Inwestorzy & Media

Witamy na stronie relacji inwestorskich Selvita S.A. skierowanej do uczestników rynku kapitałowego i mediów, a w szczególności do akcjonariuszy, analityków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

W sekcji tej znajdują się informacje na temat wyników finansowych, bieżącej działalności operacyjnej, planów rozwoju, a także pozostałe niezbędne materiały inwestorskie.  W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Inwestorzy & Media

Notowania

Kurs akcji Selvita [PLN]

Aktualności

Selvita wejdzie w skład indeksu mWIG40
04 marca 2021

Selvita wejdzie w skład indeksu mWIG40

Czytaj dalej
Selvita zaprezentuje podczas konferencji Precision In Drug Discovery & Preclinical Virtual Summit (West Coast)
24 lutego 2021

Selvita zaprezentuje podczas konferencji Precision In Drug Discovery & Preclinical Virtual Summit (West Coast)

Czytaj dalej
Selvita rozpoczyna cykl webinariów na temat procesu odkrywania nowych terapii małocząsteczkowych
20 stycznia 2021

Selvita rozpoczyna cykl webinariów na temat procesu odkrywania nowych terapii małocząsteczkowych

Czytaj dalej

Raporty

Pokaż
 • 05 lutego 2021

  Raport bieżący ESPI 05/2021

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – art. 19 MAR
 • 13 stycznia 2021

  Raport bieżący ESPI 04/2021

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
 • 04 stycznia 2021

  Raport bieżący ESPI 03/2021

  Otrzymanie kolejnych istotnych zleceń
 • 04 stycznia 2021

  Raport bieżący ESPI 02/2021

  Zawarcie umowy nabycia przez Selvita S.A. 100% udziałów w Fidelta d.o.o. – Zamknięcie Transakcji
 • 04 stycznia 2021

  Raport bieżący ESPI 01/2021

  Uzyskanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego przez Selvita S.A.
 • 23 grudnia 2020

  Raport bieżący ESPI 41/2020

  Zawarcie kolejnego zlecenia w ramach umowy znaczącej
 • 21 grudnia 2020

  Raport bieżący ESPI 40/2020

  Zawarcie umowy kredytowej
 • 18 grudnia 2020

  Raport bieżący ESPI 39/2020

  Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta
 • 16 grudnia 2020

  Raport bieżący ESPI 38/2020

  Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.
 • 23 listopada 2020

  Raport bieżący ESPI 37/2020

  Zawarcie warunkowej umowy nabycia przez Selvita S.A. 100% udziałów w Fidelta d.o.o.; Zawarcie przez Fidelta d.o.o., w ramach Transakcji, ramowej umowy świadczenia usług z Galapagos N.V. oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych

Walne zgromadzenia

 • 04 sierpnia 2020
  Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.
 • 29 kwietnia 2020
  Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 maja 2020 r.

Wyniki finansowe

Przychody z działalności operacyjnej**
2020
Pokaż

* Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

** Przychody ze sprzedaży + przychody z dotacji + pozostałe przychody operacyjne

Zysk z działalności operacyjnej/EBIT
2020
Pokaż

* Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

EBITDA
2020
Pokaż

* Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

Zysk netto
2020
Pokaż

* Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

Struktura akcjonariatu

Udział w kapitale
Udział w głosach
AkcjonariuszUdział w kapitaleUdział w głosach
Paweł Przewięźlikowski
Bogusław Sieczkowski
Augebit FIZ*
Nationale Nederlanden OFE
Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
Pozostali akcjonariusze
* beneficjentem Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta;

Dokumenty korporacyjne

PDF icon
Statut spółki Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Rady Nadzorczej Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Zarządu Selvita S.A.
PDF icon
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
PDF icon
Wezwanie akcjonariuszy
PDF icon
Prospekt emisyjny Selvita CRO S.A. opublikowany w dniu 03 września 2019 r.
PDF icon
Plan połączenia BioCentrum sp. z o.o oraz Selvita Services sp. z o.o

Wydarzenia & Prezentacje

 • 03 lutego 2021
  „A discussion on modern small molecule drug discovery”
 • 30 marca 2021
  Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
 • 26 maja 2021
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
 • 22 września 2021
  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.
 • 24 listopada 2021
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
selvita_logo

  Kontakt dla Inwestorów i Mediów