Nasze
wartości

 • Rzetelność i wiarygodność
 • Wytrwałość i skupienie na celu
 • Identyfikowanie się z celami naszych klientów
 • Pasja i zaangażowanie
 • Innowacyjność i nieszablonowe podejście

Zespół

 • Bogusław Sieczkowski

  Bogusław Sieczkowski

  Prezes Zarządu

  Bogusław Sieczkowski jest współzałożycielem oraz Prezesem Zarządu Selvita S.A. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu firmami z obszaru zaawansowanych technologii.

  Karierę menedżerską rozpoczął w niemieckiej grupie Bahlsen, następnie pełnił funkcję Członka Zarządu Comarch Internet Ventures S.A., Wiceprezesa Comarch S.A., a ostatnio Wiceprezesa i Dyrektora Zarządzającego spółki Selvita S.A., gdzie odpowiadał za działalność operacyjną i finansową firmy. W 2013 r. Bogusław Sieczkowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w rozwój polskiego środowiska biznesowego.

  Posiada dyplom MBA University of Teesside (Wielka Brytania) i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, a także certyfikat Project Management Professional (PMP) wydany przez Project Management Institute (Stany Zjednoczone). Bogusław Sieczkowski ukończył studia magisterskie z Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 • Miłosz Gruca

  Miłosz Gruca

  Wiceprezes Zarządu,
  Dyrektor Działu Biologii

  Dr Miłosz Gruca jest związany z Selvita S.A. od początku istnienia firmy. Odpowiadał za wprowadzenie kompleksowych usług biologicznych i analitycznych do portfolio firmy, a następnie za strategiczne zarządzanie laboratoriami: analitycznym, biochemicznym i biologii molekularnej.

  Jako Dyrektor Działu Biologii jest odpowiedzialny za naukowe i strategiczne kierowanie interdyscyplinarnymi zespołami naukowców w tym segmencie, a także za tworzenie i realizację oferty usługowej w obszarze badań przedklinicznych. Natomiast jako Wiceprezes Zarządu odpowiada za rozwój oferty usługowej w Polsce, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

  Dr Miłosz Gruca jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra biotechnologii ze specjalizacją biologia molekularna oraz stopień naukowy doktora biochemii. Ukończył również dwuletnie studia Executive MBA Stockholm University School of Business i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.

 • Mirosława Zydroń

  Mirosława Zydroń

  Członek Zarządu,
  Dyrektor Działu Chemii

  Dr inż. Mirosława Zydroń jest związana ze spółką Selvita S.A. od 2009 r. Początkowo odpowiadała za stworzenie oraz rozwój Działu Chemii Kontraktowej, strategiczny rozwój usług chemicznych, rozwój oferty sprzedażowej Spółki, budowanie relacji z międzynarodowymi klientami z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, chemicznej i agrochemicznej, a także nadzór nad realizowanymi projektami.

  Dr inż. Zydroń zdobywała doświadczenie w prowadzeniu projektów, tworzeniu struktur badawczo-rozwojowych oraz w zarządzaniu zespołami badawczo-rozwojowymi w firmie Pliva (później Barr Pharmaceuticals, TEVA) jako Kierownik Laboratorium R&D, nadzorując prace analityczne i preformulacyjne laboratorium badawczego na etapie rozwoju leków oraz procesy pakowania podczas produkcji pilotażowych w środowisku GMP.

  Dr inż. Mirosława Zydroń jest absolwentką Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra chemii ze specjalizacją w chemii polimerów oraz stopień naukowy doktora chemii. Jej praca doktorska uzyskała wyróżnienie Komitetu Chemii Analitycznej PAN za najlepszą rozprawę doktorską z obszaru chemii analitycznej w Polsce w latach 2004-2005. W 2009 r. ukończyła dwuletnie studia MBA w Rotterdam School of Management na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie.

 • Edyta Jaworska

  Edyta Jaworska

  Członek Zarządu,
  Dyrektor ds. Projektów Zintegrowanych

  Edyta Jaworska związana jest z firmą Selvita od 2012 r. Początkowo jako Kierownik ds. Rozwoju Biznesu odpowiadała za sprzedaż oraz rozwój oferty usługowej Selvity w wybranych krajach Europy Zachodniej. W 2014 r. objęła stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu, przejmując zarządzanie zespołem sprzedażowym odpowiedzialnym za rozwój oferty Selvity w Europie Zachodniej, Japonii oraz Izraelu.

