Inwestorzy & Media

Witamy na stronie relacji inwestorskich Selvita S.A. skierowanej do uczestników rynku kapitałowego i mediów, a w szczególności do akcjonariuszy, analityków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

W sekcji tej znajdują się informacje na temat wyników finansowych, bieżącej działalności operacyjnej, planów rozwoju, a także pozostałe niezbędne materiały inwestorskie.  W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Inwestorzy & Media

Notowania

Kurs akcji Selvita [PLN]

Aktualności

Grupa Selvita raportuje ponad 109% wzrost przychodów w I półroczu 2021
22 września 2021

Grupa Selvita raportuje ponad 109% wzrost przychodów w I półroczu 2021

Czytaj dalej
Selvita otrzymała grant na utworzenie platformy technologicznej, umożliwiającej opracowanie nowej generacji leków przeciw chorobom powodowanym przez koronawirusy
21 września 2021

Selvita otrzymała grant na utworzenie platformy technologicznej, umożliwiającej opracowanie nowej generacji leków przeciw chorobom powodowanym przez koronawirusy

Czytaj dalej
Transmisja konferencji Zarządu – podsumowanie wyników za I półrocze 2021 roku
17 września 2021

Transmisja konferencji Zarządu – podsumowanie wyników za I półrocze 2021 roku

Czytaj dalej

Raporty

Pokaż
 • 13 października 2021

  Raport bieżący ESPI 31/2021

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Art. 19 MAR
 • 22 września 2021

  Raport bieżący ESPI 30/2021

  Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – Fidelta d.o.o.
 • 20 września 2021

  Raport bieżący ESPI 29/2021

  Zawarcie umowy dotacji z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • 03 września 2021

  Raport bieżący ESPI 28/2021

  Zawarcie umowy dotacji z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • 13 sierpnia 2021

  Raport bieżący ESPI 27/2021

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
 • 13 sierpnia 2021

  Raport bieżący ESPI 26/2021

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
 • 23 lipca 2021

  Raport bieżący ESPI 25/2021

  Otrzymanie istotnego zlecenia
 • 13 lipca 2021

  Raport bieżący ESPI 24/2021

  Powiadomienie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
 • 12 lipca 2021

  Raport bieżący ESPI 23/2021

  Zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji inwestycji budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.
 • 09 lipca 2021

  Raport bieżący ESPI 22/2021

  Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w Spółce – art. 69 OfertPublU

Prezentacje i materiały wideo

 • 22 września 2021
  Podsumowanie wyników finansowych za H1 2021 - transmisja konferencji
 • 22 września 2021
  Prezentacja: Podsumowanie wyników finansowych za H1 2021
 • Download presentation

   The download link has been sent to the e-mail address.
  • 30 marca 2021
   Prezentacja: Podsumowanie wyników finansowych za 2020 rok
  • Download presentation

    The download link has been sent to the e-mail address.

   Walne zgromadzenia

   • 02 czerwca 2021
    Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 r.
   • 20 kwietnia 2021
    Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 maja 2021 r.
   • 04 sierpnia 2020
    Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.
   • 29 kwietnia 2020
    Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 maja 2020 r.

   Wyniki finansowe

   Przychody z działalności operacyjnej**
   2021
   Pokaż

   * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

   ** Przychody ze sprzedaży + przychody z dotacji + pozostałe przychody operacyjne

   Zysk z działalności operacyjnej/EBIT
   2021
   Pokaż

   * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

   ***bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego

   EBITDA
   2021
   Pokaż

   * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

   ***bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego

   Zysk netto
   2021
   Pokaż

   * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

   ***bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego

   Struktura akcjonariatu

   Udział w kapitale
   Udział w głosach
   AkcjonariuszUdział w kapitaleUdział w głosach
   Paweł Przewięźlikowski
   Bogusław Sieczkowski
   Nationale Nederlanden OFE
   AVIVA Investors TFI
   Tadeusz Wesołowski (wraz z Augebit FIZ)
   Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
   Pozostali akcjonariusze

   Dokumenty korporacyjne

   PDF icon
   Statut spółki Selvita S.A.
   PDF icon
   Regulamin Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
   PDF icon
   Regulamin Rady Nadzorczej Selvita S.A.
   PDF icon
   Regulamin Zarządu Selvita S.A.
   PDF icon
   Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
   PDF icon
   Wezwanie akcjonariuszy
   PDF icon
   Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
   PDF icon
   Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
   PDF icon
   Prospekt emisyjny Selvita CRO S.A. opublikowany w dniu 03 września 2019 r.
   PDF icon
   Plan połączenia BioCentrum sp. z o.o oraz Selvita Services sp. z o.o

   Wydarzenia

   • 24 listopada 2021
    Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
   selvita_logo

    Kontakt dla Inwestorów i Mediów