Inwestorzy & Media

Witamy na stronie relacji inwestorskich Selvita S.A. skierowanej do uczestników rynku kapitałowego i mediów, a w szczególności do akcjonariuszy, analityków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

W sekcji tej znajdują się informacje na temat wyników finansowych, bieżącej działalności operacyjnej, planów rozwoju, a także pozostałe niezbędne materiały inwestorskie.  W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Inwestorzy & Media

Notowanie

Kurs akcji Selvita [PLN]

Aktualności

Selvita sponsorem konferencji Inaugural European Targeted Protein Degradation Summit
13 lutego 2020

Selvita sponsorem konferencji Inaugural European Targeted Protein Degradation Summit

Czytaj dalej
Selvita wystawcą podczas North American Protein Degradation Congress
23 stycznia 2020

Selvita wystawcą podczas North American Protein Degradation Congress

Czytaj dalej
Dni Otwarte Selvity
08 stycznia 2020

Dni Otwarte Selvity

Czytaj dalej

Raporty

Pokaż
 • 19 lutego 2020

  Raport bieżący ESPI 04/2020

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 19 lutego 2020

  Raport bieżący ESPI 03/2020

  Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i umorzenie akcji własnych Spółki w związku z podziałem Selvita
 • 13 lutego 2020

  Raport bieżący ESPI 02/2020

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 23 stycznia 2020

  Raport bieżący ESPI 01/2020

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
 • 20 grudnia 2019

  Raport bieżący ESPI 19/2019

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 20 grudnia 2019

  Raport bieżący ESPI 18/2019

  Zawiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
 • 29 listopada 2019

  Raport bieżący ESPI 17/2019

  Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta
 • 12 listopada 2019

  Raport bieżący ESPI 16/2019

  Złożenie wniosków do Sądu Rejestrowego celem rejestracji połączenia spółek zależnych
 • 30 października 2019

  Raport bieżący ESPI 15/2019

  Uzgodnienie i podpisanie Planu Połączenia spółek zależnych
 • 17 października 2019

  Raport bieżący ESPI 14/2019

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.

Wyniki finansowe

PLN 55 356 022 73 233 124
PLN 7 769 051 8 325 269
PLN 11 286 217 16 487 113
PLN 8 276 192 7 981 042

** Zaprezentowane dane dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną w okresie od 1.01.2018 do 30.09.2018 i pokazująe jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.
** Przychody ze sprzedaży + przychody z dotacji + pozostałe przychody operacyjne

Struktura akcjonariatu

Udział w kapitale
Udział w głosach
Akcjonariusz Udział w kapitale Udział w głosach
Paweł Przewięźlikowski
Bogusław Sieczkowski
Augebit FIZ*
Nationale Nederlanden OFE**
Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
Pozostali akcjonariusze
* beneficjentem Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta; **Udział według parytetu przydziału akcji wynikającego z uzgodnionego i przyjętego w dniu 28 marca 2019 r. Planu Podziału Selvita S.A. (obecnie: Ryvu Therapeutics S.A.).

Dokumenty korporacyjne

PDF icon
Statut spółki Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Rady Nadzorczej Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Zarządu Selvita S.A.
PDF icon
Prospekt emisyjny Selvita CRO S.A. opublikowany w dniu 03 września 2019 r.
PDF icon
Plan połączenia BioCentrum sp. z o.o oraz Selvita Services sp. z o.o

Wydarzenia & Prezentacje

 • 01-05 marca 2020
  Pittcon 2020 - Chicago, IL, USA
 • 06 marca 2020
  French Industrial Chemistry Symposium (FICS) - Paryż, Francja
 • 17-19 marca 2020
  Inaugural European Targeted Protein Degradation Summit - London, UK
 • 22-25 marca 2020
  Frontiers in Medicinal Chemistry - Freiburg, Niemcy
 • 23-25 marca 2020
  BIO Europe Spring - Paryż, Francja
 • 25-26 marca 2020
  State of Possible Conference: MassBio's Annual Meeting - Cambridge, MA, USA
 • 26 marca 2020
  Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.
 • 27 marca 2020
  Synthesis in Drug Discovery and Development -
  Lilly Research Centre, Windlesham, Surrey, UK
 • 31-01 kwietnia 2020
  2020 ELRIG Research & Innovation - Oxford, UK
 • 02-03 kwietnia 2020
  5th Drug Discovery Strategic Summit - Boston, USA
 • 07-08 kwietnia 2020
  2020 Life Science Innovation Northwest - Washington, USA
 • 13-17 kwietnia 2020
  CHI’s 15th Annual Drug Discovery Chemistry - San Diego, CA, USA
 • 30 kwietnia 2020
  31st Symposium on Medicinal Chemistry in Eastern England
 • 26 maja 2020
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
 • 01-02 czerwca 2020
  Kinase 2020: 9th RSC / SCI symposium on kinase inhibitor design -
  The Francis Crick Institute, London, UK
 • 10 września 2020
  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
 • 17 listopada 2020
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
selvita_logo

Kontakt dla Inwestorów i Mediów