Investors & Media
Reports

2020
 • 31 March 2020

  Current report ESPI 06/2020

  Rozszerzenie współpracy w ramach umowy znaczącej
 • 26 March 2020

  Report ESPI – RS 2019

  Selvita Group Consolidated Annual Report (Summary) 2019
 • 13 March 2020

  Current report ESPI 05/2020

  Zawarcie kolejnych znaczących zleceń
 • 19 February 2020

  Current report ESPI 04/2020

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 19 February 2020

  Current report ESPI 03/2020

  Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i umorzenie akcji własnych Spółki w związku z podziałem Selvita
 • 13 February 2020

  Current report ESPI 02/2020

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 23 January 2020

  Current report ESPI 01/2020

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
2019
 • 20 December 2019

  Raport bieżący ESPI 19/2019

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 20 December 2019

  Raport bieżący ESPI 18/2019

  Zawiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
 • 29 November 2019

  Raport bieżący ESPI 17/2019

  Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta
 • 12 November 2019

  Raport bieżący ESPI 16/2019

  Złożenie wniosków do Sądu Rejestrowego celem rejestracji połączenia spółek zależnych
 • 07 November 2019

  Raport ESPI SA-Q 3/2019

  Selvita S.A. Quarterly Report 2019 Q3 (Summary)
 • 30 October 2019

  Raport bieżący ESPI 15/2019

  Uzgodnienie i podpisanie Planu Połączenia spółek zależnych
 • 17 October 2019

  Raport bieżący ESPI 14/2019

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 17 October 2019

  Raport bieżący ESPI 13/2019

  Zawarcie umowy lock-up na akcjach Emitenta
 • 17 October 2019

  Raport bieżący ESPI 12/2019

  Animator Emitenta
 • 16 October 2019

  Raport bieżący ESPI 11/2019

  Informacje uzyskane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR- objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 16 October 2019

  Raport bieżący ESPI 10/2019

  Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 14 October 2019

  Raport bieżący ESPI 09/2019

  Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji podziałowych
 • 14 October 2019

  Raport bieżący ESPI 08/2019

  Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji podziałowych
 • 10 October 2019

  Raport bieżący ESPI 07/2019

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU – objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 07 October 2019

  Raport bieżący ESPI 06/2019

  Informacje uzyskane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR- objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 04 October 2019

  Raport bieżący ESPI 05/2019

  Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 03 October 2019

  Raport bieżący ESPI 04/2019

  Informacja dotycząca rejestracji Akcji Podziałowych przez KDPW
 • 03 October 2019

  Raport bieżący ESPI 03/2019

  Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji podziałowych do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) GPW w ramach procesu podziału Ryvu Therapeutics S.A. oraz określenie Współczynnika Wydzielenia
 • 03 October 2019

  Raport bieżący ESPI 02/2019

  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiany statutu Emitenta dokonane w związku z Podziałem Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A.)
 • 03 October 2019

  Raport bieżący ESPI 01/2019

  Przystąpienie do systemu ESPI
selvita_logo

Contacts