Consolidated quarterly Q1 2015 report publication

Kraków, 12 maja 2015 – Selvita S.A., innowacyjna spółka biotechnologiczna, wypracowała w I kw. 2015 r. 1,3 mln zł zysku netto, czyli o 119 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1,9 mln zł, co oznacza wzrost o 80 proc. r/r. Przychody wyniosły 12,0 mln zł, a więc o 57 proc. więcej w stosunku do poprzedniego roku. Stan zakontraktowania na 2015 r. wynosi obecnie 37,6 mln zł i jest wyższy o 27 proc. od backlogu na 2014 r. opublikowanego w maju ub.r.
 
Wypracowane wyniki są efektem podpisania i realizacji istotnych umów w segmencie innowacyjnym, kontynuacji trendu dynamicznego wzrostu segmentu usług oraz skuteczności w pozyskiwaniu dotacji. Rentowność netto (liczona jako zysk netto do przychodów ze sprzedaży i dotacji) wyniosła w I kw. 2015 r. 10,6 proc.
 
Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia dotacji) wyniosły w I kw. 2015 r. 8,4 mln zł, co oznacza wzrost o 67 proc. w skali roku. Segment innowacyjny wypracował 3,6 mln zł, czyli o 49 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody segmentu usługowego sięgnęły natomiast 4,8 mln zł i były o 84 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego roku. Jednocześnie przychody zrealizowane z dotacji wyniosły 3,6 mln zł, czyli o 37 proc. więcej r/r. Łącznie Spółka wypracowała w pierwszych trzech miesiącach 2015 r. 12,0 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 57 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2014 r.
 
Od momentu osiągnięcia break even mamy za sobą szósty z rzędu rentowny kwartał. Notujemy coraz lepsze wyniki w obu segmentach, co jest efektem realizacji umów partneringowych oraz wzrostu skali działalności usługowej. Pozyskujemy też coraz więcej środków z dotacji, ale jednocześnie zmniejsza się ich udział w przychodach ogółem, co wskazuje na zwiększającą się niezależność Selvity od finansowania grantowego – tłumaczy Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu, współzałożyciel i znaczący akcjonariusz Selvita S.A.
 
Wraz z wynikami za I kw. 2015 r. Spółka opublikowała również aktualny stan zakontraktowania na cały rok 2015, który wynosi obecnie 37,6 mln zł i jest o 27 proc. wyższy niż stan backlogu na 2014 r. z maja ub.r. Jednocześnie wskazuje na wzrost segmentu usług o ponad 30 proc. r/r. W 2015 r. Selvita otworzyła dwie pierwsze zagraniczne spółki zależne w największych ośrodkach biotechnologicznych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które pozostają pierwszym i trzecim największym rynkiem badań nad nowymi lekami w skali globalnej. Obie spółki będą odpowiedzialne za pozyskiwanie partnerów do projektów badawczo-rozwojowych oraz sprzedaż usług.
 
Pod koniec kwietnia tego roku Selvita otrzymała prestiżową nagrodę od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w specjalnej kategorii „Lider innowacyjności i rozwoju”. Agencja doceniła biotechnologiczną spółkę za efektywne wykorzystanie środków unijnych do rozwoju działalności w całej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
 
Na początku maja Spółka otrzymała Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii „Innowacyjność”.
 

Kontakt dla mediów:
Z ramienia agencji InnerValue
Piotr Książek
+48 501 988 693
pk@innervalue.pl
 
Z ramienia Selvita S.A.
Natalia Baranowska
+48 784 069 418
natalia.baranowska@selvita.com