Selvita została brązowym sponsorem konferencji International Young Scientists Conference on Molecular and Cell Biology 2021, odbywającej się w Warszawie w dniach 25-26 lutego 2021. Organizatorem konferencji jest Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

International Young Scientists Conference on Molecular and Cell Biology ma na celu stworzenie początkującym naukowcom przestrzeni do zaprezentowania swoich wyników badań i doświadczeń naukowych.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.iimcb.gov.pl/en/young-scientists-conference