Akcje i akcjonariat

Struktura akcjonariatu spółki Selvita S.A. wygląda następująco:

 

Akcjonariusz
Udział w kapitale 
Udział w głosach 
   
Paweł Przewięźlikowski  37%  49%    
Bogusław Sieczkowski   7%   8%    
Tadeusz Wesołowski (bezpośrednio i pośrednio)    8%   7%    
Inni członkowie zarządu i rady nadzorczej   6%   4%      
Pozostali akcjonariusz   35%  27%    
Nationale Nederlanden PTE S.A.    7%    5%