Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2014 r.