Inwestorzy & Media

Witamy na stronie relacji inwestorskich Selvita S.A. skierowanej do uczestników rynku kapitałowego i mediów, a w szczególności do akcjonariuszy, analityków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

W sekcji tej znajdują się informacje na temat wyników finansowych, bieżącej działalności operacyjnej, planów rozwoju, a także pozostałe niezbędne materiały inwestorskie.  W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Inwestorzy & Media

Notowania

Kurs akcji Selvita [PLN]

Aktualności

Selvita ogłosiła konkurs na wybór Generalnego Wykonawcy własnego kompleksu laboratoryjno-biurowego
05 maja 2021

Selvita ogłosiła konkurs na wybór Generalnego Wykonawcy własnego kompleksu laboratoryjno-biurowego

Czytaj dalej
Selvita Webinar – “Analytical outlook for biosimilar development”
08 kwietnia 2021

Selvita Webinar – “Analytical outlook for biosimilar development”

Czytaj dalej
Kluczowy rok w rozwoju Selvity – strategiczna akwizycja
30 marca 2021

Kluczowy rok w rozwoju Selvity – strategiczna akwizycja

Czytaj dalej

Raporty

Pokaż
 • 20 kwietnia 2021

  Raport bieżący ESPI 09/2021

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
 • 20 kwietnia 2021

  Raport bieżący ESPI 08/2021

  Deklaracja ustanowienia nierozwadniającego programu motywacyjnego w Spółce w latach 2021-2024
 • 15 kwietnia 2021

  Raport bieżący ESPI 07/2021

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 5% głosów w Spółce
 • 13 kwietnia 2021

  Raport bieżący ESPI 06/2021

  Uzyskanie pozwolenia na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.
 • 05 lutego 2021

  Raport bieżący ESPI 05/2021

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – art. 19 MAR
 • 13 stycznia 2021

  Raport bieżący ESPI 04/2021

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
 • 04 stycznia 2021

  Raport bieżący ESPI 03/2021

  Otrzymanie kolejnych istotnych zleceń
 • 04 stycznia 2021

  Raport bieżący ESPI 02/2021

  Zawarcie umowy nabycia przez Selvita S.A. 100% udziałów w Fidelta d.o.o. – Zamknięcie Transakcji
 • 04 stycznia 2021

  Raport bieżący ESPI 01/2021

  Uzyskanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego przez Selvita S.A.
 • 23 grudnia 2020

  Raport bieżący ESPI 41/2020

  Zawarcie kolejnego zlecenia w ramach umowy znaczącej

Prezentacje i materiały wideo

 • 30 marca 2021
  Podsumowanie wyników finansowych za rok 2020 - transmisja konferencji
 • 30 marca 2021
  Prezentacja: Podsumowanie wyników finansowych za 2020 rok
 • 27 kwietnia 2021
  Podsumowanie 2020 roku - wypowiedź Prezesa Spółki

Walne zgromadzenia

 • 20 kwietnia 2021
  Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 maja 2021 r.
 • 04 sierpnia 2020
  Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.
 • 29 kwietnia 2020
  Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 maja 2020 r.

Wyniki finansowe

Przychody z działalności operacyjnej**
2020
Pokaż

* Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

** Przychody ze sprzedaży + przychody z dotacji + pozostałe przychody operacyjne

Zysk z działalności operacyjnej/EBIT
2020
Pokaż

* Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

EBITDA
2020
Pokaż

* Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

Zysk netto
2020
Pokaż

* Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

Struktura akcjonariatu

Udział w kapitale
Udział w głosach
AkcjonariuszUdział w kapitaleUdział w głosach
Paweł Przewięźlikowski
Bogusław Sieczkowski
Nationale Nederlanden OFE
AVIVA Investors TFI
Tadeusz Wesołowski (wraz z Augebit FIZ)
Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
Pozostali akcjonariusze

Dokumenty korporacyjne

PDF icon
Statut spółki Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Rady Nadzorczej Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Zarządu Selvita S.A.
PDF icon
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
PDF icon
Wezwanie akcjonariuszy
PDF icon
Prospekt emisyjny Selvita CRO S.A. opublikowany w dniu 03 września 2019 r.
PDF icon
Plan połączenia BioCentrum sp. z o.o oraz Selvita Services sp. z o.o

Wydarzenia

 • 26 maja 2021
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
 • 22 września 2021
  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.
 • 24 listopada 2021
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
selvita_logo

  Kontakt dla Inwestorów i Mediów