Selvita zaprezentuje na Kongresie “Polska Chemia”

Kraków, Polska – 01 czerwca 2017 – Selvita S.A.weźmie udział w nadchodzącym Kongresie “Polska Chemia”, który odbędzie się w Toruniu, w dniach 7 – 8 czerwca 2017 r.

Kongres, organizowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, stanowi najważniejsze tegoroczne wydarzenie w zakresie wymiany poglądów i doświadczeń w branży chemicznej, gromadząc przedstawicieli wszystkich znaczących firm i instytucji działających w obrębie polskiego przemysłu chemicznego.

W drugi dzień Kongresu, 8 czerwca, prezentację Selvity zatytułowaną „Wyzwania i bariery wz. wdrażania innowacji” zaprezentuje dr Monika Wiśniewska-Usielska, Kierownik ds. Rozwoju Biznesu Selvita S.A.

Prezentacja będzie miała miejsce o godzinie 10:00,
w ramach Sesji #7:  Innowacyjność podstawą konkurencyjności przemysłu chemicznego

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji o Kongresie