Inwestorzy & Media

Witamy na stronie relacji inwestorskich Selvita S.A. skierowanej do uczestników rynku kapitałowego i mediów, a w szczególności do akcjonariuszy, analityków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

W sekcji tej znajdują się informacje na temat wyników finansowych, bieżącej działalności operacyjnej, planów rozwoju, a także pozostałe niezbędne materiały inwestorskie.  W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Notowania

Kurs akcji Selvita [PLN]

Aktualności

Selvita podsumowuje wyniki za H1 2023 i widzi pozytywne sygnały na 2024 r.
27 wrzesień 2023

Selvita podsumowuje wyniki za H1 2023 i widzi pozytywne sygnały na 2024 r.

Czytaj dalej
Transmisja konferencji zarządu – podsumowanie wyników za I półrocze 2023 roku
25 wrzesień 2023

Transmisja konferencji zarządu – podsumowanie wyników za I półrocze 2023 roku

Czytaj dalej
Selvita otrzymała zlecenie o wartości 15 mln zł od jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie
25 wrzesień 2023

Selvita otrzymała zlecenie o wartości 15 mln zł od jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie

Czytaj dalej

Raporty

Pokaż
 • 27 września 2023

  Raport ESPI PSr 2023

  Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023
 • 25 września 2023

  Raport bieżący ESPI 13/2023

  Otrzymanie istotnych zleceń od dużej firmy farmaceutycznej
 • 01 września 2023

  Raport bieżący ESPI 12/2023

  Otrzymanie istotnego zlecenia przez spółkę zależną Selvita S.A.
 • 25 sierpnia 2023

  Raport bieżący ESPI 11/2023

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego – art. 19 MAR
 • 29 czerwca 2023

  Raport bieżący ESPI 10/2023

  Otrzymanie istotnego zlecenia
 • 27 czerwca 2023

  Raport bieżący ESPI 09/2023

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.
 • 27 czerwca 2023

  Raport bieżący ESPI 08/2023

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
 • 31 maja 2023

  Raport bieżący ESPI 07/2023

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
 • 30 maja 2023

  Raport ESPI QSr 1/2023

  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
 • 30 maja 2023

  Raport bieżący ESPI 06/2023

  Zmiana adresu siedziby Spółki

Prezentacje i materiały wideo

 • 31 maja 2023
  Prezentacja: Podsumowanie Q1 2023
 • Download presentation

  • 30 March 2023
   Prezentacja: Podsumowanie rocznych wyników finansowych za 2022 rok
  • Download presentation

   General meetings

   • 01 May 2023
    Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 r.
   • 03 June 2022
    Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r.
   • 01 February 2022
    Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. zwołanym na dzień 1 marca 2022 r.
   • 02 June 2021
    Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 r.
   • 20 April 2021
    Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 maja 2021 r.
   • 04 August 2020
    Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.
   • 29 April 2020
    Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 maja 2020 r.

   Financial results

   Przychody z działalności operacyjnej**
   2023
   Show

   * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

   ** Przychody ze sprzedaży + przychody z dotacji + pozostałe przychody operacyjne

   Od 01.01.2023 Grupa Selvita nie konsoliduje wyników oraz innych danych finansowych Ardigen.

   Zysk z działalności operacyjnej/EBIT
   2023
   Show

   * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

   ***bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego

   Od 01.01.2023 Grupa Selvita nie konsoliduje wyników oraz innych danych finansowych Ardigen.

   EBITDA
   2023
   Show

   * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

   ***bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego

   Od 01.01.2023 Grupa Selvita nie konsoliduje wyników oraz innych danych finansowych Ardigen.

   Zysk netto
   2023
   Show

   * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

   ***bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego

   Od 01.01.2023 Grupa Selvita nie konsoliduje wyników oraz innych danych finansowych Ardigen.

   Struktura akcjonariatu

   Udział w kapitale
   Udział w głosach
   Akcjonariusz Udział w kapitale Udział w głosach
   Paweł Przewięźlikowski
   Nationale Nederlanden OFE
   TFI Allianz Polska
   Bogusław Sieczkowski
   Tadeusz Wesołowski (wraz z Augebit FIZ)
   Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
   Pozostali akcjonariusze

   Corporate information

   PDF icon
   Statut spółki Selvita S.A.
   PDF icon
   Regulamin Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
   PDF icon
   Regulamin Rady Nadzorczej Selvita S.A.
   PDF icon
   Regulamin Zarządu Selvita S.A.
   PDF icon
   Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
   PDF icon
   Wezwanie akcjonariuszy
   PDF icon
   Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
   PDF icon
   Strategia podatkowa
   PDF icon
   Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A. za rok 2022
   PDF icon
   Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A. za rok 2021
   PDF icon
   Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A. w latach 2019 i 2020
   PDF icon
   Prospekt emisyjny Selvita CRO S.A. opublikowany w dniu 03 września 2019 r.
   PDF icon
   Plan połączenia BioCentrum sp. z o.o oraz Selvita Services sp. z o.o

   Events

   • 31 March 2022
    Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.
   • 31 May 2022
    Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
   • 28 September 2022
    Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.
   • 09 November 2022
    Publikacja skonsolidowanego raportu kwartlnego za III kwartał 2022 r.
   selvita_logo


    Kontakt dla Inwestorów i Mediów

    Relacje inwestorskie

    Pobierz pakiet dla Mediów

    Ready to partner with us?

    Get started