Selvita podsumowuje przełomowy I kw. 2019 r.

Kraków, Polska – 22 maja 2019 – Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, ma za sobą przełomowy I kw. 2019 r. Spółka otrzymała w tym czasie zgodę na wprowadzenie SEL120 do badań klinicznych w USA oraz zapowiedziała podział na dwie niezależne spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Przychody komercyjne segmentu usługowego wzrosły w I kw. o 27 proc. r/r sięgając 17,4 mln zł. Zysk EBITDA w usługach wzrósł istotnie i wyniósł 4,4 mln zł.

 

Kluczowymi zdarzeniami w I kw. była zgoda U.S. Food and Drug Administration (FDA) na wprowadzenie projektu SEL120 do I fazy badań klinicznych oraz ogłoszenie planów podziału Selvity na dwie niezależne spółki – podsumowuje Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Selvita S.A. – Jesteśmy optymistami jeśli chodzi o perspektywy wzrostu obu podmiotów. Nasz plan zakłada formalne zakończenie podziału w IV kw. br. Równolegle intensywnie pracujemy nad rozwojem naszych projektów innowacyjnych. Poza podaniem SEL120 pierwszemu pacjentowi w III kw., jeszcze w tym roku planujemy wybrać kandydata klinicznego z jednej z platform rozwoju leków innowacyjnych – dodaje.

Przychody z usług niezmiennie dynamicznie rosną. Stale zwiększamy zespół i poszerzamy naszą ofertę w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów. Poza rozwojem organicznym, planujemy zwiększać skalę naszego biznesu usługowego również poprzez akwizycje – zapowiada Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i wiceprezes zarządu Selvity.

 

Ostatnie osiągnięcia

Segment innowacyjny

  • Zgoda FDA na rozpoczęcie fazy I badań klinicznych związku SEL120, selektywnego inhibitora kinazy CDK8, z udziałem pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową (AML) oraz zespół mielodyplastyczny (MDS).
  • Akceptacja posteru konferencyjnego zawierającego szczegóły prowadzonej aktualnie I/II fazy badań klinicznych związku SEL24/MEN1703 do zaprezentowania na zbliżającej się dorocznej konferencji American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, która odbędzie się w dniach 31 maja – 4 czerwca 2019, w Chicago, w Stanach Zjednoczonych.
  • Akceptacja posteru konferencyjnego dotyczącego prowadzonej aktualnie I/II fazy badań klinicznych związku SEL24/MEN1703 do zaprezentowania na zbliżającej się dorocznej konferencji 24th Congress of EHA 2019, odbywającej się w dniach 13-16 czerwca 2019 r. w Amsterdamie w Holandii.
  • Prezentacja wyników badań przedklinicznych dla związku SEL120, pierwszego w swojej klasie, małocząsteczkowego inhibitora CDK8, a także wyniki programów koncentrujących się na małocząsteczkowych związkach działających jako bezpośredni agoniści STING oraz dualnych antagonistach receptorów adenozynowych A2A/A2B, podczas konferencji AACR Annual Meeting.

 

Segment usługowy

  • Zatrudnienie dr. Toma Coultera, doświadczonego chemika medycznego, który m.in. przez 16 lat pracował nad odkrywaniem leków w Evotec, jednej z największych firm biotechnologicznych na świecie, na stanowisko dyrektora ds. zintegrowanych projektów odkrywania leków.
  • Poszerzenie zakresu oferowanych usług badawczo-rozwojowych poprzez wprowadzenie nowej technologii i inwestycje w rozwój infrastruktury z obszaru chemii medycznej, automatyzację procesu oczyszczania związków chemicznych, jak również rozwinięcie zakresu usług o badania z zakresu elektrochemii, fotochemii i chemii przepływów. Jednym z kluczowych kamieni milowych Działu Biologii było wprowadzenie systemu ekspresji białek wykorzystującego komórki ssacze, oraz doposażenie Laboratorium Analitycznego o dodatkowe chromatografy UHPLC i GC.

