Zapytania ofertowe Selvita Services

W przypadku zainteresowania zapytaniem ofertowym i chęci złożenia oferty cenowej na dany asortyment, bardzo prosimy o kontakt na nr tel: 12 297 47 00.

Wszystkie oferty należy składać na adres e-mail podany w zapytaniu, wpisując w temacie maila numer zapytania (data + literka, np. 01 01 2015 A); nr. faxu 12 297 47 01; lub wysłać na adres: Selvita S.A., ul. Bobrzyńskiego 14. Kraków 30-348.