Inwestorzy & Media
Raporty
https://selvita.com/wp-content/themes/selvita-theme/skin/assets/images/

Raporty

 • 27 września 2023

  Raport ESPI PSr 2023

  Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023
 • 25 września 2023

  Raport bieżący ESPI 13/2023

  Otrzymanie istotnych zleceń od dużej firmy farmaceutycznej
 • 01 września 2023

  Raport bieżący ESPI 12/2023

  Otrzymanie istotnego zlecenia przez spółkę zależną Selvita S.A.
 • 25 sierpnia 2023

  Raport bieżący ESPI 11/2023

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego – art. 19 MAR
 • 29 czerwca 2023

  Raport bieżący ESPI 10/2023

  Otrzymanie istotnego zlecenia
 • 27 czerwca 2023

  Raport bieżący ESPI 09/2023

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.
 • 27 czerwca 2023

  Raport bieżący ESPI 08/2023

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
 • 31 maja 2023

  Raport bieżący ESPI 07/2023

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
 • 30 maja 2023

  Raport ESPI QSr 1/2023

  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
 • 30 maja 2023

  Raport bieżący ESPI 06/2023

  Zmiana adresu siedziby Spółki
 • 05 maja 2023

  Raport bieżący ESPI 05/2023

  Nabycie przez Selvita d.o.o. własności nieruchomości
 • 26 kwietnia 2023

  Raport bieżący ESPI 04/2023

  Zaproszenie do zawarcia umowy nabycia nieruchomości przez spółkę Selvita d.o.o.
 • 30 marca 2023

  Raport bieżący ESPI 03/2023

  Wstępne szacunki wyników Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za I kwartał 2023 r.
 • 30 marca 2023

  Raport ESPI – RS 2022

  Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Selvita za 2022 rok
 • 30 marca 2023

  Raport ESPI – SA-R 2022

  Raport roczny Selvita S.A. za 2022 rok
 • 25 stycznia 2023

  Raport bieżący ESPI 02/2023

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
 • 18 stycznia 2023

  Raport bieżący ESPI 01/2023

  Zmiana zasad konsolidacji Ardigen S.A. w ramach grupy kapitałowej Selvita S.A. od 2023 r.
 • 23 grudnia 2022

  Raport bieżący ESPI 42/2022K

  Korekta raportu bieżącego nr 42/2022
 • 22 grudnia 2022

  Raport bieżący ESPI 41/2022

  Otrzymanie Zlecenia przez spółkę zależną Emitenta w ramach umowy znaczącej
 • 16 grudnia 2022

  Raport bieżący ESPI 40/2022

  Otrzymanie Zlecenia przez spółkę zależną Emitenta w ramach umowy znaczącej
 • 12 grudnia 2022

  Raport bieżący ESPI 39/2022

  Otrzymanie istotnego zlecenia
 • 24 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 38/2022

  Zawiadomienie akcjonariusza dotyczące zbycia akcji Emitenta
 • 24 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 37/2022

  Zawiadomienia akcjonariusza dotyczące zbycia akcji Emitenta
 • 21 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 36/2022

  Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
 • 21 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 35/2022

  Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
 • 17 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 34/2022

  Asymilacja akcji na okaziciela serii A z akcjami wprowadzonymi do obrotu giełdowego
 • 15 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 33/2022

  Dopuszczenie i wprowadzenie akcji na okaziciela serii A do obrotu na rynku regulowanym GPW
 • 09 listopada 2022

  Raport ESPI QSr 3/2022

  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
 • 08 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 32/2022

  Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w związku ze zmianą części akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela
 • 08 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 31/2022

  Konwersja akcji w KDPW
 • 02 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 30/2022

  Zmiana części akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela
 • 13 października 2022

  Raport bieżący ESPI 29/2022

  Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
 • 03 października 2022

  Raport bieżący ESPI 28/2022

  Otrzymanie istotnego zlecenia
 • 30 września 2022

  Raport bieżący ESPI 27/2022

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
 • 30 września 2022

  Raport bieżący ESPI 26/2022

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego – art. 19 MAR
 • 14 września 2022

  Raport ESPI PSr 2022

  Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022
 • 06 września 2022

  Raport bieżący ESPI 25/2022

  Korekta techniczna załącznika do raportu bieżącego 24/2022 - Wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za II kwartał 2022 roku oraz 6 miesięcy 2022 roku
 • 06 września 2022

  Raport bieżący ESPI 24/2022

  Wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za II kwartał 2022 roku oraz 6 miesięcy 2022 roku.
 • 18 sierpnia 2022

  Raport bieżący ESPI 23/2022

  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 roku
 • 02 sierpnia 2022

  Raport bieżący ESPI 22/2022

  Otrzymanie istotnego zlecenia
 • 08 lipca 2022

  Raport bieżący ESPI 21/2022

  Informacja dotycząca potencjalnego popytu w związku z wygaśnięciem okresu lock-upu na akcje w ramach Programu Motywacyjnego
 • 07 lipca 2022

