Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2014 r.