Kontakt

Kontakt ogólny

post_icon
Formularz kontaktowy

Nasze lokalizacje

Selvita S.A.

Park Life Science ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
Polska
tel: +48 12 297 47 00 fax +48 12 297 47 01

Selvita Poznań

WCZT ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10
61-614 Poznań
Polska
tel: +48 12 297 47 00 fax: +48 12 297 47 01

Selvita Ltd.

UK Office Nine Hills Road
Cambridge
CB2 1GE, UK
tel: +44 (0) 1223 803 808

Selvita Inc.

West Coast US 611 Gateway Blvd,
Suite 120
South San Francisco,
CA 94080, USA
tel: +1 650 660 7899

Selvita Inc.

East Coast US 100 Cambridge Street,
Suite 1400
Boston MA, 02114
USA
tel: +1 857 998 4075

Fidelta Ltd.

Prilaz baruna Filipovića 29
10000 Zagreb, Croatia

map

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000779822 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, NIP: 6762564595, Regon: 383040072, o kapitale zakładowym w wysokości  14.684.379,20 zł
w całości wpłaconym.

Formularz kontaktowy

    W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez naszą spółkę Selvita S.A. oraz spółki z Grupy Kapitałowej Selvita w celu prezentowania Państwu Newslettera Selvita.

    Państwa dane będą przetwarzane w związku ze świadczeniem usługi subskrypcji Newslettera, w celu zapewnienia, abyście byli Państwo na bieżąco informowani o wydarzeniach, które mają miejsce w Selvita. Dbamy o pełną transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych i zapewniamy przestrzeganie wszystkich praw, o których mowa w RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, a także ich przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Niezależnie przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Państwa dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej jednak zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania z usługi Newslettera. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dopóki zgoda nie zostanie cofnięta. Państwa zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie oświadczenia na adres: rodo@selvita.com Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie: Polityka Prywatności

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 oraz spółki z Grupy Kapitałowej Selvita w celu otrzymywania Newslettera, informacji handlowych, informacji o organizowanych wydarzeniach oraz innych informacji na temat działania Grupy Kapitałowej Selvita zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.