Inwestorzy & Media
Walne zgromadzenia

2020
  • 04 sierpnia 2020

    Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.
  • 29 kwietnia 2020

    Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 maja 2020 r.
selvita_logo

    Kontakt dla Inwestorów i Mediów