Inwestorzy & Media

Witamy na stronie relacji inwestorskich Selvita S.A. skierowanej do uczestników rynku kapitałowego i mediów, a w szczególności do akcjonariuszy, analityków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

W sekcji tej znajdują się informacje na temat wyników finansowych, bieżącej działalności operacyjnej, planów rozwoju, a także pozostałe niezbędne materiały inwestorskie.  W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Inwestorzy & Media

Notowania

Kurs akcji Selvita [PLN]

Aktualności

Dean Bornilla dołącza do zespołu Selvity, obejmując stanowisko Vice President of Sales, Head of North America
19 lipca 2021

Dean Bornilla dołącza do zespołu Selvity, obejmując stanowisko Vice President of Sales, Head of North America

Czytaj dalej
Selvita rozpoczyna budowę własnej powierzchni badawczej
12 lipca 2021

Selvita rozpoczyna budowę własnej powierzchni badawczej

Czytaj dalej
Ardigen webinar – “AI methods in small molecule design.”
02 czerwca 2021

Ardigen webinar – “AI methods in small molecule design.”

Czytaj dalej

Raporty

Pokaż
 • 23 lipca 2021

  Raport bieżący ESPI 25/2021

  Otrzymanie istotnego zlecenia
 • 13 lipca 2021

  Raport bieżący ESPI 24/2021

  Powiadomienie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
 • 12 lipca 2021

  Raport bieżący ESPI 23/2021

  Zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji inwestycji budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.
 • 09 lipca 2021

  Raport bieżący ESPI 22/2021

  Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w Spółce – art. 69 OfertPublU
 • 08 lipca 2021

  Raport bieżący ESPI 21/2021

  Zawarcie umowy darowizny akcji przez głównego akcjonariusza i Członka Rady Nadzorczej Spółki w celu ustanowienia nierozwadniającego programu motywacyjnego w Spółce
 • 02 lipca 2021

  Raport bieżący ESPI 20/2021

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Art. 19 MAR
 • 30 czerwca 2021

  Raport bieżący ESPI 19/2021

  Zawarcie znaczącej umowy
 • 30 czerwca 2021

  Raport bieżący ESPI 18/2021

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
 • 30 czerwca 2021

  Raport bieżący ESPI 17/2021

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
 • 28 czerwca 2021

  Raport bieżący ESPI 16/2021

  Otrzymanie znaczącego zlecenia

Prezentacje i materiały wideo

 • 26 maja 2021
  Prezentacja: Podsumowanie wyników finansowych za Q1 2021 roku
 • 26 maja 2021
  Podsumowanie wyników finansowych za Q1 2021 - transmisja konferencji
 • 30 marca 2021
  Prezentacja: Podsumowanie wyników finansowych za 2020 rok

Walne zgromadzenia

 • 02 czerwca 2021
  Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 r.
 • 20 kwietnia 2021
  Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 maja 2021 r.
 • 04 sierpnia 2020
  Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.
 • 29 kwietnia 2020
  Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 maja 2020 r.

Wyniki finansowe

Przychody z działalności operacyjnej**
2021
Pokaż

* Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

** Przychody ze sprzedaży + przychody z dotacji + pozostałe przychody operacyjne

Zysk z działalności operacyjnej/EBIT
2021
Pokaż

* Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

EBITDA
2021
Pokaż

* Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

Zysk netto
2021
Pokaż

* Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

Struktura akcjonariatu

Udział w kapitale
Udział w głosach
AkcjonariuszUdział w kapitaleUdział w głosach
Paweł Przewięźlikowski
Bogusław Sieczkowski
Nationale Nederlanden OFE
AVIVA Investors TFI
Tadeusz Wesołowski (wraz z Augebit FIZ)
Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
Pozostali akcjonariusze

Dokumenty korporacyjne

PDF icon
Statut spółki Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Rady Nadzorczej Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Zarządu Selvita S.A.
PDF icon
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
PDF icon
Wezwanie akcjonariuszy
PDF icon
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
PDF icon
Prospekt emisyjny Selvita CRO S.A. opublikowany w dniu 03 września 2019 r.
PDF icon
Plan połączenia BioCentrum sp. z o.o oraz Selvita Services sp. z o.o

Wydarzenia

 • 26 maja 2021
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
 • 22 września 2021
  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.
 • 24 listopada 2021
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
selvita_logo

  Kontakt dla Inwestorów i Mediów