Selvita została oficjalnym partnerem quizu wiedzy chemicznej „1 z 6,02*10^23” zwanego inaczej „1 z mola”, odbywającego się 15 maja 2021. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Chemiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Quiz wiedzy chemicznej ma za celu wyłonienie spośród uczestników najlepszego młodego chemika w Krakowie oraz popularyzacja chemii jako dziedziny nauki. Konkurs jest wydarzeniem otwartym, w którym mogą wziąć udział wszyscy chętni studenci krakowskich uczelni przed ukończeniem studiów magisterskich.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://fb.me/e/679fRI8M3