Investors & Media
Reports
https://selvita.com/wp-content/themes/selvita-theme/skin/assets/images/

Reports

 • 24 November 2022

  Current report ESPI 38/2022

  Zawiadomienie akcjonariusza dotyczące zbycia akcji Emitenta
 • 24 November 2022

  Current report ESPI 37/2022

  Zawiadomienia akcjonariusza dotyczące zbycia akcji Emitenta
 • 21 November 2022

  Current report ESPI 36/2022

  Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
 • 21 November 2022

  Current report ESPI 35/2022

  Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
 • 17 November 2022

  Current report ESPI 34/2022

  Asymilacja akcji na okaziciela serii A z akcjami wprowadzonymi do obrotu giełdowego
 • 15 November 2022

  Current report ESPI 33/2022

  Dopuszczenie i wprowadzenie akcji na okaziciela serii A do obrotu na rynku regulowanym GPW
 • 09 November 2022

  Report ESPI QSr 3/2022

  Selvita Group Consolidated Quarterly Report 2022 Q3
 • 08 November 2022

  Current report ESPI 32/2022

  Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w związku ze zmianą części akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela
 • 08 November 2022

  Current report ESPI 31/2022

  Konwersja akcji w KDPW
 • 02 November 2022

  Current report ESPI 30/2022

  Conversion of a portion of registered shares preferred as to voting into ordinary bearer shares
 • 13 October 2022

  Current report ESPI 29/2022

  Amendment to the H1 2022 periodic report
 • 03 October 2022

  Current report ESPI 28/2022

  Receipt of a significant purchase order
 • 30 September 2022

  Current report ESPI 27/2022

  Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program – Article 19 of MAR
 • 30 September 2022

  Current report ESPI 26/2022

  Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program – Article 19 of MAR
 • 14 September 2022

  Report ESPI PSr 2022

  Consolidated Semiannual Report Selvita Group H1 2022
 • 06 September 2022

  Current report ESPI 25/2022

  Technical correction of the attachment to current report no. 24/2022 – preliminary selected consolidated financial data for Selvita Group for the second quarter of 2022 and the six-month period ended June 30th, 2022
 • 06 September 2022

  Current report ESPI 24/2022

  Selected preliminary consolidated financial data for Selvita Capital Group for the second quarter of 2022 and the six-month period ended June 30th, 2022
 • 18 August 2022

  Current report ESPI 23/2022

  Change of the date of publication of the periodic report for the first half of 2022
 • 02 August 2022

  Current report ESPI 22/2022

  Conclusion of a significant purchase order
 • 08 July 2022

  Current report ESPI 21/2022

  Information on potential demand in connection with the expiration of the lock-up period for shares under the Incentive Program
 • 07 July 2022

  Current report ESPI 20/2022

  Notification from TFI Allianz Polska S.A. of a change in its share in the total number of votes in the Company
 • 01 July 2022

  Current report ESPI 19/2022

  Shareholders controlling at least 5% of the votes at the General Shareholders Meeting of Selvita S.A. convened on June 30, 2022
 • 01 July 2022

  Current report ESPI 18/2022

  Resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
 • 23 June 2022

  Current report ESPI 17/2022

  Submission by a shareholder of a request for amendment to the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company convened for 30.06.2022
 • 03 June 2022

  Current report ESPI 16/2022

  Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
 • 30 May 2022

  Report ESPI QSr 1/2022

  Selvita Group Consolidated Quarterly Report 2022 Q1
 • 27 May 2022

  Current report ESPI 15/2022

  Change of the date of publication of the periodic report for the first quarter of 2022
 • 13 April 2022

  Current report ESPI 14/2022

  Receipt of a permit for investments subject to tax relief
 • 12 April 2022

  Current report ESPI 13/2022

  Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company – Article 19 of MAR
 • 31 March 2022

  Current report ESPI 12/2022

  Selvita Capital Group Strategy for 2022-2025
 • 31 March 2022

  Report ESPI – RS 2021

  Consolidated Annual Report 2021 - Selvita Capital Group
 • 07 March 2022

  Current report ESPI 11/2022

  The purchase of the real property by Selvita S.A.
 • 01 March 2022

  Current report ESPI 10/2022

  Shareholders controlling at least 5% of the votes at the Extraordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. convened on March 1st, 2022
 • 01 March 2022

