Inwestorzy & Media

Witamy na stronie relacji inwestorskich Selvita S.A. skierowanej do uczestników rynku kapitałowego i mediów, a w szczególności do akcjonariuszy, analityków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

W sekcji tej znajdują się informacje na temat wyników finansowych, bieżącej działalności operacyjnej, planów rozwoju, a także pozostałe niezbędne materiały inwestorskie.  W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Inwestorzy & Media

Notowania

Kurs akcji Selvita [PLN]

Aktualności

Grupa Selvita raportuje ponad 113% wzrostu przychodów w trzech kwartałach 2021 r.
24 listopada 2021

Grupa Selvita raportuje ponad 113% wzrostu przychodów w trzech kwartałach 2021 r.

Czytaj dalej
Wideokonferencja Zarządu – podsumowanie wyników za trzy kwartały 2021 r.
22 listopada 2021

Wideokonferencja Zarządu – podsumowanie wyników za trzy kwartały 2021 r.

Czytaj dalej
Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed – nowy partner na mapie ekosystemu innowacji
03 listopada 2021

Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed – nowy partner na mapie ekosystemu innowacji

Czytaj dalej

Raporty

Pokaż
 • 10 stycznia 2022

  Raport bieżący ESPI 02/2022

  Otrzymanie zlecenia przez spółkę zależną Emitenta w ramach umowy znaczącej
 • 03 stycznia 2022

  Raport bieżący ESPI 01/2022

  Powiadomienia od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce i osoby blisko z nią związanej
 • 24 grudnia 2021

  Raport bieżący ESPI 34/2021

  Otrzymanie istotnych zleceń przez spółkę zależną
 • 23 grudnia 2021

  Raport bieżący ESPI 33/2021

  Otrzymanie istotnego zlecenia
 • 14 grudnia 2021

  Raport bieżący ESPI 32/2021

  Otrzymanie istotnego zlecenia
 • 13 października 2021

  Raport bieżący ESPI 31/2021

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Art. 19 MAR
 • 22 września 2021

  Raport bieżący ESPI 30/2021

  Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – Fidelta d.o.o.
 • 20 września 2021

  Raport bieżący ESPI 29/2021

  Zawarcie umowy dotacji z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • 03 września 2021

  Raport bieżący ESPI 28/2021

  Zawarcie umowy dotacji z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • 13 sierpnia 2021

  Raport bieżący ESPI 27/2021

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

Prezentacje i materiały wideo

 • 24 listopada 2021
  Prezentacja: Podsumowanie wyników finansowych za Q3 2021
 • Download presentation

  • 24 listopada 2021
   Podsumowanie wyników finansowych za Q3 2021 - transmisja konferencji
  • Watch transmition

   • 30 marca 2021
    Prezentacja: Podsumowanie wyników finansowych za 2020 rok
   • Download presentation

    Walne zgromadzenia

    • 02 czerwca 2021
     Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 r.
    • 20 kwietnia 2021
     Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 maja 2021 r.
    • 04 sierpnia 2020
     Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.
    • 29 kwietnia 2020
     Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 maja 2020 r.

    Wyniki finansowe

    Przychody z działalności operacyjnej**
    2021
    Pokaż

    * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

    ** Przychody ze sprzedaży + przychody z dotacji + pozostałe przychody operacyjne

    Zysk z działalności operacyjnej/EBIT
    2021
    Pokaż

    * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

    ***bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego

    EBITDA
    2021
    Pokaż

    * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

    ***bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego

    Zysk netto
    2021
    Pokaż

    * Zaprezentowane dane za poszczególne okresy 2018-2019 dotyczą wyników osiągniętych przez Część Wydzielaną i pokazują jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r.

    ***bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego

    Struktura akcjonariatu

    Udział w kapitale
    Udział w głosach
    AkcjonariuszUdział w kapitaleUdział w głosach
    Paweł Przewięźlikowski
    Bogusław Sieczkowski
    Nationale Nederlanden OFE
    AVIVA Investors TFI
    Tadeusz Wesołowski (wraz z Augebit FIZ)
    Pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
    Pozostali akcjonariusze

    Dokumenty korporacyjne

    PDF icon
    Statut spółki Selvita S.A.
    PDF icon
    Regulamin Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
    PDF icon
    Regulamin Rady Nadzorczej Selvita S.A.
    PDF icon
    Regulamin Zarządu Selvita S.A.
    PDF icon
    Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
    PDF icon
    Wezwanie akcjonariuszy
    PDF icon
    Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
    PDF icon
    Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
    PDF icon
    Prospekt emisyjny Selvita CRO S.A. opublikowany w dniu 03 września 2019 r.
    PDF icon
    Plan połączenia BioCentrum sp. z o.o oraz Selvita Services sp. z o.o

    Wydarzenia

    • 24 listopada 2021
     Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
    selvita_logo

     Kontakt dla Inwestorów i Mediów