  Jako Członek Zarządu odpowiada za rozwój oferty usługowej Grupy, w szczególności w obszarze zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych. Zanim dołączyła do Selvity zdobywała doświadczenie menedżerskie w firmach z sektora ochrony zdrowia, między innymi w grupie OneMed i International Nephrology Centers.

  Edyta Jaworska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie ukończyła studnia magisterskie na kierunku ekonomia oraz studia podyplomowa z zakresu zarządzania finansami. Ponadto studiowała na Uniwersytecie Południowej Danii w Odense. Posiada również dyplom MBA Stockholm University School of Business i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.

 • Dawid Radziszewski

  Dawid Radziszewski

  Członek Zarządu,
  Dyrektor Działu Prawnego

  Dawid Radziszewski dołączył do Selvity w 2015 r. W ciągu kilku lat awansował na stanowisko Dyrektora Działu Prawnego obejmując odpowiedzialność za wszystkie sprawy prawne grupy kapitałowej Selvita.
  Dawid Radziszewski zajmuje się złożonymi sprawami korporacyjnymi Spółki, kwestiami związanymi z ochroną praw własności intelektualnej a także zagadnieniami rynku kapitałowego.

  Od 2019 r. pełni funkcję Członka Zarządu Selvita S.A., odpowiadając bezpośrednio za rozwój korporacyjny Spółki oraz transakcje fuzji i przejęć. Przed dołączeniem do Selvity zdobywał doświadczenie w warszawskiej kancelarii prawnej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, specjalizując się w transakcjach M&A oraz prawie korporacyjnym, a także w Allerhand Institute.

  Dawid Radziszewski jest adwokatem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Heidelbergu, gdzie uzyskał tytuł LL.M. Studiował również na Uniwersytecie w Zurychu. Dawid Radziszewski jest laureatem konkursu „RISING STARS Lawyers – tomorrow’s leaders 2018.

 • Dariusz Kurdas

  Dariusz Kurdas

  Członek Zarządu,
  Dyrektor Finansowy

  Dariusz Kurdas w sierpniu 2019 r. objął stanowisko Dyrektora Finansowego w Selvita S.A., przejmując odpowiedzialność za działania finansowe i operacyjne Spółki. Przed dołączeniem do Selvity zdobywał doświadczenie menadżerskie w międzynarodowych firmach, między innymi w KPMG, gdzie zarządzał zespołem audytorów. W Grupie Nowy Styl, jako kontroler finansowy odpowiadał za monitorowanie i planowanie płynności finansowej, opracowywanie i kontrolę realizacji budżetów, a także kowenantów finansowych spółek zależnych w Niemczech. W 2016 r. dołączył do Liugong Dressta Machinery, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego oraz Wiceprezesa Zarządu, odpowiadając za zarządzanie zespołami księgowości, finansów i kontrolingu.

  Dariusz Kurdas ukończył finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia). Jest zarejestrowanym biegłym rewidentem i licencjonowanym maklerem giełdowym.

 • Dr Piotr Romanowski

  Dr Piotr Romanowski

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Dr Piotr Romanowski posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie inwestycyjnym w obszarze biotechnologii, zaawansowanych technologii i usług finansowych. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. Dr Romanowski posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu zarządzania strategicznego, które zdobył jako Partner w McKinsey & Company oraz PwC, gdzie specjalizował się w strategii fuzji i przejęć w usługach finansowych, przemyśle naftowym i gazowym, sektorze farmaceutycznym oraz ochronie zdrowia.

  Piotr Romanowski uzyskał stopień naukowy doktora biologii molekularnej na Uniwersytecie w Cambridge oraz stopień doktora nauk medycznych ze specjalizacją w genetyce nowotworów na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Dr Romanowski jest członkiem Komitetu Audytu w Selvita S.A.

