Inwestorzy & Media

Witamy na stronie relacji inwestorskich Selvita S.A. skierowanej do uczestników rynku kapitałowego i mediów, a w szczególności do akcjonariuszy, analityków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

W sekcji tej znajdują się informacje na temat wyników finansowych, bieżącej działalności operacyjnej, planów rozwoju, a także pozostałe niezbędne materiały inwestorskie.  W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Inwestorzy & Media

Notowanie

Kurs akcji Selvita [PLN]

Aktualności

Selvita z rekordowymi wynikami w 2019 r. i skokowym wzrostem backlogu na 2020 r.
26 marca 2020

Selvita z rekordowymi wynikami w 2019 r. i skokowym wzrostem backlogu na 2020 r.

Czytaj dalej
Transmisja konferencji Zarządu i prezentacja wyników za 2019 rok
23 marca 2020

Transmisja konferencji Zarządu i prezentacja wyników za 2019 rok

Czytaj dalej
Selvita weźmie udział w BIO-Europe Spring 2020
17 marca 2020

Selvita weźmie udział w BIO-Europe Spring 2020

Czytaj dalej

Raporty

Pokaż
 • 31 marca 2020

  Raport bieżący ESPI 06/2020

  Rozszerzenie współpracy w ramach umowy znaczącej
 • 13 marca 2020

  Raport bieżący ESPI 05/2019

  Zawarcie kolejnych znaczących zleceń
 • 19 lutego 2020

  Raport bieżący ESPI 04/2020

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 19 lutego 2020

  Raport bieżący ESPI 03/2020

  Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i umorzenie akcji własnych Spółki w związku z podziałem Selvita
 • 13 lutego 2020

  Raport bieżący ESPI 02/2020

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 23 stycznia 2020

  Raport bieżący ESPI 01/2020

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
 • 20 grudnia 2019

  Raport bieżący ESPI 19/2019

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 20 grudnia 2019

  Raport bieżący ESPI 18/2019

  Zawiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
 • 29 listopada 2019

  Raport bieżący ESPI 17/2019

  Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta
 • 12 listopada 2019

  Raport bieżący ESPI 16/2019

  Złożenie wniosków do Sądu Rejestrowego celem rejestracji połączenia spółek zależnych

Wyniki finansowe

PLN 55 356 022 73 233 124 76 702 381 105 238 215
PLN 7 769 051 8 325 269 11 013 897 13 965 572
PLN 11 286 217 16 487 113 15 999 139 24 757 235
PLN 8 276 192 7 981 042 11 377 433 14 040 376

*Zaprezentowane dane dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną w okresie od 1.01.2018 do 30.09.2018 i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.
*Zaprezentowane dane dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną w okresie od 1.01.2019 do 30.09.2019 i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

*Zaprezentowane dane dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2019 i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.
*Zaprezentowane dane dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

*** Przychody ze sprzedaży + przychody z dotacji + pozostałe przychody operacyjne

Struktura akcjonariatu

Udział w kapitale
Udział w głosach
Akcjonariusz Udział w kapitale Udział w głosach
Paweł Przewięźlikowski
Bogusław Sieczkowski
Augebit FIZ*
Nationale Nederlanden OFE
Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
Pozostali akcjonariusze
* beneficjentem Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta;

Dokumenty korporacyjne

PDF icon
Statut spółki Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Rady Nadzorczej Selvita S.A.
PDF icon
Regulamin Zarządu Selvita S.A.
PDF icon
Prospekt emisyjny Selvita CRO S.A. opublikowany w dniu 03 września 2019 r.
PDF icon
Plan połączenia BioCentrum sp. z o.o oraz Selvita Services sp. z o.o

Wydarzenia & Prezentacje

 • 26 marca 2020
  Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.
 • 26 maja 2020
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
 • 10 września 2020
  Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
 • 17 listopada 2020
  Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
selvita_logo

Kontakt dla Inwestorów i Mediów