Selvita planuje opublikować Prospekt Emisyjny 1 lutego

Kraków, 31 stycznia 2018 r. – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła dziś Prospekt Emisyjny Selvity (WSE:SLV), jednej z największych w Europie innowacyjnych firm biotechnologicznych. Spółka planuje opublikować Prospekt w czwartek 1 lutego.

Konferencja prasowa Zarządu odbędzie się 1 lutego (czwartek) o godz. 9:00 – transmisja na żywo z wydarzenia będzie dostępna w Internecie pod adresem http://live.selvita.pl/.

Planowana oferta publiczna ma posłużyć do sfinansowania przedstawionej w połowie 2017 r. strategii Selvity na lata 2017-2021. Już 1 lutego będziemy mogli zaprezentować inwestorom szczegóły dotyczące oferty akcji serii H – mówi Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu Selvity.

Inwestorzy będą mogli zapoznać się z Prospektem na stronie internetowej Spółki – www.selvita.com/pl – a także na stronach Współoferujących: www.vestor.pl oraz www.dmbzwbk.pl.

Strategia rozwoju Selvity zakłada, że łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą ok. 390 mln zł, z czego 140 mln zł Selvita planuje pokryć ze środków od inwestorów, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych.

Potrzeby kapitałowe związane są ze zwiększeniem inwestycji w rozwój segmentu innowacyjnego i rozwijanych w jego ramach projektów w obszarze onkologii – łączne planowane wydatki na obszary związane z R&D wyniosą do roku 2021 ok. 290 mln zł, co oznacza, że środki pozyskane od inwestorów pokryją ok. połowę tej kwoty. Pozostała część zostanie sfinansowana uzupełniającymi źródłami finansowania, tj. dotacjami unijnymi, krajowymi i poza europejskimi, środkami własnymi wypracowanymi w toku działalności operacyjnej oraz pochodzącymi z umów partneringowych.

Pozostałe wydatki inwestycyjne, związane z budową Centrum Rozwoju Leków Innowacyjnych (kompleksowego zestawu laboratoriów do opracowywania oryginalnych leków) oraz rozwojem segmentów usługowego i bioinformatycznego firmy, sfinansowane zostaną z dotacji oraz środków własnych.

 

Informacje nt. Oferty

Oferta będzie obejmowała do 2,2 mln nowych akcji serii H. Spółka oczekuje wpływów netto na poziomie 140 mln zł, które zostaną w całości przeznaczone na rozwój innowacyjnych, cechujących się wysokim potencjałem komercyjnym projektów.

Oferta będzie realizowana z wyłączeniem prawa poboru, jednak zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Spółki w pierwszej kolejności nowe akcje zostaną przydzielone inwestorom, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w ofercie w zgodzie z jej warunkami oraz przedstawią odpowiednie dokumenty potwierdzające fakt, że byli akcjonariuszami Selvity we wskazanym przez Zarząd Spółki dniu referencyjnym, który zostanie określony po zatwierdzeniu prospektu przez KNF. Tacy inwestorzy będą mieli możliwość objęcia akcji nowej emisji w liczbie, która pozwoli im utrzymać zaangażowanie kapitałowe w Spółce wg stanu na dzień referencyjny. W drugiej kolejności akcje serii H zostaną przydzielone na zasadach określonych w Prospekcie Emisyjnym.

Funkcję współoferujących będą pełnić Vestor Dom Maklerski oraz Bank Zachodni WBK.

Doradcą Prawnym Spółki w tym projekcie jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni.

 


O Selvicie
Selvita jest polską, jedną z największych w Europie, firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. Poprzez spółkę zależną – Ardigen – tworzy zaawansowane rozwiązania bioinformatyczne.
Selvita została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia ok. 430 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie; drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.
W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck, Menarini Group, jak również z fundacją The Leukemia and Lymphoma Society.
W 2011 r. Selvita debiutowała na rynku NewConnect. Od roku 2014 notowana jest na głównym rynku GPW. W marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.
Więcej informacji: www.selvita.com

Więcej informacji udziela:
Piotr Książek | InnerValue Investor Relations
+48 792 56 48 73
p.ksiazek@innervalue.pl

 

Zastrzeżenie prawne
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie jest Prospekt Emisyjny Selvita S.A., który zostanie opublikowany w dniu 1 lutego 2018 r. i będzie dostępny na stronie internetowej Emitenta www.selvita.com/pl oraz Współoferujących: Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie www.vestor.pl oraz Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu www.dmbzwbk.pl.

Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego publikowania, rozpowszechniania lub dystrybuowania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani do rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta sprzedaży lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.