Inwestorzy & Media

Witamy na stronie relacji inwestorskich Selvita S.A. skierowanej do uczestników rynku kapitałowego i mediów, a w szczególności do akcjonariuszy, analityków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

W sekcji tej znajdują się informacje na temat wyników finansowych, bieżącej działalności operacyjnej, planów rozwoju, a także pozostałe niezbędne materiały inwestorskie.  W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Inwestorzy & Media

Notowania

Kurs akcji Selvita [PLN]

Aktualności

Selvita przejmuje Fideltę od Galapagos i umacnia swoją pozycję wśród największych przedklinicznych CRO w Europie
23 listopada 2020

Selvita przejmuje Fideltę od Galapagos i umacnia swoją pozycję wśród największych przedklinicznych CRO w Europie

Czytaj dalej
Transmisja konferencji Zarządu i prezentacja wyników za trzy kwartały 2020 roku
23 listopada 2020

Transmisja konferencji Zarządu i prezentacja wyników za trzy kwartały 2020 roku

Czytaj dalej
Selvita z bardzo dobrymi wynikami za trzy kwartały 2020 r.
13 listopada 2020

Selvita z bardzo dobrymi wynikami za trzy kwartały 2020 r.

Czytaj dalej

Raporty

Pokaż
 • 23 listopada 2020

  Raport bieżący ESPI 37/2020

  Zawarcie warunkowej umowy nabycia przez Selvita S.A. 100% udziałów w Fidelta d.o.o.; Zawarcie przez Fidelta d.o.o., w ramach Transakcji, ramowej umowy świadczenia usług z Galapagos N.V. oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych
 • 13 listopada 2020

  Raport bieżący ESPI 36/2020

  Wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za III kwartał 2020 roku oraz zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020
 • 23 października 2020

  Raport bieżący ESPI 35/2020

  Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
 • 01 października 2020

  Raport bieżący ESPI 34/2020

  Rekomendowanie projektu Centrum Badawczo-Rozwojowe Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A. do dofinansowania
 • 30 września 2020

  Raport bieżący ESPI 33/2020

  Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
 • 09 września 2020

  Raport bieżący ESPI 32/2020

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego
 • 03 września 2020

  Raport bieżący ESPI 31/2020

  Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR
 • 31 sierpnia 2020

  Raport bieżący ESPI 30/2020

  Nabycie przez Selvita S.A. własności nieruchomości przy ul. Podole
 • 31 sierpnia 2020

  Raport bieżący ESPI 29/2020

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
 • 31 sierpnia 2020

  Raport bieżący ESPI 28/2020

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.

Walne zgromadzenia

 • 04 sierpnia 2020
  Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.
 • 29 kwietnia 2020
  Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 maja 2020 r.

Wyniki finansowe

Przychody z działalności operacyjnej**
2020
Pokaż

* Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

** Przychody ze sprzedaży + przychody z dotacji + pozostałe przychody operacyjne

Zysk z działalności operacyjnej/EBIT
2020
Pokaż
EBITDA
2020
Pokaż
Zysk netto
2020
Pokaż

Struktura akcjonariatu

Udział w kapitale
Udział w głosach
AkcjonariuszUdział w kapitaleUdział w głosach
Paweł Przewięźlikowski
Bogusław Sieczkowski
Augebit FIZ*
Nationale Nederlanden OFE
Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
Pozostali akcjonariusze
* beneficjentem Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta;

Dokumenty korporacyjne

PDF icon
Statut spółki Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Rady Nadzorczej Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Zarządu Selvita S.A.
PDF icon
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
PDF icon
Wezwanie akcjonariuszy
PDF icon
Prospekt emisyjny Selvita CRO S.A. opublikowany w dniu 03 września 2019 r.
PDF icon
Plan połączenia BioCentrum sp. z o.o oraz Selvita Services sp. z o.o

Wydarzenia & Prezentacje

 • 26 maja 2020
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
 • 10 września 2020
  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
 • 17 listopada 2020
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
selvita_logo

  Kontakt dla Inwestorów i Mediów