  Raport bieżący ESPI 20/2022

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU od TFI Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
 • 01 lipca 2022

  Raport bieżący ESPI 19/2022

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
 • 01 lipca 2022

  Raport bieżący ESPI 18/2022

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
 • 23 czerwca 2022

  Raport bieżący ESPI 17/2022

  Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2022 r.
 • 03 czerwca 2022

  Raport bieżący ESPI 16/2022

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
 • 30 maja 2022

  Raport ESPI QSr 1/2022

  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
 • 27 maja 2022

  Raport bieżący ESPI 15/2022

  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 roku
 • 13 kwietnia 2022

  Raport bieżący ESPI 14/2022

  Uzyskanie zezwolenia na inwestycje podlegające ulgom podatkowym
 • 12 kwietnia 2022

  Raport bieżący ESPI 13/2022

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Art. 19 MAR
 • 31 marca 2022

  Raport bieżący ESPI 12/2022

  Strategia Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2022-2025
 • 31 marca 2022

  Raport ESPI – RS 2021

  Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Selvita za 2021 rok
 • 31 marca 2022

  Raport ESPI – SA-R 2021

  Raport roczny Selvita S.A. za 2021 rok
 • 07 marca 2022

  Raport bieżący ESPI 11/2022

  Nabycie przez Selvita S.A. własności nieruchomości
 • 01 marca 2022

  Raport bieżący ESPI 10/2022

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 1 marca 2022 r.
 • 01 marca 2022

  Raport bieżący ESPI 09/2022

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
 • 04 lutego 2022

  Raport bieżący ESPI 08/2022

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Art. 19 MAR
 • 01 lutego 2022

  Raport bieżący ESPI 07/2022

  Zmiany w Zarządzie Emitenta
 • 01 lutego 2022

  Raport bieżący ESPI 06/2022

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
 • 01 lutego 2022

  Raport bieżący ESPI 05/2022

  Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości
 • 19 stycznia 2022

  Raport bieżący ESPI 04/2022

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
 • 18 stycznia 2022

  Raport bieżący ESPI 03/2022

  Otrzymanie istotnego zlecenia przez spółkę zależną Emitenta
 • 10 stycznia 2022

  Raport bieżący ESPI 02/2022

  Otrzymanie zlecenia przez spółkę zależną Emitenta w ramach umowy znaczącej
 • 03 stycznia 2022

  Raport bieżący ESPI 01/2022

  Powiadomienia od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce i osoby blisko z nią związanej
 • 24 grudnia 2021

  Raport bieżący ESPI 34/2021

  Otrzymanie istotnych zleceń przez spółkę zależną
 • 23 grudnia 2021

  Raport bieżący ESPI 33/2021

  Otrzymanie istotnego zlecenia
 • 14 grudnia 2021

  Raport bieżący ESPI 32/2021

  Otrzymanie istotnego zlecenia
 • 24 listopada 2021

  Raport ESPI QSr 3/2021

  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
 • 13 października 2021

  Raport bieżący ESPI 31/2021

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Art. 19 MAR
 • 22 września 2021

  Raport bieżący ESPI 30/2021

  Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – Fidelta d.o.o.
 • 22 września 2021

  Raport ESPI PSr 2021

  Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021
 • 20 września 2021

  Raport bieżący ESPI 29/2021

  Zawarcie umowy dotacji z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • 03 września 2021

  Raport bieżący ESPI 28/2021

  Zawarcie umowy dotacji z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • 13 sierpnia 2021

  Raport bieżący ESPI 27/2021

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
 • 13 sierpnia 2021

  Raport bieżący ESPI 26/2021

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
 • 23 lipca 2021

  Raport bieżący ESPI 25/2021

  Otrzymanie istotnego zlecenia
 • 13 lipca 2021

  Raport bieżący ESPI 24/2021

  Powiadomienie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
 • 12 lipca 2021

  Raport bieżący ESPI 23/2021

  Zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji inwestycji budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.
 • 09 lipca 2021

  Raport bieżący ESPI 22/2021

  Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w Spółce – art. 69 OfertPublU
 • 08 lipca 2021

  Raport bieżący ESPI 21/2021

  Zawarcie umowy darowizny akcji przez głównego akcjonariusza i Członka Rady Nadzorczej Spółki w celu ustanowienia nierozwadniającego programu motywacyjnego w Spółce
 • 02 lipca 2021

  Raport bieżący ESPI 20/2021

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Art. 19 MAR
 • 30 czerwca 2021

