Investors & Media
Reports

2020
 • 10 September 2020

  Report ESPI PSr 2020

  Consolidated Semiannual Report Selvita Group 2019 H1 (Summary)
 • 09 September 2020

  Current report ESPI 32/2020

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego
 • 03 September 2020

  Current report ESPI 31/2020

  Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR
 • 31 August 2020

  Current report ESPI 30/2020

  Nabycie przez Selvita S.A. własności nieruchomości przy ul. Podole
 • 31 August 2020

  Current report ESPI 29/2020

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
 • 31 August 2020

  Current report ESPI 28/2020

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
 • 04 August 2020

  Current report ESPI 27/2020

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
 • 04 August 2020

  Current report ESPI 26/2020

  Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019
 • 06 July 2020

  Current report ESPI 25/2020

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 24 June 2020

  Current report ESPI 24/2020

  Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii C oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA Serii C
 • 22 June 2020

  Current report ESPI 23/2020

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
 • 18 June 2020

  Current report ESPI 22/2020

  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
 • 17 June 2020

  Current report ESPI 21/2020

  Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – art. 19 MAR
 • 08 June 2020

  Current report ESPI 20/2020

  Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji Serii C
 • 08 June 2020

  Current report ESPI 19/2020

  Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) Serii C
 • 06 June 2020

  Current report ESPI 18/2020

  Rejestracja w KDPW Praw do Akcji (PDA) Serii C
 • 03 June 2020

  Current report ESPI 17/2020

  Przydział akcji Serii C
 • 28 May 2020

  Current report ESPI 16/2020

  Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C
 • 26 May 2020

  Current report ESPI 15/2020

  Szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii C
 • 26 May 2020

  Current report ESPI 14/2020

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 26 maja 2020 r.
 • 26 May 2020

  Current report ESPI 13/2020

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
 • 26 May 2020

  Report ESPI QSr 1/2020

  Selvita Group Consolidated Quarterly Report 2020 Q1 (Summary)
 • 25 May 2020

  Current report ESPI 12/2020

  Rekomendowanie projektu do dofinansowania przez NCBiR
 • 29 April 2020

  Current report ESPI 11/2020

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
 • 29 April 2020

  Current report ESPI 10/2020

  Strategia Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2020-2023
 • 29 April 2020

  Current report ESPI 09/2020

  Wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za I kwartał 2020 roku
 • 29 April 2020

  Current report ESPI 08/2020

  Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości
 • 24 April 2020

  Current report ESPI 07/2020

  Otrzymanie dofinansowania dla projektu Emitenta od NCBiR
 • 31 March 2020

  Current report ESPI 06/2020

  Rozszerzenie współpracy w ramach umowy znaczącej
 • 26 March 2020

  Report ESPI – RS 2019

  Selvita Group Consolidated Annual Report (Summary) 2019
 • 13 March 2020

  Current report ESPI 05/2020

  Zawarcie kolejnych znaczących zleceń
 • 19 February 2020

  Current report ESPI 04/2020

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 19 February 2020

  Current report ESPI 03/2020

  Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i umorzenie akcji własnych Spółki w związku z podziałem Selvita
 • 13 February 2020

  Current report ESPI 02/2020

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 23 January 2020

  Current report ESPI 01/2020

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
2019
 • 20 December 2019

  Raport bieżący ESPI 19/2019

  Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
 • 20 December 2019

  Raport bieżący ESPI 18/2019

  Zawiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
 • 29 November 2019

  Raport bieżący ESPI 17/2019

  Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta
 • 12 November 2019

  Raport bieżący ESPI 16/2019

  Złożenie wniosków do Sądu Rejestrowego celem rejestracji połączenia spółek zależnych
 • 07 November 2019

  Raport ESPI SA-Q 3/2019

  Selvita S.A. Quarterly Report 2019 Q3 (Summary)
 • 30 October 2019

  Raport bieżący ESPI 15/2019

  Uzgodnienie i podpisanie Planu Połączenia spółek zależnych
 • 17 October 2019

  Raport bieżący ESPI 14/2019

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 17 October 2019

  Raport bieżący ESPI 13/2019

  Zawarcie umowy lock-up na akcjach Emitenta
 • 17 October 2019

  Raport bieżący ESPI 12/2019

  Animator Emitenta
 • 16 October 2019

  Raport bieżący ESPI 11/2019

  Informacje uzyskane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR- objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 16 October 2019

  Raport bieżący ESPI 10/2019

  Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 14 October 2019

  Raport bieżący ESPI 09/2019

  Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji podziałowych
 • 14 October 2019

  Raport bieżący ESPI 08/2019

  Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji podziałowych
 • 10 October 2019

  Raport bieżący ESPI 07/2019

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU – objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 07 October 2019

  Raport bieżący ESPI 06/2019

  Informacje uzyskane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR- objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 04 October 2019

  Raport bieżący ESPI 05/2019

  Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
 • 03 October 2019

  Raport bieżący ESPI 04/2019

  Informacja dotycząca rejestracji Akcji Podziałowych przez KDPW
 • 03 October 2019

  Raport bieżący ESPI 03/2019

  Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji podziałowych do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) GPW w ramach procesu podziału Ryvu Therapeutics S.A. oraz określenie Współczynnika Wydzielenia
 • 03 October 2019

  Raport bieżący ESPI 02/2019

  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiany statutu Emitenta dokonane w związku z Podziałem Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A.)
 • 03 October 2019

  Raport bieżący ESPI 01/2019

  Przystąpienie do systemu ESPI
selvita_logo

Contacts