Inwestorzy & Media

Witamy na stronie relacji inwestorskich Selvita S.A. skierowanej do uczestników rynku kapitałowego i mediów, a w szczególności do akcjonariuszy, analityków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

W sekcji tej znajdują się informacje na temat wyników finansowych, bieżącej działalności operacyjnej, planów rozwoju, a także pozostałe niezbędne materiały inwestorskie.  W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Notowania

Kurs akcji Selvita [PLN]

Aktualności

Grupa Selvita kontynuuje dynamiczny wzrost w pierwszym kwartale 2022 roku
31 maj 2022

Grupa Selvita kontynuuje dynamiczny wzrost w pierwszym kwartale 2022 roku

Czytaj dalej
Transmisja konferencji zarządu – podsumowanie wyników za I kwartał 2022 roku
26 maj 2022

Transmisja konferencji zarządu – podsumowanie wyników za I kwartał 2022 roku

Czytaj dalej
Selvita podsumowuje 2021 rok i ogłasza Strategię Rozwoju na lata 2022-2025
31 marzec 2022

Selvita podsumowuje 2021 rok i ogłasza Strategię Rozwoju na lata 2022-2025

Czytaj dalej

Raporty

Pokaż
 • 23 czerwca 2022

  Raport bieżący ESPI 17/2022

  Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2022 r.
 • 03 czerwca 2022

  Raport bieżący ESPI 16/2022

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
 • 27 maja 2022

  Raport bieżący ESPI 15/2022

  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 roku
 • 13 kwietnia 2022

  Raport bieżący ESPI 14/2022

  Uzyskanie zezwolenia na inwestycje podlegające ulgom podatkowym
 • 12 kwietnia 2022

  Raport bieżący ESPI 13/2022

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Art. 19 MAR
 • 31 marca 2022

  Raport bieżący ESPI 12/2022

  Strategia Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2022-2025
 • 07 marca 2022

  Raport bieżący ESPI 11/2022

  Nabycie przez Selvita S.A. własności nieruchomości
 • 01 marca 2022

  Raport bieżący ESPI 10/2022

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 1 marca 2022 r.
 • 01 marca 2022

  Raport bieżący ESPI 09/2022

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
 • 04 lutego 2022

  Raport bieżący ESPI 08/2022

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Art. 19 MAR

Prezentacje i materiały wideo

 • 31 maja 2022
  Prezentacja: Podsumowanie wyników finansowych za Q1 2022 roku
 • Download presentation

  • 31 maja 2022
   Transmisja konferencji: Podsumowanie wyników finansowych za Q1 2022 roku
  • Watch transmition

   • 31 marca 2022
    Fact Sheet: Najważniejsze informacje o Spółce
   • Download presentation

    • 31 marca 2022
     Prezentacja: Podsumowanie wyników finansowych za 2021 rok oraz Strategia Rozwoju 2022-2025
    • Download presentation

     • 31 marca 2022
      Transmisja konferencji: Podsumowanie wyników finansowych za 2021 rok oraz Strategia Rozwoju 2022-2025
     • Watch transmition

      Walne zgromadzenia

      • 03 czerwca 2022
       Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r.
      • 01 lutego 2022
       Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. zwołanym na dzień 1 marca 2022 r.
      • 02 czerwca 2021
       Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 r.
      • 20 kwietnia 2021
       Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 maja 2021 r.
      • 04 sierpnia 2020
       Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.
      • 29 kwietnia 2020
       Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 maja 2020 r.

      Wyniki finansowe

      Przychody z działalności operacyjnej**
      2022
      Pokaż

      * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

      ** Przychody ze sprzedaży + przychody z dotacji + pozostałe przychody operacyjne

      Zysk z działalności operacyjnej/EBIT
      2022
      Pokaż

      * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

      ***bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego

      EBITDA
      2022
      Pokaż

      * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

      ***bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego

      Zysk netto
      2022
      Pokaż

      * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

      ***bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego

      Struktura akcjonariatu

      Udział w kapitale
      Udział w głosach
      AkcjonariuszUdział w kapitaleUdział w głosach
      Paweł Przewięźlikowski
      Bogusław Sieczkowski
      Nationale Nederlanden OFE
      AVIVA Investors TFI
      Tadeusz Wesołowski (wraz z Augebit FIZ)
      Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
      Pozostali akcjonariusze

      Dokumenty korporacyjne

      PDF icon
      Statut spółki Selvita S.A.
      PDF icon
      Regulamin Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
      PDF icon
      Regulamin Rady Nadzorczej Selvita S.A.
      PDF icon
      Regulamin Zarządu Selvita S.A.
      PDF icon
      Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
      PDF icon
      Wezwanie akcjonariuszy
      PDF icon
      Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
      PDF icon
      Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
      PDF icon
      Prospekt emisyjny Selvita CRO S.A. opublikowany w dniu 03 września 2019 r.
      PDF icon
      Plan połączenia BioCentrum sp. z o.o oraz Selvita Services sp. z o.o

      Wydarzenia

      • 31 marca 2022
       Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.
      • 31 maja 2022
       Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
      • 28 września 2022
       Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.
      • 09 listopada 2022
       Publikacja skonsolidowanego raportu kwartlnego za III kwartał 2022 r.
      selvita_logo

       Kontakt dla Inwestorów i Mediów

       Relacje inwestorskie

       Pobierz pakiet dla Mediów

       Odkryj nasze możliwości

       Skontaktuj się z nami