KIM JESTEŚMY?

Selvita jest jedną z największych firm typu CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Naszym celem jest stworzenie kompleksowej oferty usług, dzięki której będziemy mogli prowadzić badania łączące wczesny etap odkrywania leków z etapem badań klinicznych.

Nasze początki

Od momentu, gdy w 2007 roku powstała Selvita przebyliśmy długą drogę – od 20-sobowego startupu do globalnej organizacji. Jednak od początku naszej działalności nie zmieniło się jedno, wciąż pracujemy ramię w ramię z naszymi klientami, rozwiązując nawet najtrudniejsze problemy badawcze.

Naszym partnerom oferujemy szeroki zakres najwyższej jakości samodzielnych lub w pełni zintegrowanych usług w obszarach odkrywania i rozwoju leków, a nasza specjalistyczna wiedza i bogate doświadczenie pozwalają nam wspierać badania naszych klientów w różnych obszarach terapeutycznych. Świadczymy usługi na każdym etapie procesu opracowywania leku, począwszy od wczesnej fazy odkrycia aż po wybór kandydata klinicznego.

Przez niemal 15 lat naszej działalności stworzyliśmy międzynarodowy zespół składający się z ponad 900 profesjonalistów, jednych z najlepszych ekspertów w branży. Naszą działalność prowadzimy na skalę międzynarodową, a nasze laboratoria znajdują się w Krakowie, Poznaniu i w Zagrzebiu. Posiadamy biura sprzedażowe w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie – w Regionie Bostonu i San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Nasze wartości
DOSKONAŁOŚĆ
Dążenie do doskonałości to nieodłączny element sukcesu.

Dążymy do najwyższej jakości we wszystkim co robimy. Wiemy, że aby się rozwijać, musimy ciągle się uczyć.

TROSKA
Troska tworzy lepszy świat dla wszystkich.

Innowacyjne terapie dla chorych, dbałość o środowisko i o naszych pracowników. Lepsza przyszłość dla nas wszystkich. O to dbamy.

INNOWACJE
Innowacje otwierają drzwi do przyszłości.

Stawiamy na nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów, a wszystkie pomysły są dla nas tak samo ważne.

ZAANGAŻOWANIE
Zaangażowanie wpływa na budowanie silnych relacji.

Jesteśmy elastyczni i responsywni. Dbamy o nasze bliższe i dalsze otoczenie. Wspieramy naszych klientów i pracowników.

PASJA
Pasja do nauki wpływa na przełomowe odkrycia.

Nauka jest naszą pasją. Jest tym, czym się zajmujemy. To ona daje nam energie, aby codziennie stawiać sobie nowe cele.

Zespół

Bogusław Sieczkowski

Bogusław Sieczkowski

Prezes Zarządu

Więcej szczegółów

Bogusław Sieczkowski jest współzałożycielem oraz Prezesem Zarządu Selvita S.A. Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu firmami z obszaru zaawansowanych technologii.

Karierę menedżerską rozpoczął w niemieckiej grupie Bahlsen, następnie pełnił funkcję Członka Zarządu Comarch Internet Ventures S.A., Wiceprezesa Comarch S.A., a ostatnio Wiceprezesa i Dyrektora Zarządzającego spółki Selvita S.A., gdzie odpowiadał za działalność operacyjną i finansową firmy.

W 2013 r. Bogusław Sieczkowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w rozwój polskiego środowiska biznesowego. Bogusław posiada dyplom MBA University of Teesside i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, a także certyfikat Project Management Professional (PMP) wydany przez Project Management Institute. Bogusław Sieczkowski posiada tytuł magistra informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miłosz Gruca

Miłosz Gruca

Chief Commercial Officer, Wiceprezes Zarządu

Więcej szczegółów

Dr Milosz Gruca jako Wiceprezes Zarządu i Chief Commercial Officer w Grupie Kapitałowej Selvita, jest odpowiedzialny za szeroki zakres działań związanych z rozwojem biznesu, w tym tworzenie i rozwój oferty usług w zakresie odkrywania leków i usług regulacyjnych, budowanie relacji z klientami Spółki, a także zarządzanie operacyjne zintegrowanym Działem Rozwoju Biznesu.