  Current report ESPI 09/2022

  Resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
 • 04 February 2022

  Current report ESPI 08/2022

  Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company – Article 19 of MAR
 • 01 February 2022

  Current report ESPI 07/2022

  Changes in the Issuer's Management Board
 • 01 February 2022

  Current report ESPI 06/2022

  Convening of an Extraordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
 • 01 February 2022

  Current report ESPI 05/2022

  Conclusion of a preliminary real estate purchase agreement
 • 19 January 2022

  Current report ESPI 04/2022

  Publication dates for periodic reports in 2022
 • 18 January 2022

  Current report ESPI 03/2022

  Receipt of a significant purchase order by the Issuer’s subsidiary
 • 10 January 2022

  Current report ESPI 02/2022

  Receipt of the work order by the Issuer’s subsidiary under a significant agreement
 • 03 January 2022

  Current report ESPI 01/2022

  Notifications from a person discharging managerial responsibilities in the Company and a person closely associated
 • 24 December 2021

  Current report ESPI 34/2021

  Conclusion of a significant purchase orders by the affiliated Company
 • 23 December 2021

  Current report ESPI 33/2021

  Conclusion of a significant statement of work
 • 14 December 2021

  Current report ESPI 32/2021

  Conclusion of a significant purchase order
 • 24 November 2021

  Report ESPI QSr 3/2021

  Selvita Group Consolidated Quarterly Report 2021 Q3
 • 13 October 2021

  Current report ESPI 31/2021

  Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company – Article 19 of MAR
 • 22 September 2021

  Current report ESPI 30/2021

  Conclusion of a significant agreement by affiliated company – Fidelta d.o.o.
 • 22 September 2021

  Report ESPI PSr 2021

  Consolidated Semiannual Report Selvita Group H1 2021
 • 20 September 2021

  Current report ESPI 29/2021

  Conclusion of the grant agreement with the National Center for Research and Development
 • 03 September 2021

  Current report ESPI 28/2021

  Conclusion of the grant agreement with the National Center for Research and Development
 • 13 August 2021

  Current report ESPI 27/2021

  Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program – Article 19 of MAR
 • 13 August 2021

  Current report ESPI 26/2021

  Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program – Article 19 of MAR
 • 23 July 2021

  Current report ESPI 25/2021

  Conclusion of a significant purchase order
 • 13 July 2021

  Current report ESPI 24/2021

  Notifications from persons discharging managerial responsibilities in the Company – Article 19 of MAR
 • 12 July 2021

  Current report ESPI 23/2021

  Conclusion of the agreement and commencement of the investment for the construction of Selvita Research Center
 • 09 July 2021

  Current report ESPI 22/2021

  Information on the change in the shareholder structure due to execution of the Stock Grant Program in the Company - Art. 69 of the Act on Offerings
 • 08 July 2021

  Current report ESPI 21/2021

  Conclusion of the share donation agreement between the Company and the main shareholder and Supervisory Board Member in execution of a non-diluting incentive program in the Company
 • 02 July 2021

  Current report ESPI 20/2021

  Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company – Article 19 of MAR
 • 30 June 2021

  Current report ESPI 19/2021

  Conclusion of a significant agreement
 • 30 June 2021

  Current report ESPI 18/2021

  Shareholders controlling at least 5% of the votes at the General Shareholders Meeting of Selvita S.A. convened on June, 29 2021
 • 30 June 2021

  Current report ESPI 17/2021

  Resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
 • 28 June 2021

  Current report ESPI 16/2021

  Receipt of a significant purchase order
 • 02 June 2021

  Current report ESPI 15/2021

  Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
 • 26 May 2021

  Report ESPI QSr 1/2021

  Selvita Group Consolidated Quarterly Report 2021 Q1
 • 17 May 2021

  Current report ESPI 14/2021

  Shareholders controlling at least 5% of the votes at the Extraordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. convened on May 17, 2021
 • 17 May 2021

