Selvita nagrodzona honorową odznaką Prezesa Rady Ministrów “Zasłużony dla Wynalazczości”

Krakow, Polska – 27 listopada 2018 – Selvita S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii nowotworowych, została odznaczona tytułem Zasłużony dla Wynalazczości przyznanym w ramach obchodów 100-lecia powstania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce.

Odznaki przyznane zostały w pięciu kategoriach: twórcy, instytucje naukowe, przedsiębiorstwa,  instytucje wspierające oraz media. Prezes Rady Ministrów uhonorował jednostki działające na rzecz rozwoju innowacyjności oraz przyczyniające do rozwoju nauki w Polsce. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 26 listopada na Zamku Królewski w Warszawie, odznakę z rąk dr Alicji Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP, odebrał Dawid Radziszewski, Dyrektor Działu Prawnego Selvita S.A.

Obchody jubileuszowe wieńczące 100-lecie powstania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 

 

Więcej informacji nt. wydarzenia:
https://link.do/Wg1x5
https://www.youtube.com/watch?v=UME6udSRo3w

 


Urząd Patentowy

Urząd Patentowy RP ustanowiony został 28 grudnia 1918 roku dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. W ciągu 100 lat działalności Urząd Patentowy udzielił ponad 228 tysięcy patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 69 tysięcy wzorów użytkowych, 42 tysiące wzorów przemysłowych, zdobniczych oraz wzorów rysunkowych i modeli oraz ponad 461 tysięcy znaków towarowych. Łącznie w tym okresie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń.

 

Selvita S.A.

W swoich pracach badawczo-rozwojowych Selvita koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju nowych leków przeciwnowotworowych. W ramach swojej działalności Selvita zajmuje się również świadczeniem zintegrowanych usług badawczo-rozwojowych dla dużych i średnich firm farmaceutycznych oraz biotechnologicznych z USA i Europy. Główna siedziba i laboratoria Selvity mieszczą się w Krakowie, drugi oddział laboratoryjny w Poznaniu. Spółka posiada także biura w USA (Greater Boston, San Francisco Bay) oraz w Wielkiej Brytanii (Cambridge). Od 2014 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.

 

Kontakt

Małgorzata Syjud
Selvita S.A.
malgorzata.syjud@selvita.com
+48 660 797 362