Dr Gruca jest związany z Selvitą od 2007 roku. Jako Dyrektor Działu Biologii odpowiadał za wprowadzenie kompleksowych usług biologicznych i analitycznych do portfolio firmy oraz za strategiczne zarządzanie laboratoriami: analitycznym, biochemicznym i biologii molekularnej.

Dr Miłosz Gruca jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra biotechnologii ze specjalizacją w obszarze biologii molekularnej oraz stopień naukowy doktora biochemii. Dr Gruca ukończył również dwuletnie studia Executive MBA Stockholm University School of Business i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.

Mirosława Zydroń

Mirosława Zydroń

Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu

Więcej szczegółów

Dr inż. Mirosława Zydroń jest związana ze spółką Selvita S.A. od 2009 r. Odpowiadała za stworzenie oraz dynamiczny wzrost Działu Chemii, strategiczny rozwój usług chemicznych w obszarze odkrywania i rozwoju leków, nadzór nad toczącymi się projektami w celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanych usług oraz prezentowanie oferty Spółki i budowanie relacji z klientami z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, chemicznej i agrochemicznej w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz w Azji.

W lutym 2022 roku dr Mirosława Zydroń objęła stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych w Grupie Selvita. Kluczową odpowiedzialnością dr Zydroń jako Dyrektora Operacyjnego jest wspieranie dalszego dynamicznego rozwoju Grupy oraz zarządzanie rosnącą skalą działalności przy zachowaniu efektywności realizowanych projektów, poprzez ciągłe doskonalenie organizacji, procesów oraz narzędzi biznesowych, jak również inwestycje w rozwój nowoczesnej infrastruktury i innowacyjnych technologii.

Przed dołączeniem do Selvity, dr Zydroń pracowała w strukturach R&D Plivy (później Barr Pharmaceuticals) jako Kierownik Laboratorium odpowiedzialny za badania analityczne i preformulacyjne na etapie rozwoju form leków, jak również nadzorujący proces pakowania leków w trakcie produkcji pilotażowej w warunkach GMP, a następnie jako Kierownik Projektów optymalizacyjnych na Wydziale Produkcyjnym oraz w obszarze Kontroli Jakości (TEVA).

Dr Mirosława Zydroń, jest absolwentką Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera chemii ze specjalizacją w chemii polimerów oraz stopień naukowy doktora chemii. Jej praca doktorska uzyskała wyróżnienie Komitetu Chemii Analitycznej PAN za najlepszą rozprawę doktorską z obszaru chemii analitycznej w Polsce w latach 2004-2005. W 2009 r. ukończyła dwuletnie studia MBA w Rotterdam School of Management na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie.

Adrijana Vinter

Adrijana Vinter

Global Head of Drug Discovery, Członek Zarządu

Więcej szczegółów

Dr Adrijana Vinter od 2017 roku zajmowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Fidelcie, spółce zależnej Selvity. W lutym 2022 roku dr Vinter objęła funkcję Global Head of Drug Discovery oraz została powołana do Zarządu Selvity.

Jako Global Head of Drug Discovery dr Vinter odpowiada za strategiczny rozwój oferty Grupy w obszarze odkrywania leków, zarządzanie interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi, a także nadzór nad realizowanymi projektami, w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.

Adrijana Vinter rozpoczęła karierę zawodową w firmie PLIVA w 2002 roku, pracując jako naukowiec w obszarze chemii medycznej. Po utworzeniu Fidelty przeszła do działu rozwoju biznesu, którym kierowała do 2017 roku. Następnie objęła stanowisko Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu w Fidelcie, odpowiadając za zarządzanie operacyjne w spółce z powodzeniem nadzorowała rozwój organiczny chorwackiej Spółki, przyczyniając się do wzrostu jej przychodów.

