Selvita prowadzi zintegrowane projekty odkrywania leków, począwszy od walidacji celu molekularnego aż po nominację kandydata klinicznego w zakresie chemii, farmakologii in vitro oraz in vivo, biologii strukturalnej, ADME, farmakokinetyki oraz toksykologii. Wspieramy projekty z różnorodnych obszarów odkrywania leków, jednak szczególne doświadczenie posiadamy w zakresie onkologii, chorób ośrodkowego układu nerwowego, chorób infekcyjnych, zapalnych oraz zwłóknieniowych.

To, jak dużo informacji uzyskujemy z powtarzającego się cyklu projektowanie-synteza-testowanie, oraz jak dobrze je wykorzystujemy, decyduje o szybkości postępu całego procesu. W Selvicie cykl ten prowadzony jest w sposób sprawny i efektywny dzięki bliskiej współpracy naukowców ze wszystkich obszarów zaangażowanych w odkrywanie leku. Chemicy i biolodzy wymieniają się na bieżąco pomysłami, aby mieć pewność, że generowane dane biologiczne są inteligentnie wykorzystywane w procesie projektowania struktur chemicznych, a zaprojektowane związki da się zsyntezować sprawnie i szybko.

Dzięki dopracowanej logistyce procesu oraz lokalizacji laboratoriów chemicznych i biologicznych w jednym miejscu, cykle optymalizacyjne są krótkie i wydajne. W efekcie parametry testowanych związków szybko zmierzają w kierunku optymalnym dla związków wiodących oraz kandydatów przedklinicznych.

Selvita ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów obejmujących wszystkie etapy procesu odkrywania leków, począwszy od identyfikacji celu molekularnego aż po nominację kandydata przedklinicznego. Naukowcy Selvity posiadają dogłębną wiedzę dotyczącą wielu klas celów molekularnych oraz schorzeń: od enzymów po receptory i nie tylko, od chorób rzadkich po nowotwory. We wszystkich tych projektach wykorzystujemy zapał i energię młodych naukowców łącząc je z bogatym doświadczeniem i szeroką wiedzą starszych członków zespołu.
Specjalizujemy się w wieloparametrowych optymalizacjach oraz stosujemy podejście oparte na danych i hipotezach. Prowadzimy projekty od pierwszych związków aktywnych przez związki wiodące aż po kandydatów przedklinicznych.
Na każdym etapie opracowywania leków staramy się generować jak największą wartość dla naszych klientów. Poprzez łączenie wiedzy akademickiej z dogłębnym zrozumieniem specyficznych wymagań przemysłu, zapewniamy optymalne rozwiązania dopasowane do ich szczególnych potrzeb.