Kontakt dla inwestorów

 

Osoba odpowiedzialna za relacje inwestorskie:

Tomasz Nocuń
Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, Prokurent
e-mail: tomasz.nocun@selvita.com
telefon: +48 12 297 47 00
fax: +48 12 297 47 01
tel kom: +48 784 024 025

Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:

Natalia Baranowska
Kierownik Marketingu i PR
e-mail: natalia.baranowska@selvita.com
telefon: +48 12 297 47 00
fax: +48 12 297 47 01
tel kom: +48 784 069 418

Agencja InnerValue Investor Relations

Piotr Książek
Managing Director
e-mail: p.ksiazek@innervalue.pl
tel kom: +48 501 988 693