Akcje i akcjonariat

Struktura akcjonariatu spółki Selvita S.A. wygląda następująco (w zaokrągleniu) :

 

Akcjonariusz
Udział w kapitale 
Udział w głosach 
   
Paweł Przewięźlikowski  31%  42%    
Bogusław Sieczkowski   6%   7%    
Augebit FIZ*   8%   6%    
Nationale Nederlanden PTE S.A.**   8%   7%      
Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej  6%  5%    
Pozostali akcjonariusze    41%    3%    

*beneficjentem Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta; udział według liczby akcji z ostatniego zawiadomienia przekazanego przez akcjonariusza Spółce (bez uwzględnienia rozwodnienia wynikającego z emisji akcji serii H)
**udział według liczby akcji zarejestrowanych na ZWZA Selvita S.A. w dniu 14 maja 2018 r.