 

 

Wyniki finansowe

Segment innowacyjny wypracował w I kw. br. 8,6 mln zł przychodów (wliczając granty), o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 8,1 mln zł (8,6 mln zł nie uwzględniając wpływu MSSF16*), podczas gdy rok wcześniej było to 2,4 mln zł na minusie.

Wzrost kosztów segmentu innowacyjnego jest w pełni zgodny z realizowaną strategią i wynika przede wszystkim z wydatków związanych z rozwojem SEL120 oraz intensyfikacji badań nad projektami we wczesnej fazie rozwoju – mówi Paweł Przewięźlikowski.

Przychody komercyjne segmentu usługowego sięgnęły w I kw. 2019 r. 17,4 mln zł i były o 27 proc. wyższe r/r. EBITDA wyniosła 4,4 mln zł (3,6 mln zł nie uwzględniając wpływu MSSF16*), co oznacza wzrost o 38 proc. w stosunku do I kw. roku 2018.

Odnotowaliśmy wzrost kosztów w usługach w związku ze zwiększeniem zatrudnienia będącym bezpośrednim następstwem poszerzenia portfolio świadczonych usług, a także dosprzętowieniem laboratoriów. W kolejnych okresach spodziewamy się wyższej dynamiki przychodów oraz wyższych poziomów rentowności segmentu – komentuje Bogusław Sieczkowski.

Segment bioinformatyczny, który po dokonaniu podziału Selvity będzie konsolidowany w ramach części usługowej firmy, wypracował w I kw. 2019 r. 2,9 mln zł przychodów, o 51 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 0,4 mln zł, podczas gdy w I kw. 2018 r. było to 0,04 mln zł.

Po trzech latach prac R&D, w styczniu tego roku wprowadziliśmy na rynek amerykański i europejski produkty w postaci trzech platform technologicznych mających na celu rozwój nowych immunoterapii oraz zwiększenie skuteczności istniejących. Zintensyfikowaliśmy również działania sprzedażowe, co wyraźnie widać już w wynikach za I kw. tego roku – mówi Janusz Homa, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Ardigen S.A.

 

Backlog** Selvity na rok 2019 wynosi wg stanu na 20 maja 2019 r. 92,7 mln zł i jest o 13 proc. wyższy od portfela zamówień w analogicznym momencie 2018 r. Portfel segmentu usługowego wynosi 53,6 mln zł i jest o 31 proc. wyższy niż rok wcześniej. Jeszcze większą dynamikę zakontraktowanych przychodów notuje Ardigen – bioinformatyczna spółka wchodząca w skład Grupy Selvita posiada backlog na poziomie 7,3 mln zł – o 60 proc. więcej r/r.

 

 


O Selvicie 

Selvita jest jedną z największych w Europie firm biotechnologicznych działających w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. Poprzez spółkę zależną – Ardigen – dostarcza rozwiązania informacyjne w zakresie medycyny precyzyjnej z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
Selvita zatrudnia ponad 580 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie; drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.
W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi Merck Healthcare, Menarini Group, jak również z fundacją The Leukemia and Lymphoma Society.
Od roku 2014 notowana jest na głównym rynku GPW. Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80.
Więcej informacji: www.selvita.com

 

 

Więcej informacji: 

Piotr Książek | InnerValue Investor Relations
+48 501 988 693
p.ksiazek@innervalue.pl

Natalia Baranowska| Selvita S.A.
+48 784 069 418
natalia.baranowska@selvita.com

 

 

*MSSF16 wskazuje jak rozpoznawać, mierzyć, prezentować i ujawniać informacje dotyczące umów najmu, dzierżawy i leasingu. W przypadku Selvity zmiany dotyczą przede wszystkim księgowania kosztów najmu powierzchni laboratoryjnej.
**Backlog rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów handlowych oraz umów o dotacje.