Inwestorzy & Media

Witamy na stronie relacji inwestorskich Selvita S.A. skierowanej do uczestników rynku kapitałowego i mediów, a w szczególności do akcjonariuszy, analityków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

W sekcji tej znajdują się informacje na temat wyników finansowych, bieżącej działalności operacyjnej, planów rozwoju, a także pozostałe niezbędne materiały inwestorskie.  W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Notowania

Kurs akcji Selvita [PLN]

Aktualności

Przychody Selvity w Q3 2022 powyżej założeń strategii, wysoka rentowność na wszystkich poziomach
09 listopad 2022

Przychody Selvity w Q3 2022 powyżej założeń strategii, wysoka rentowność na wszystkich poziomach

Czytaj dalej
Transmisja konferencji – podsumowanie wyników finansowych za trzy kwartały 2022 roku
07 listopad 2022

Transmisja konferencji – podsumowanie wyników finansowych za trzy kwartały 2022 roku

Czytaj dalej
Transmisja konferencji zarządu – podsumowanie wyników za I półrocze 2022 roku
12 wrzesień 2022

Transmisja konferencji zarządu – podsumowanie wyników za I półrocze 2022 roku

Czytaj dalej

Raporty

Pokaż
 • 24 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 38/2022

  Zawiadomienie akcjonariusza dotyczące zbycia akcji Emitenta
 • 24 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 37/2022

  Zawiadomienia akcjonariusza dotyczące zbycia akcji Emitenta
 • 21 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 36/2022

  Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
 • 21 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 35/2022

  Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
 • 17 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 34/2022

  Asymilacja akcji na okaziciela serii A z akcjami wprowadzonymi do obrotu giełdowego
 • 15 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 33/2022

  Dopuszczenie i wprowadzenie akcji na okaziciela serii A do obrotu na rynku regulowanym GPW
 • 08 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 32/2022

  Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w związku ze zmianą części akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela
 • 08 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 31/2022

  Konwersja akcji w KDPW
 • 02 listopada 2022

  Raport bieżący ESPI 30/2022

  Zmiana części akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela
 • 13 października 2022

  Raport bieżący ESPI 29/2022

  Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022 r.

Prezentacje i materiały wideo

 • 09 listopada 2022
  Prezentacja: Podsumowanie wyników finansowych Q3 2022
 • Download presentation

  • 09 listopada 2022
   Transmisja konferencji: Podsumowanie wyników finansowych Q3 2022
  • Watch transmition

   • 15 września 2022
    Transmisja konferencji: Podsumowanie wyników finansowych H1 2022
   • Watch transmition

    • 14 września 2022
     Prezentacja: Podsumowanie wyników finansowych za H1 2022 roku
    • Download presentation

     • 31 maja 2022
      Prezentacja: Podsumowanie wyników finansowych za Q1 2022 roku
     • Download presentation

      • 31 maja 2022
       Transmisja konferencji: Podsumowanie wyników finansowych za Q1 2022 roku
      • Watch transmition

       • 31 marca 2022
        Fact Sheet: Najważniejsze informacje o Spółce
       • Download presentation

        • 31 marca 2022
         Prezentacja: Podsumowanie wyników finansowych za 2021 rok oraz Strategia Rozwoju 2022-2025
        • Download presentation

         • 31 marca 2022
          Transmisja konferencji: Podsumowanie wyników finansowych za 2021 rok oraz Strategia Rozwoju 2022-2025
         • Watch transmition

          Walne zgromadzenia

          • 03 czerwca 2022
           Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r.
          • 01 lutego 2022
           Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. zwołanym na dzień 1 marca 2022 r.
          • 02 czerwca 2021
           Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 r.
          • 20 kwietnia 2021
           Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 maja 2021 r.
          • 04 sierpnia 2020
           Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.
          • 29 kwietnia 2020
           Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 maja 2020 r.

          Wyniki finansowe

          Przychody z działalności operacyjnej**
          2022
          Pokaż

          * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

          ** Przychody ze sprzedaży + przychody z dotacji + pozostałe przychody operacyjne

          Zysk z działalności operacyjnej/EBIT
          2022
          Pokaż

          * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

          ***bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego

          EBITDA
          2022
          Pokaż

          * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

          ***bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego

          Zysk netto
          2022
          Pokaż

          * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

          ***bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego

          Struktura akcjonariatu

          Udział w kapitale
          Udział w głosach
          AkcjonariuszUdział w kapitaleUdział w głosach
          Paweł Przewięźlikowski
          Bogusław Sieczkowski
          Nationale Nederlanden OFE
          TFI Allianz Polska
          Augebit FIZ
          Tadeusz Wesołowski (wraz z Augebit FIZ)
          Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
          Pozostali akcjonariusze

          Dokumenty korporacyjne

          PDF icon
          Statut spółki Selvita S.A.
          PDF icon
          Regulamin Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
          PDF icon
          Regulamin Rady Nadzorczej Selvita S.A.
          PDF icon
          Regulamin Zarządu Selvita S.A.
          PDF icon
          Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
          PDF icon
          Wezwanie akcjonariuszy
          PDF icon
          Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
          PDF icon
          Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A. za rok 2021
          PDF icon
          Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A. w latach 2019 i 2020
          PDF icon
          Prospekt emisyjny Selvita CRO S.A. opublikowany w dniu 03 września 2019 r.
          PDF icon
          Plan połączenia BioCentrum sp. z o.o oraz Selvita Services sp. z o.o

          Wydarzenia

          • 31 marca 2022
           Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.
          • 31 maja 2022
           Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
          • 28 września 2022
           Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.
          • 09 listopada 2022
           Publikacja skonsolidowanego raportu kwartlnego za III kwartał 2022 r.
          selvita_logo

           Kontakt dla Inwestorów i Mediów

           Relacje inwestorskie

           Pobierz pakiet dla Mediów

           Odkryj nasze możliwości

           Skontaktuj się z nami