  Raport bieżący ESPI 19/2021

  Zawarcie znaczącej umowy
 • 30 czerwca 2021

  Raport bieżący ESPI 18/2021

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
 • 30 czerwca 2021

  Raport bieżący ESPI 17/2021

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
 • 28 czerwca 2021

  Raport bieżący ESPI 16/2021

  Otrzymanie znaczącego zlecenia
 • 02 czerwca 2021

  Raport bieżący ESPI 15/2021

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
 • 26 maja 2021

  Raport ESPI QSr 1/2021

  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
 • 17 maja 2021

  Raport bieżący ESPI 14/2021

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 17 maja 2021 r.
 • 17 maja 2021

  Raport bieżący ESPI 13/2021

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
 • 13 maja 2021

  Raport bieżący ESPI 12/2021

  Informacja dotycząca wpływu nierozwadniającego programu motywacyjnego na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki
 • 20 kwietnia 2021

  Raport bieżący ESPI 09/2021

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
 • 20 kwietnia 2021

  Raport bieżący ESPI 08/2021

  Deklaracja ustanowienia nierozwadniającego programu motywacyjnego w Spółce w latach 2021-2024
 • 15 kwietnia 2021

  Raport bieżący ESPI 07/2021

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 5% głosów w Spółce
 • 13 kwietnia 2021

  Raport bieżący ESPI 06/2021

  Uzyskanie pozwolenia na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.
 • 30 marca 2021

  Raport ESPI – RS 2020

  Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Selvita za 2020 rok
 • 30 marca 2021

  Raport ESPI – SA-R 2020

  Raport roczny Selvita S.A. za 2020 rok
 • 05 lutego 2021

  Raport bieżący ESPI 05/2021

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – art. 19 MAR
 • 13 stycznia 2021

  Raport bieżący ESPI 04/2021

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
 • 04 stycznia 2021

  Raport bieżący ESPI 03/2021

  Otrzymanie kolejnych istotnych zleceń
 • 04 stycznia 2021

  Raport bieżący ESPI 02/2021

  Zawarcie umowy nabycia przez Selvita S.A. 100% udziałów w Fidelta d.o.o. – Zamknięcie Transakcji
 • 04 stycznia 2021

  Raport bieżący ESPI 01/2021

  Uzyskanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego przez Selvita S.A.
 • 23 grudnia 2020

  Raport bieżący ESPI 41/2020

  Zawarcie kolejnego zlecenia w ramach umowy znaczącej
 • 21 grudnia 2020

  Raport bieżący ESPI 40/2020

  Zawarcie umowy kredytowej
 • 18 grudnia 2020

  Raport bieżący ESPI 39/2020

  Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta
 • 16 grudnia 2020

  Raport bieżący ESPI 38/2020

  Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.
 • 24 listopada 2020

  Raport ESPI QSr 3/2020

  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
 • 23 listopada 2020

  Raport bieżący ESPI 37/2020

  Zawarcie warunkowej umowy nabycia przez Selvita S.A. 100% udziałów w Fidelta d.o.o.; Zawarcie przez Fidelta d.o.o., w ramach Transakcji, ramowej umowy świadczenia usług z Galapagos N.V. oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych
 • 13 listopada 2020

  Raport bieżący ESPI 36/2020

  Wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za III kwartał 2020 roku oraz zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020
 • 23 października 2020

  Raport bieżący ESPI 35/2020

  Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
 • 01 października 2020

  Raport bieżący ESPI 34/2020

  Rekomendowanie projektu Centrum Badawczo-Rozwojowe Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A. do dofinansowania
 • 30 września 2020

  Raport bieżący ESPI 33/2020

  Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
 • 10 września 2020

  Raport ESPI PSr 2020

  Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020
 • 09 września 2020

  Raport bieżący ESPI 32/2020

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego
 • 03 września 2020

  Raport bieżący ESPI 31/2020

  Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR
 • 31 sierpnia 2020

  Raport bieżący ESPI 30/2020

  Nabycie przez Selvita S.A. własności nieruchomości przy ul. Podole
 • 31 sierpnia 2020

  Raport bieżący ESPI 29/2020

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
 • 31 sierpnia 2020

  Raport bieżący ESPI 28/2020

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
 • 04 sierpnia 2020

  Raport bieżący ESPI 27/2020

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A
 • 04 sierpnia 2020

  Raport bieżący ESPI 26/2020

  Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019
 • 06 lipca 2020

  Raport bieżący ESPI 25/2020

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 24 czerwca 2020

  Raport bieżący ESPI 24/2020

  Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii C oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA Serii C
 • 22 czerwca 2020

  Raport bieżący ESPI 23/2020

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
 • 18 czerwca 2020

  Raport bieżący ESPI 22/2020

  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
 • 17 czerwca 2020

  Raport bieżący ESPI 21/2020

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – art. 19 MAR
 • 08 czerwca 2020

  Raport bieżący ESPI 20/2020

  Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji Serii C
 • 08 czerwca 2020

