Naukowcy z Selvity współautorami publikacji pokazującej wysoki potencjał SEL201- inhibitorów kinaz MNK1/2 w terapii czerniaków pozytywnych na obecność receptora c-Kit

Kraków, Polska – 17 października 2017 – Zespół naukowców z Selvita S.A., jednej z największych firm biotechnologicznych w Europie wspólnie z badaczami z McGill University, Université Libre de Bruxelles oraz Peking University Cancer Hospital & Institute, opublikowali wspólnie wyniki badań wskazujących, iż kinazy MNK1/2 mogą stanowić nowe cele do inhibicji…

Więcej

Selvita S.A. wspiera projekt InnoBridge (Interreg Europa)

Kraków, Polska – 16 października 2017 – Selvita S.A. jest zaangażowana we współpracę w ramach europejskiego projektu InnoBridge. Projekt realizowany jest przez Województwo Małopolskie w ramach Programu INTERREG EUROPA. Małopolska jest jednym z 9 europejskich partnerów projektu (jedynym z Polski); pozostali partnerzy reprezentują: Austrię, Hiszpanię, Włochy, Finlandię, Węgry, Portugalię i…

Więcej

Selvita rozpocznie innowacyjny projekt dotyczący bibliotek znakowanych DNA w ramach platformy immunoonkologicznej korzystając z 11 mln zł dotacji

Kraków, Polska – 11 października 2017 – Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę dot. dofinansowania projektu pn. Rozwój innowacyjnych bibliotek screeningowych znakowanych DNA do odkrywania innowacyjnych terapeutyków w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Projekt jest istotnym komponentem platformy immunoonkologicznej, która…

Więcej

Selvita informuje o zawieszeniu badania klinicznego fazy I/II SEL24 w ostrej białaczce szpikowej

Kraków, Polska – 07 października 2017 – Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, podała w dniu dzisiejszym informację o decyzji amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA), zawieszającej badanie kliniczne fazy I/II leku SEL24 (ang. full clinical hold), prowadzonego w Stanach Zjednoczonych, w…

Więcej

Selvita ze wsparciem Ministerstwa Rozwoju na drodze do budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków w Krakowie

Kraków, Polska – 15 września 2017 – Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, zawarła z Ministerstwem Rozwoju (MR) umowę dotacji na budowę i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków (CBRIL) – kompleksowego zestawu laboratoriów odzwierciedlającego przebieg procesu badań przedklinicznych nad innowacyjnymi lekami. Podpisanie tej największej w historii Selvity…

Więcej

...23456...10...