  Current report ESPI 13/2021

  Resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
 • 13 May 2021

  Current report ESPI 12/2021

  Information concerning impact of non-diluting incentive program on Company’s consolidated financial statements
 • 20 April 2021

  Current report ESPI 08/2021

  Declaration of establishing a non-diluting incentive program in the Company for the years 2021-2024
 • 15 April 2021

  Current report ESPI 07/2021

  Notification from Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. on exceeding the threshold of 5% of the total number of votes in the Company
 • 13 April 2021

  Current report ESPI 06/2021

  Obtaining a building permit for Selvita Research Centre
 • 30 March 2021

  Report ESPI – RS 2020

  Consolidated Annual Report 2020 - Selvita Capital Group
 • 05 February 2021

  Current report ESPI 05/2021

  Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company – article 19 of MAR
 • 13 January 2021

  Current report ESPI 04/2021

  Publication dates for periodic reports in 2021
 • 04 January 2021

  Current report ESPI 03/2021

  Conclusion of significant purchase orders
 • 04 January 2021

  Current report ESPI 02/2021

  Closing of an acquisition of Fidelta’s d.o.o. by Selvita S.A.
 • 04 January 2021

  Current report ESPI 01/2021

  Selvita S.A. has obtained the status of Research and Development Centre
 • 23 December 2020

  Current report ESPI 41/2020

  Zawarcie kolejnego zlecenia w ramach umowy znaczącej
 • 21 December 2020

  Current report ESPI 40/2020

  Zawarcie umowy kredytowej
 • 18 December 2020

  Current report ESPI 39/2020

  Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta
 • 16 December 2020

  Current report ESPI 38/2020

  Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.
 • 24 November 2020

  Report ESPI QSr 3/2020

  Selvita Group Consolidated Quarterly Report 2020 Q3 (Summary)
 • 23 November 2020

  Current report ESPI 37/2020

  Zawarcie warunkowej umowy nabycia przez Selvita S.A. 100% udziałów w Fidelta d.o.o.; Zawarcie przez Fidelta d.o.o., w ramach Transakcji, ramowej umowy świadczenia usług z Galapagos N.V. oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych
 • 13 November 2020

  Current report ESPI 36/2020

  Wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za III kwartał 2020 roku oraz zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020
 • 23 October 2020

  Current report ESPI 35/2020

  Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
 • 01 October 2020

  Current report ESPI 34/2020

  Rekomendowanie projektu Centrum Badawczo-Rozwojowe Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A. do dofinansowania
 • 30 September 2020

  Current report ESPI 33/2020

  Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
 • 10 September 2020

  Report ESPI PSr 2020

  Consolidated Semiannual Report Selvita Group 2020 H1 (Summary)
 • 09 September 2020

  Current report ESPI 32/2020

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego
 • 03 September 2020

  Current report ESPI 31/2020

  Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR
 • 31 August 2020

  Current report ESPI 30/2020

  Nabycie przez Selvita S.A. własności nieruchomości przy ul. Podole
 • 31 August 2020

  Current report ESPI 29/2020

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
 • 31 August 2020

  Current report ESPI 28/2020

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
 • 04 August 2020

  Current report ESPI 27/2020

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
 • 04 August 2020

  Current report ESPI 26/2020

  Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019
 • 06 July 2020

  Current report ESPI 25/2020

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 24 June 2020

  Current report ESPI 24/2020

  Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii C oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA Serii C
 • 22 June 2020

  Current report ESPI 23/2020

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
 • 18 June 2020

  Current report ESPI 22/2020

  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
 • 17 June 2020

  Current report ESPI 21/2020

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – art. 19 MAR
 • 08 June 2020

  Current report ESPI 20/2020

  Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji Serii C
 • 08 June 2020

  Current report ESPI 19/2020

  Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) Serii C
 • 06 June 2020

  Current report ESPI 18/2020

  Rejestracja w KDPW Praw do Akcji (PDA) Serii C
 • 03 June 2020

  Current report ESPI 17/2020

  Przydział akcji Serii C
 • 28 May 2020

  Current report ESPI 16/2020

  Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C
 • 26 May 2020

  Current report ESPI 15/2020

  Szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii C
 • 26 May 2020

  Current report ESPI 14/2020

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 26 maja 2020 r.
 • 26 May 2020

