Akcje i akcjonariat

Struktura akcjonariatu spółki Selvita S.A. wygląda następująco:

 

Akcjonariusz
Udział w kapitale 
Udział w głosach 
   
Paweł Przewięźlikowski  36%  48%    
Bogusław Sieczkowski   7%   8%    
Augebit FIZ*   8%   6%    
Nationale Nederlanden PTE S.A.   7%   5%      
Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej  7%  6%    
Pozostali akcjonariusze    35%    27%    

*beneficjentem Augebit FIZ jest dr. Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Selvita S.A.