Zysk operacyjny segmentu usługowego Selvity rośnie o 134 proc. w trzech pierwszych kwartałach 2018 r.

Kraków, Polska – 15 listopada – Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, kontynuuje dynamiczny wzrost w segmencie usługowym. W okresie od stycznia do września br. przychody od klientów zewnętrznych segmentu wyniosły 43,0 mln zł i były o 41 proc. wyższe r/r. Jednocześnie zysk operacyjny w usługach wzrósł o 134 proc., do 6,8 mln zł. Po trzech kwartałach wynik netto Grupy wynosi 13,3 mln zł i jest o 37 proc. wyższy r/r*. Backlog na 2018 r.** sięga już 103,2 mln zł i jest o 3 proc. wyższy od stanu portfela zamówień z analogicznego okresu w roku 2017 (a nie uwzględniając komercjalizacji SEL24 z marca 2017 r., o 29 proc. wyższy).

Backlog segmentu usługowego wynosi obecnie 57,5 mln zł i jest o 36 proc. wyższy od portfela zamówień z połowy listopada ub.r. Rentowność operacyjna usług w trzech pierwszych kwartałach 2018 r. sięgnęła 14,2 proc., podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 8,6 proc.

Segment usługowy rozwija się szybciej niż deklarowaliśmy. Wszystko wskazuje na to, że z nawiązką wypracujemy zapowiadaną dynamikę 30 proc. w przychodach. Obserwujemy jednocześnie istotną poprawę marżowości tej części biznesu, pomimo dalszych inwestycji w rozwój usług oraz sprzedaży. Pracujemy nad tym, aby w kolejnych okresach utrzymać dynamikę rozwoju najlepiej przy równie dobrej rentowności, jak w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku – mówi Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Wiceprezes Zarządu Selvity.

Zgodnie z założeniami strategii na lata 2017-2021, w segmencie innowacyjnym Selvita intensyfikuje inwestycje w projekty, do których posiada pełne prawa majątkowe. Dotyczy to zarówno flagowego projektu SEL120, jak i tych mniej zaawansowanych programów.

W październiku podpisaliśmy umowę na wprowadzenie SEL120 do badań klinicznych oraz przeprowadzenie projektu przez I fazę badań. Oczekujemy, że w I kw. 2019 dokonamy zgłoszenia IND i rozpoczniemy aktywację ośrodków klinicznych na terenie Stanów Zjednoczonych. Budujemy w ten sposób wartość projektu, ale do czasu komercjalizacji wiąże się to z wysokimi kosztami. Wraz z początkiem 2018 r. zmieniliśmy naszą politykę rachunkowości w zakresie księgowania kosztów prac rozwojowych w projektach segmentu innowacyjnego. W związku z tym nie będziemy aktywowali ponoszonych kosztów rozwoju najbardziej zaawansowanych projektów, tylko będziemy je na bieżąco rozpoznawać w rachunku zysków i strat. Powoduje to, że nasz wynik będzie na bieżąco obciążany wydatkami ponoszonymi w związku z pracami badawczo-rozwojowymi, przede wszystkim SEL120 – wyjaśnia Bogusław Sieczkowski.

Wynik operacyjny segmentu innowacyjnego wyniósł w okresie od stycznia do września 2018 r. 12,5 mln zł na minusie wobec zysku na poziomie 7,3 mln zł rok wcześniej (w marcu 2017 r. miała miejsce komercjalizacja projektu SEL24 z 20,3 mln zł płatności z góry). Mimo tego segment innowacyjny w pierwszej kolejności odpowiada za 13,3 mln zł zysku netto, jaki Selvita wykazała w raporcie za III kw.

Cały czas pracujemy nad zaplanowaną na ten rok komercjalizacją jednego z projektów z naszego portfolio. Priorytetem jest jednak osiągnięcie optymalnych warunków transakcji, a biorąc pod uwagę, że mamy połowę listopada, nie należy oczekiwać komercjalizacji przed końcem br. Najważniejszym sukcesem finansowym w segmencie innowacyjnym w 2018 r. było dokapitalizowanie ze źródeł zewnętrznych spółki Nodthera w kwietniu br., w wyniku którego dzięki przeszacowaniu wartości udziałów, rozpoznaliśmy 16,6 mln zł zysku netto. Potencjalnie możemy te udziały zbyć, ale możemy też zaczekać, licząc na dalszy wzrost ich wartości. Jakość nowych inwestorów Nodthery świadczy bezpośrednio o jakości rozwijanego w ramach tej spółki, powstałego w naszych laboratoriach, projektu – mówi Bogusław Sieczkowski.

Wyraźny wzrost przychodów zanotował również wchodzący w skład Grupy Selvita bioinformatyczny Ardigen. Spółka ma za sobą bardzo udany III kw., w którym wypracowała 2,2 mln zł przychodów (wzrost o 31 proc. r/r) oraz 0,8 mln zł zysku operacyjnego (o 131 proc. więcej niż rok wcześniej). Na przestrzeni dziewięciu miesięcy 2018 r. przychody Ardigen sięgnęły 5,7 mln zł (wzrost o 6 proc. r/r) oraz 1 mln zł zysku EBIT (o 38 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2017).

Zgodnie z zapowiedziami Ardigen zwiększa inwestycje w stworzenie własnych produktów z zakresu medycyny spersonalizowanej w obszarze immunoonkologii i mikrobiomu. Rozwijane przez naszą spółkę-córkę projekty mają ogromny potencjał komercyjny, ale ich opracowanie wymaga dziś zwiększonych nakładów. Oczekujemy, że w przyszłości zwrócą się one wielokrotnie – tłumaczy Bogusław Sieczkowski.

 


O Selvicie

Selvita jest polską, jedną z największych w Europie, firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. Poprzez spółkę zależną – Ardigen – tworzy zaawansowane rozwiązania bioinformatyczne.
Selvita została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia ponad 540 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie; drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.
W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck, Menarini Group, jak również z fundacją The Leukemia and Lymphoma Society.
W 2011 r. Selvita debiutowała na rynku NewConnect. Od roku 2014 notowana jest na głównym rynku GPW. W marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.
Więcej informacji: www.selvita.com

 

Więcej informacji udziela:
Piotr Książek | InnerValue Investor Relations
+48 501 988 693
p.ksiazek@innervalue.pl

 

* Wynik bez księgowych kosztów programu motywacyjnego zakończonego w I kw. 2017 r. (0,583 mln zł w I kw. 2017 r.)
** Backlog na 2018 r. wg stanu na 9.11.2018 r. Backlog na 2017 r. wg stanu na 15.11.2017 r. Backlog rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów handlowych oraz umów o dotacje