  Current report ESPI 13/2020

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
 • 26 May 2020

  Report ESPI QSr 1/2020

  Selvita Group Consolidated Quarterly Report 2020 Q1 (Summary)
 • 25 May 2020

  Current report ESPI 12/2020

  Rekomendowanie projektu do dofinansowania przez NCBiR
 • 29 April 2020

  Current report ESPI 11/2020

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
 • 29 April 2020

  Current report ESPI 10/2020

  Strategia Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2020-2023
 • 29 April 2020

  Current report ESPI 09/2020

  Wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za I kwartał 2020 roku
 • 29 April 2020

  Current report ESPI 08/2020

  Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości
 • 24 April 2020

  Current report ESPI 07/2020

  Otrzymanie dofinansowania dla projektu Emitenta od NCBiR
 • 31 March 2020

  Current report ESPI 06/2020

  Rozszerzenie współpracy w ramach umowy znaczącej
 • 26 March 2020

  Report ESPI – RS 2019

  Selvita Group Consolidated Annual Report (Summary) 2019
 • 13 March 2020

  Current report ESPI 05/2020

  Zawarcie kolejnych znaczących zleceń
 • 19 February 2020

  Current report ESPI 04/2020

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 19 February 2020

  Current report ESPI 03/2020

  Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i umorzenie akcji własnych Spółki w związku z podziałem Selvita
 • 13 February 2020

  Current report ESPI 02/2020

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 23 January 2020

  Current report ESPI 01/2020

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
 • 20 December 2019

  Raport bieżący ESPI 19/2019

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 20 December 2019

  Raport bieżący ESPI 18/2019

  Zawiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
 • 29 November 2019

  Raport bieżący ESPI 17/2019

  Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta
 • 12 November 2019

  Raport bieżący ESPI 16/2019

  Złożenie wniosków do Sądu Rejestrowego celem rejestracji połączenia spółek zależnych
 • 07 November 2019

  Raport ESPI SA-Q 3/2019

  Selvita S.A. Quarterly Report 2019 Q3 (Summary)
 • 30 October 2019

  Raport bieżący ESPI 15/2019

  Uzgodnienie i podpisanie Planu Połączenia spółek zależnych
 • 17 October 2019

  Raport bieżący ESPI 14/2019

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 17 October 2019

  Raport bieżący ESPI 13/2019

  Zawarcie umowy lock-up na akcjach Emitenta
 • 17 October 2019

  Raport bieżący ESPI 12/2019

  Animator Emitenta
 • 16 October 2019

  Raport bieżący ESPI 11/2019

  Informacje uzyskane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR- objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 16 October 2019

  Raport bieżący ESPI 10/2019

  Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 14 October 2019

  Raport bieżący ESPI 09/2019

  Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji podziałowych
 • 14 October 2019

  Raport bieżący ESPI 08/2019

  Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji podziałowych
 • 10 October 2019

  Raport bieżący ESPI 07/2019

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU – objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 07 October 2019

  Raport bieżący ESPI 06/2019

  Informacje uzyskane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR- objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 04 October 2019

  Raport bieżący ESPI 05/2019

  Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 03 October 2019

  Raport bieżący ESPI 04/2019

  Informacja dotycząca rejestracji Akcji Podziałowych przez KDPW
 • 03 October 2019

  Raport bieżący ESPI 03/2019

  Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji podziałowych do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) GPW w ramach procesu podziału Ryvu Therapeutics S.A. oraz określenie Współczynnika Wydzielenia
 • 03 October 2019

  Raport bieżący ESPI 02/2019

  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiany statutu Emitenta dokonane w związku z Podziałem Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A.)
 • 03 October 2019

  Raport bieżący ESPI 01/2019

  Przystąpienie do systemu ESPI
selvita_logo

  Contacts

  Media Relations

  Investor Relations

  Download media package

  Ready to partner with us?

  Get started