Inwestorzy & Media

Witamy na stronie relacji inwestorskich Selvita S.A. skierowanej do uczestników rynku kapitałowego i mediów, a w szczególności do akcjonariuszy, analityków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

W sekcji tej znajdują się informacje na temat wyników finansowych, bieżącej działalności operacyjnej, planów rozwoju, a także pozostałe niezbędne materiały inwestorskie.  W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Inwestorzy & Media

Notowania

Kurs akcji Selvita [PLN]

Aktualności

Selvita zaprezentuje podczas konferencji 20th Annual Biotech in Europe Forum For Global Partnering & Investment
17 września 2020

Selvita zaprezentuje podczas konferencji 20th Annual Biotech in Europe Forum For Global Partnering & Investment

Czytaj dalej
Selvita z bardzo dobrymi wynikami za I półrocze 2020 r. oraz rekordowym backlogiem
10 września 2020

Selvita z bardzo dobrymi wynikami za I półrocze 2020 r. oraz rekordowym backlogiem

Czytaj dalej
Transmisja konferencji Zarządu i prezentacja wyników za pierwsze półrocze 2020 roku
04 września 2020

Transmisja konferencji Zarządu i prezentacja wyników za pierwsze półrocze 2020 roku

Czytaj dalej

Raporty

Pokaż
 • 09 września 2020

  Raport bieżący ESPI 32/2020

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego
 • 03 września 2020

  Raport bieżący ESPI 31/2020

  Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR
 • 31 sierpnia 2020

  Raport bieżący ESPI 30/2020

  Nabycie przez Selvita S.A. własności nieruchomości przy ul. Podole
 • 31 sierpnia 2020

  Raport bieżący ESPI 29/2020

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
 • 31 sierpnia 2020

  Raport bieżący ESPI 28/2020

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
 • 04 sierpnia 2020

  Raport bieżący ESPI 27/2020

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A
 • 04 sierpnia 2020

  Raport bieżący ESPI 26/2020

  Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019
 • 06 lipca 2020

  Raport bieżący ESPI 25/2020

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 24 czerwca 2020

  Raport bieżący ESPI 24/2020

  Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii C oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA Serii C
 • 22 czerwca 2020

  Raport bieżący ESPI 23/2020

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Walne zgromadzenia

 • 04 sierpnia 2020
  Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.
 • 29 kwietnia 2020
  Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 maja 2020 r.

Wyniki finansowe

PLN 55 356 022 73 233 124 76 702 381 105 238 215 21 982 775 30 996 665 46 130 001 67 673 327
PLN 7 769 051 8 325 269 11 013 897 13 965 572 2 168 944 4 481 524 4 841 533 9 966 984
PLN 11 286 217 16 487 113 15 999 139 24 757 235 4 796 717 7 306 656 10 208 075 15 826 660
PLN 8 276 192 7 981 042 11 377 433 14 040 376 1 905 871 3 667 764 4 559 598 9 413 410

Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

** Przychody ze sprzedaży + przychody z dotacji + pozostałe przychody operacyjne

Struktura akcjonariatu

Udział w kapitale
Udział w głosach
AkcjonariuszUdział w kapitaleUdział w głosach
Paweł Przewięźlikowski
Bogusław Sieczkowski
Augebit FIZ*
Nationale Nederlanden OFE
Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
Pozostali akcjonariusze
* beneficjentem Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta;

Dokumenty korporacyjne

PDF icon
Statut spółki Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Rady Nadzorczej Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Zarządu Selvita S.A.
PDF icon
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
PDF icon
Prospekt emisyjny Selvita CRO S.A. opublikowany w dniu 03 września 2019 r.
PDF icon
Plan połączenia BioCentrum sp. z o.o oraz Selvita Services sp. z o.o

Wydarzenia & Prezentacje

 • 26 maja 2020
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
 • 10 września 2020
  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
 • 17 listopada 2020
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
selvita_logo

Kontakt dla Inwestorów i Mediów