 • Dr Tadeusz Wesołowski

  Dr Tadeusz Wesołowski

  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu dyplomu kontynuował pracę naukową na uczelni uzyskując stanowisko adiunkta. W 1990 r. powołał do życia i zarządzał firmą PROSPER(wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A.).. Wielokrotnie doradzał i uczestniczył w tworzeniu nowych przedsięwzięć na rynku farmaceutycznym. Pan Tadeusz Wesołowski pełni w Spółce funkcję Członka Komitetu Audytu.

 • Paweł Przewięźlikowski

  Paweł Przewięźlikowski

  Członek Rady Nadzorczej

  Paweł Przewięźlikowski, obecnie Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics, jednej z największych firm biotechnologicznych w Europie rozwijającej innowacyjne terapie w obszarach onkologicznych, która powstała w wyniku podziału Selvita S.A. na dwie niezależne spółki. Przewięźlikowski jest również współzałożycielem oraz byłym Prezesem Zarządu Selvita S.A., gdzie przez ponad 12 lat odpowiadał za zarządzanie strategiczne oraz rozwój biznesowy i korporacyjny Spółki.

  Jest również członkiem Rady Nadzorczej firmy bioinformatycznej Ardigen. Paweł Przewięźlikowski był także członkiem Zarządu spółki informatycznej Comarch, a także współzałożycielem trzeciego największego portalu internetowego w Polsce – Interia.pl.

  Paweł Przewięźlikowski jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie zdobył dyplom mgr inż. informatyki oraz studiów MBA na Teesside University (UK) i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studiował również na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

  Paweł Przewięźlikowski został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz nagrodą EY Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność.

 • Rafał Chwast

  Rafał Chwast

  Niezależny Członek Rady Nadzorczej

  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek rachunkowość) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek informatyka). W latach 1997-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego firmy Comarch.

  Był odpowiedzialny za nadzór finansowy nad spółkami grupy, pozyskanie kapitału poprzez giełdę dla spółek Comarch i Interia.pl oraz przejęcie spółki CDN.

  W latach 2003-2006 pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych , a także był Członkiem Rady Rynku Kapitałowego działającej przy Prezesie Rady Ministrów. Pan Rafał Chwast pełni w Spółce funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

 • Wojciech Chabasiewicz

  Wojciech Chabasiewicz

  Niezależny Członek Rady Nadzorczej

  Wojciech Chabasiewicz ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1998 r., a w 2005 r. został wpisany na listę radców prawnych.

  Specjalizuje się w prawie spółek, rynkach kapitałowych i papierach wartościowych oraz w fuzjach i przejęciach, jak również w sprawach dotyczących upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

  W latach 2005 – 2009 wspólnik kancelarii Tomasik, Chabasiewicz i Wspólnicy sp.k. Obecnie jest partnerem w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy. Wojciech Chabasiewicz od początku swojej działalności zawodowej doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach oraz transakcjach restrukturyzacyjnych. Zajmuje się także wszelkiego rodzaju postępowaniami związanymi z konfliktami korporacyjnymi. . Pan Wojciech Chabasiewicz pełni w Spółce funkcję Członka Komitetu Audytu.

 • Jacek Osowski

  Jacek Osowski

  Niezależny Członek Rady Nadzorczej

  Jacek Osowski jest doradcą inwestycyjnym oraz biegłym rewidentem posiadającym bogate doświadczenie w zakresie budowania strategii inwestycyjnych i prowadzenia transakcji kapitałowych.

  W latach 2007-2008 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu IPOPEMA TFI S.A., kolejno pracował jako Zastępca Dyrektora Biura Skarbnika w PZU S.A./PZU Życie S.A. (2008-2009 ), a w latach 2009-2011 pełnił funkcję Wiceprezes Zarządu, CIO, Dyrektora w PZU Asset Management S.A. Ponadto zasiadał w Zarządzie spółki Famur S.A.

  Jacek Osowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość). W latach 2005-2006 uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Ponadto posiada licencję doradcy inwestycyjnego, certyfikat Chartered Financial Accountant (CFA) oraz uzyskał wpis na listę Biegłych Rewidentów.

person_1

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Dołącz do nas!

Nie jesteśmy tylko firmą, ale zespołem, w którym każdy ma rolę do odegrania. Wspólnie pracujemy nad poprawą jakości życia ludzkiego.

Wyślij CV