Annual Report 2014 publication date

Kraków, 19 marca 2015 – Selvita, innowacyjna spółka biotechnologiczna, wypracowała w 2014 r. rekordowe wyniki i osiągnęła trwałą rentowność. Zysk netto sięgnął 5,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej Selvita zanotowała stratę na poziomie 2,4 mln zł. Wynik EBITDA przekroczył 7,6 mln zł w porównaniu do 0,1 mln zł straty w 2013 r. Przychody wyniosły 41,3 mln zł, co oznacza 90 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Stan zakontraktowania na 2015 r. wynosi obecnie 31,8 mln zł.
 
Wypracowane wyniki są efektem podpisania i realizacji istotnych umów w segmencie innowacyjnym, dynamicznego wzrostu segmentu usług oraz skuteczności w pozyskiwaniu dotacji. Rentowność netto (liczona jako zysk netto do przychodów ze sprzedaży i dotacji) sięgnęła w 2014 r. 14,2 proc.  
 
 
Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia dotacji) wyniosły 28,9 mln zł, co oznacza wzrost o 121 proc. w skali roku. Segment innowacyjny wypracował 12,7 mln zł, czyli o 293 proc. więcej niż rok wcześniej. Tak wysoka dynamika wynikała w pewnej mierze z niskiej bazy – kontrakty z H3 Biomedicine i Merck Serono zostały podpisane na przełomie III i IV kw. 2013 r. Przychody z segmentu usług sięgnęły natomiast 16,1 mln zł i były o 64 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego roku. Jednocześnie przychody zrealizowane z dotacji wyniosły 12,4 mln zł z dotacji, czyli o 43 proc. więcej r/r.
  
Selvita w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wyraźnie dojrzała, uzyskując jednocześnie trwałą rentowność. Szczególnie cieszy nas rozwój segmentu innowacyjnego, w którym tkwi największy potencjał Spółki – zarówno jeśli chodzi o wzrosty wyników, jak i osiągnięcia naukowe. Swoją ważną pozycję potwierdziły również usługi – segment ten nieustannie dynamicznie rośnie i zapewnia stabilny dopływ gotówki. Mimo że zamierzamy nadal ubiegać się o dotacje wspierające nasz rozwój, istotny jest również fakt, że wyniki wskazują na coraz większą niezależność Selvity od finansowania grantowego – tłumaczy Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu, współzałożyciel i największy akcjonariusz Selvita S.A.
 
Wraz z wynikami za 2014 r. Spółka opublikowała również aktualny stan zakontraktowania na rok 2015, który wynosi obecnie 31,8 mln zł. Według raportu za IV kw. 2013 r. opublikowanego 14 lutego 2014 r., backlog na 2014 r. wynosił 24,9 mln zł.
 
W 2014 r. Selvita realizowała trzy kontrakty partneringowe – w ramach każdego z nich rozwijane są projekty, których celem jest opracowanie oryginalnych leków nowotworowych. Dwa z nich – ze spółkami H3 Biomedicine i Merck Serono – podpisane zostały we wrześniu i październiku 2013 r. Trzecia współpraca – z Felicitex Therapeutics – rozpoczęła się w listopadzie 2014 r.
 
Podpisując kolejne kontrakty partneringowe i osiągając postępy w badaniach, nie tylko zapewniamy sobie kolejne źródła przychodów, ale również budujemy renomę Spółki. Ma to bezpośredni wpływ na całokształt naszej działalności, m.in. pozycję negocjacyjną w rozmowach handlowych dotyczących sprzedaży zarówno kolejnych projektów R&D, jak i usług – mówi Paweł Przewięźlikowski.
 
W marcu 2015 r. Selvita poinformowała o założeniu spółki zależnej w największym ośrodku koncentracji firm biotechnologicznych na świecie – w Regionie Bostonu w Stanach Zjednoczonych. Selvita Inc. będzie odpowiedzialna za wsparcie bieżących projektów realizowanych dla klientów amerykańskich, pozyskanie kolejnych partnerów do projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie onkologii oraz sprzedaż usług. Jej założenie stanowi inwestycję w jakość obsługi i sprzedaż na rynku amerykańskim, a także globalny wizerunek Spółki.
 
Otwarcie spółki zależnej na terenie USA było zapowiadane podczas przeprowadzonej w grudniu 2014 r. publicznej oferty akcji, w ramach której Selvita pozyskała od inwestorów 27,3 mln zł na sfinansowanie obszernego programu inwestycyjnego, obejmującego rozwój projektów innowacyjnych – przede wszystkim z obszaru onkologii – oraz rozbudowę i wyposażenie powierzchni laboratoryjnych. Ofercie towarzyszyło przeniesienie notowań z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych.
 
Pełna wersja raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok 2014 dostępna jest pod adresem: http://selvita.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe
 
 

O Selvicie

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych przede wszystkim w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Spółka została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia ponad 225 pracowników, w tym ponad 75 z tytułem doktorskim. Selvita posiada siedzibę w Krakowie oraz spółkę zależną w Regionie Bostonu, USA. W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Selvita współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck Serono oraz Felicitex Therapeutics. Selvita od 19 grudnia 2014 r. notowana jest na głównym rynku GPW. Wcześniej od 2011 r. akcje Spółki były notowane na rynku NewConnect. Więcej informacji: www.selvita.com
 
Kontakt dla mediów:
 
Z ramienia Selvita S.A.
Natalia Baranowska
+48 784 069 418
natalia.baranowska@selvita.com
 
Z ramienia agencji InnerValue
Piotr Książek
+48 501 988 693
pk@innervalue.pl