9 stycznia o 9:00 dr Piotr Graczyk, Dyrektor Naukowy Selvity, wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Hit Identification”.

Laureaci konkursu na najlepsze postery i referaty wygłoszone podczas konferencji, otrzymają m.in. nagrody książkowe z dedykacją Bogusława Sieczkowskiego, Prezesa Zarządu Selvity.

Organizatorzy:

  • Naukowe Koło Chemii Medycznej i Środowiskowej
  • WRSS Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szczegóły: https://m.facebook.com/events/371238290876122