Dr Vinter uzyskała stopień naukowy doktora chemii organicznej w obszarze nowych antybiotyków makrolidowych na Uniwersytecie w Zagrzebiu, a także dyplom MBA w Cotrugli Business School w Chorwacji. Dr Vinter jest autorem wielu publikacji naukowych.

Dawid Radziszewski

Dawid Radziszewski

General Counsel, Członek Zarządu

Więcej szczegółów

Dawid Radziszewski dołączył do Selvity w 2015 r. W ciągu kilku lat awansował na stanowisko Dyrektora Działu Prawnego obejmując odpowiedzialność za wszystkie sprawy prawne grupy kapitałowej Selvita.Dawid Radziszewski jest odpowiedzialny za szeroki zakres działań korporacyjnych w Selvicie, w tym kwestiami związanymi z ochroną praw własności intelektualnej, a także zagadnieniami rynku kapitałowego. Od 2019 r. pełni funkcję Członka Zarządu Selvita S.A., odpowiadając bezpośrednio za rozwój korporacyjny Spółki oraz transakcje fuzji i przejęć.

Przed dołączeniem do Selvity zdobywał doświadczenie w warszawskiej kancelarii prawnej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, specjalizując się w transakcjach M&A oraz prawie korporacyjnym, a także pracował w Allerhand Institute. Dawid Radziszewski jest adwokatem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Heidelbergu, gdzie uzyskał tytuł LL.M. Studiował również na Uniwersytecie w Zurychu. Dawid Radziszewski jest laureatem konkursu „RISING STARS Lawyers – tomorrow’s leaders 2018.

Dariusz Kurdas

Dariusz Kurdas

Chief Financial Officer, Członek Zarządu

Więcej szczegółów

Dariusz Kurdas w sierpniu 2019 r. objął stanowisko Dyrektora Finansowego w Selvita S.A., przejmując odpowiedzialność za działania finansowe Spółki.

Przed dołączeniem do Selvity zdobywał doświadczenie menadżerskie w międzynarodowych firmach, między innymi w KPMG, gdzie zarządzał zespołem audytorów. W Grupie Nowy Styl, gdzie jako kontroler finansowy odpowiadał za monitorowanie i planowanie płynności finansowej, opracowywanie i kontrolę realizacji budżetów, a także kowenantów finansowych spółek zależnych w Niemczech. W 2016 r. dołączył do Liugong Dressta Machinery, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego oraz Wiceprezesa Zarządu, odpowiadając za zarządzanie zespołami księgowości, finansów i kontrolingu.

Dariusz Kurdas ukończył finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia). Jest zarejestrowanym biegłym rewidentem i licencjonowanym maklerem giełdowym.

Piotr Romanowski

Piotr Romanowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Więcej szczegółów

Dr Piotr Romanowski posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie inwestycyjnym w obszarze biotechnologii, zaawansowanych technologii i usług finansowych. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. Dr Romanowski posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu zarządzania strategicznego, które zdobył jako Partner w McKinsey & Company oraz PwC, gdzie specjalizował się w strategii fuzji i przejęć w usługach finansowych, przemyśle naftowym i gazowym, sektorze farmaceutycznym oraz ochronie zdrowia.

Piotr Romanowski uzyskał stopień naukowy doktora biologii molekularnej na Uniwersytecie w Cambridge oraz stopień doktora nauk medycznych ze specjalizacją w genetyce nowotworów na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Dr Romanowski jest członkiem Komitetu Audytu w Selvita S.A.

Tadeusz Wesołowski

Tadeusz Wesołowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Więcej szczegółów

Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu dyplomu kontynuował pracę naukową na uczelni uzyskując stanowisko adiunkta. W 1990 r. powołał do życia i zarządzał firmą PROSPER(wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A.).. Wielokrotnie doradzał i uczestniczył w tworzeniu nowych przedsięwzięć na rynku farmaceutycznym. Pan Tadeusz Wesołowski pełni w Spółce funkcję Członka Komitetu Audytu.

