Akcje i akcjonariat

Struktura akcjonariatu spółki Selvita S.A. wygląda następująco:

 

Akcjonariusz
Udział w kapitale 
Udział w głosach 
   
Paweł Przewięźlikowski  36%  48%    
Bogusław Sieczkowski   7%   8%    
Tadeusz Wesołowski (bezpośrednio i pośrednio)    8%   6%    
Inni członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej   6%   5%      
Pozostali akcjonariusze   36%  28%    
Nationale Nederlanden PTE S.A.    7%    5%