Selvita z niemal trzykrotnym wzrostem zysku operacyjnego w 2017 r.*

Kraków, Polska – 28 marca 2018 – Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, osiągnęła w minionym roku 13,2 mln zł zysku operacyjnego, o 185 proc. r/r. Przychody spółki wzrosły w tym samym czasie o 59 proc., do 105,4 mln zł**. Spółka rozwijała się dynamicznie we wszystkich obszarach – poza doskonałymi wynikami segmentu innowacyjnego, na szczególną uwagę zasługuje dynamiczny wzrost przychodów i rentowności w usługach. Aktualny backlog firmy wynosi 68,7 mln zł***. W lutym 2018 r. Selvita z sukcesem zakończyła ofertę publiczną pozyskując ok. 130 mln zł na realizację strategii do 2021 r.

Przychody segmentu innowacyjnego przekroczyły 36,7 mln zł, co oznacza wzrost o 100 proc. r/r. Wynik operacyjny w innowacjach wyniósł 6,4 mln zł i był o 107 proc. wyższy niż rok wcześniej. Kluczowy wpływ na wyniki segmentu miała komercjalizacja projektu SEL24 w marcu ub.r. (płatność z góry na poziomie 20,3 mln zł). 

W segmencie usługowym przychody wzrosły o 36 proc. i przekroczyły 44,2 mln zł. Zysk operacyjny w usługach sięgnął 5,3 mln zł i był o 207 proc. wyższy niż rok wcześniej. Rentowność operacyjna wzrosła tym samym z 4,7 proc. w 2016 r. do 10,8 w roku 2017.

Selvita ma za sobą szczególny, rekordowy rok. Rozwijaliśmy się dynamicznie we wszystkich segmentach, poprawiając jednocześnie rentowność. Poza komercjalizacją flagowego projektu innowacyjnego – SEL24 – w marcu minionego roku, szczególnie cieszy nas nawiązana z prestiżową fundacją onkologiczną Leukemia & Lymphoma Society współpraca w zakresie rozwoju SEL120. Rozwijaliśmy się również bardzo dynamicznie w segmencie usługowym. Mam na myśli nie tylko wzrost przychodów, który kolejny rok z rzędu był wyraźnie wyższy od zapowiedzi, ale przede wszystkim zdecydowaną – ponad dwukrotną – poprawę rentowności. Będziemy pracowali nad tym, aby były one równie dobre w kolejnych okresach – zapowiada Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, znaczący akcjonariusz i wiceprezes zarządu Selvity. – Ponadto wśród najważniejszych celów na 2018 r. należy wymienić pozyskanie zewnętrznego kapitału na dalszy rozwój badań realizowanych przez spółkę Nodthera, rozpoczęcie badań klinicznych w projekcie SEL120 oraz zakończenie I fazy badań klinicznych SEL24. Chcielibyśmy również podpisać umowę partneringową na projekt z platformy terapii celowanych – dodaje.

Przychody segmentu bioinformatycznego sięgnęły 6,9 mln zł i były o 101 proc. wyższe niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wygenerowany przez bioinformatykę przekroczył 1,5 mln zł wobec 0,2 mln zł straty w 2016 r.

Zysk netto Selvity wyniósł w 2017 r. 7,3 mln zł wobec 8,5 mln zł rok wcześniej. 

Zysk operacyjny spółki był w 2017 r. niemal trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej. Wpływ na wynik netto miały przede wszystkim różnice kursowe wynikające z umocnienia złotego, a także księgowe koszty związane z rozliczeniem w czwartym kwartale ulg podatkowych dot. Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w ramach której działamy w Krakowie. Czynniki te w ujęciu skumulowanym obciążyły wynik o 3,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej miały pozytywny wpływ skali 5,5 mln zł – tłumaczy Bogusław Sieczkowski.

Backlog*** Selvity wynosi 68,7 mln zł. W segmencie usługowym portfel zamówień jest o 48 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i wynosi 29,1 mln zł. Wzrost portfela dotacji wynosi 59 proc. Spółka posiada obecnie 27,8 mln zł zakontraktowanych na 2018 r. grantów.

W ogłoszonej w połowie 2017 r. strategii Spółka przewiduje, że łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą ok. 390 mln zł. Ok. 130 mln zł Selvita pokryje ze środków uzyskanych z zakończonej w lutym br. emisji akcji serii H, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych. Selvita planuje osiągnąć w tym czasie następujące cele biznesowe: 

  • Rozwój projektu SEL120 w I fazie badań klinicznych oraz podpisanie kontraktu partneringowego w II fazie badań klinicznych, na warunkach kilkukrotnie lepszych niż w przypadku kontraktu na SEL24; 
  • Sprzedaż jednego projektu rocznie w latach 2018-2020, w tym: w 2018 r. w obszarze terapii celowanych w fazie odkrycia lub przedklinicznej; w 2019 r. w obszarze immunometabolizmu w fazie przedklinicznej lub klinicznej, w 2020 r. w obszarze immuno-onkologii w fazie klinicznej; 
  • Dalszy dynamiczny wzrost przychodów w segmencie usługowym; 
  • Wzrost kapitalizacji Spółki powyżej 2 mld zł.

 

 

O Selvicie
Selvita jest polską, jedną z największych w Europie, firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. Poprzez spółkę zależną – Ardigen – tworzy zaawansowane rozwiązania bioinformatyczne.Selvita została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia ok. 450 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie; drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii. W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck, Menarini Group, jak również z fundacją The Leukemia and Lymphoma Society.W 2011 r. Selvita debiutowała na rynku NewConnect. Od roku 2014 notowana jest na głównym rynku GPW. W marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80. 

 

Więcej informacji udziela:
Piotr Książek | InnerValue Investor Relations
+48 792 56 48 73
p.ksiazek@innervalue.pl

 

* Wynik nie uwzględnia księgowych kosztów zakończonego w Q1 2017 programu motywacyjnego
** Biorąc pod uwagę wyłącznie przychody zewnętrzne i granty
*** Backlog na 2018 r. wg stanu na 26.03.2018 r. Backlog na 2017 r. wg stanu na 19.04.2017 r. Backlog rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów handlowych oraz umów o dotacje