Pawel Przewięźlikowski

Pawel Przewięźlikowski

Członek Rady Nadzorczej

Więcej szczegółów

Paweł Przewięźlikowski, obecnie Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics, jednej z największych firm biotechnologicznych w Europie rozwijającej innowacyjne terapie w obszarach onkologicznych, która powstała w wyniku podziału Selvita S.A. na dwie niezależne spółki. Przewięźlikowski jest również współzałożycielem oraz byłym Prezesem Zarządu Selvita S.A., gdzie przez ponad 12 lat odpowiadał za zarządzanie strategiczne oraz rozwój biznesowy i korporacyjny Spółki.

Jest również członkiem Rady Nadzorczej firmy bioinformatycznej Ardigen. Paweł Przewięźlikowski był także członkiem Zarządu spółki informatycznej Comarch, a także współzałożycielem trzeciego największego portalu internetowego w Polsce – Interia.pl.

Paweł Przewięźlikowski jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie zdobył dyplom mgr inż. informatyki oraz studiów MBA na Teesside University (UK) i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studiował również na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

Paweł Przewięźlikowski został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz nagrodą EY Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność.

Rafał Chwast

Rafał Chwast

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Więcej szczegółów

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek rachunkowość) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek informatyka). W latach 1997-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego firmy Comarch.

Był odpowiedzialny za nadzór finansowy nad spółkami grupy, pozyskanie kapitału poprzez giełdę dla spółek Comarch i Interia.pl oraz przejęcie spółki CDN.

W latach 2003-2006 pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych , a także był Członkiem Rady Rynku Kapitałowego działającej przy Prezesie Rady Ministrów. Pan Rafał Chwast pełni w Spółce funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Wojciech Chabasiewicz

Wojciech Chabasiewicz

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Więcej szczegółów

Wojciech Chabasiewicz ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1998 r., a w 2005 r. został wpisany na listę radców prawnych.

Specjalizuje się w prawie spółek, rynkach kapitałowych i papierach wartościowych oraz w fuzjach i przejęciach, jak również w sprawach dotyczących upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W latach 2005 – 2009 wspólnik kancelarii Tomasik, Chabasiewicz i Wspólnicy sp.k. Obecnie jest partnerem w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy. Wojciech Chabasiewicz od początku swojej działalności zawodowej doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach oraz transakcjach restrukturyzacyjnych. Zajmuje się także wszelkiego rodzaju postępowaniami związanymi z konfliktami korporacyjnymi. . Pan Wojciech Chabasiewicz pełni w Spółce funkcję Członka Komitetu Audytu.

Jacek Osowski

Jacek Osowski

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Więcej szczegółów

Jacek Osowski jest doradcą inwestycyjnym oraz biegłym rewidentem posiadającym bogate doświadczenie w zakresie budowania strategii inwestycyjnych i prowadzenia transakcji kapitałowych.

W latach 2007-2008 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu IPOPEMA TFI S.A., kolejno pracował jako Zastępca Dyrektora Biura Skarbnika w PZU S.A./PZU Życie S.A. (2008-2009 ), a w latach 2009-2011 pełnił funkcję Wiceprezes Zarządu, CIO, Dyrektora w PZU Asset Management S.A. Ponadto zasiadał w Zarządzie spółki Famur S.A.

Jacek Osowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość). W latach 2005-2006 uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Ponadto posiada licencję doradcy inwestycyjnego, certyfikat Chartered Financial Accountant (CFA) oraz uzyskał wpis na listę Biegłych Rewidentów.

person_1

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Wierzymy, że dobro wraca i że pomoc tym, którzy wsparcia potrzebują jest naszym obowiązkiem. To też staramy się czynić poprzez nasze inicjatywy z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wspieramy
UNICORN fundacja charytatywna
Kraków Bussines Run
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dołącz do nas!

Mamy jasny cel – wspieramy naszych klientów w badaniach, których celem jest poprawa jakości życia.

Wyślij CV

Odkryj nasze możliwości

Skontaktuj się z nami