  Raport bieżący ESPI 19/2020

  Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) Serii C
 • 08 czerwca 2020

  Raport bieżący ESPI 18/2020

  Rejestracja w KDPW Praw do Akcji (PDA) Serii C
 • 03 czerwca 2020

  Raport bieżący ESPI 17/2020

  Przydział akcji Serii C
 • 28 maja 2020

  Raport bieżący ESPI 16/2020

  Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C
 • 26 maja 2020

  Raport bieżący ESPI 15/2020

  Szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii C
 • 26 maja 2020

  Raport bieżący ESPI 14/2020

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 26 maja 2020 r.
 • 26 maja 2020

  Raport bieżący ESPI 13/2020

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
 • 26 maja 2020

  Raport ESPI QSr 1/2020

  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
 • 25 maja 2020

  Raport bieżący ESPI 12/2020

  Rekomendowanie projektu do dofinansowania przez NCBiR
 • 29 kwietnia 2020

  Raport bieżący ESPI 11/2020

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
 • 29 kwietnia 2020

  Raport bieżący ESPI 10/2020

  Strategia Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2020-2023
 • 29 kwietnia 2020

  Raport bieżący ESPI 09/2020

  Wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za I kwartał 2020 roku
 • 29 kwietnia 2020

  Raport bieżący ESPI 08/2020

  Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości
 • 24 kwietnia 2020

  Raport bieżący ESPI 07/2020

  Otrzymanie dofinansowania dla projektu Emitenta od NCBiR
 • 31 marca 2020

  Raport bieżący ESPI 06/2020

  Rozszerzenie współpracy w ramach umowy znaczącej
 • 26 marca 2020

  Raport ESPI – RS 2019

  Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Selvita za 2019 rok (obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019)
 • 26 marca 2020

  Raport ESPI – SA-R 2019

  Raport roczny Selvita S.A. za 2019 rok (obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019)
 • 13 marca 2020

  Raport bieżący ESPI 05/2019

  Zawarcie kolejnych znaczących zleceń
 • 19 lutego 2020

  Raport bieżący ESPI 04/2020

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 19 lutego 2020

  Raport bieżący ESPI 03/2020

  Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i umorzenie akcji własnych Spółki w związku z podziałem Selvita
 • 13 lutego 2020

  Raport bieżący ESPI 02/2020

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 23 stycznia 2020

  Raport bieżący ESPI 01/2020

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
 • 20 grudnia 2019

  Raport bieżący ESPI 19/2019

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 20 grudnia 2019

  Raport bieżący ESPI 18/2019

  Zawiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
 • 29 listopada 2019

  Raport bieżący ESPI 17/2019

  Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta
 • 12 listopada 2019

  Raport bieżący ESPI 16/2019

  Złożenie wniosków do Sądu Rejestrowego celem rejestracji połączenia spółek zależnych
 • 06 listopada 2019

  Raport ESPI SA-Q 3/2019

  Raport kwartalny Selvita S.A. za III kwartał 2019 r.
 • 30 października 2019

  Raport bieżący ESPI 15/2019

  Uzgodnienie i podpisanie Planu Połączenia spółek zależnych
 • 17 października 2019

  Raport bieżący ESPI 14/2019

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 17 października 2019

  Raport bieżący ESPI 13/2019

  Zawarcie umowy lock-up na akcjach Emitenta
 • 17 października 2019

  Raport bieżący ESPI 12/2019

  Animator Emitenta
 • 16 października 2019

  Raport bieżący ESPI 11/2019

  Informacje uzyskane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR- objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 16 października 2019

  Raport bieżący ESPI 10/2019

  Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 14 października 2019

  Raport bieżący ESPI 09/2019

  Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji podziałowych
 • 14 października 2019

  Raport bieżący ESPI 08/2019

  Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji podziałowych
 • 10 października 2019

  Raport bieżący ESPI 07/2019

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 07 października 2019

  Raport bieżący ESPI 06/2019

  Informacje uzyskane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR- objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 04 października 2019

  Raport bieżący ESPI 05/2019

  Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 03 października 2019

  Raport bieżący ESPI 04/2019

  Informacja dotycząca rejestracji Akcji Podziałowych przez KDPW
 • 03 października 2019

  Raport bieżący ESPI 03/2019

  Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji podziałowych do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) GPW w ramach procesu podziału Ryvu Therapeutics S.A. oraz określenie Współczynnika Wydzielenia
 • 03 października 2019

  Raport bieżący ESPI 02/2019

  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiany statutu Emitenta dokonane w związku z Podziałem Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A.)
 • 03 października 2019

  Raport bieżący ESPI 01/2019

  Przystąpienie do systemu ESPI
selvita_logo


  Kontakt dla Inwestorów i Mediów

  Relacje inwestorskie

  Pobierz pakiet dla Mediów

  Ready to partner with us?

  Get started