Selvita S.A. [WSE: SLV] – wchodząca w skład indeksu mWIG40, jedna z największych firm typu CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie, opublikowała raport okresowy za Q1 2023*. Grupa rośnie mimo wymagającego rynku, podejmując liczne działania celem wzmocnienia sprzedaży oraz optymalizacji biznesu.

  • W Q1 2023 Grupa Selvita (bez Ardigen) wygenerowała 91,8 mln zł przychodów o 9% więcej r/r. Zysk EBITDA sięgnął w tym okresie 19,1 mln zł, co przekłada się na marżę na poziomie 20,8%. Tym samym Grupa wypracowała wyniki lepsze od opublikowanych w marcu szacunków na Q1 (przychody w przedziale 4-7%, marża EBITDA w przedziale 19-21%).
  • Zgodnie z zapowiedziami, Spółka podejmuje liczne działania, koncentrujące się na rynkach oraz klientach, którzy mają największe budżety badawcze. Od początku 2023 r. Selvita sukcesywnie zwiększa siły sprzedażowe w Stanach Zjednoczonych i Europie.
  • Spółka dokonała otwarcia Selvita Research Centre, zwiększając istotnie swoje możliwości świadczenia najwyższej jakości usług w obszarze odkrywania leków. Nowe centrum badawcze Selvity w Krakowie zapewni docelowo miejsce pracy dla ok. 250 naukowców. Inwestycja stanowi istotny kamień milowy w rozwoju Spółki oraz tworzy fundament dla dalszego wzrostu organicznego firmy.
  • Backlog Selvity na 2023 r. sięga 243,1 mln zł (na dzień 28.05.2023) i jest o 2% wyższy od wartości raportowanej rok wcześniej (na dzień 24.05.2022). Spółka obserwuje wśród swoich klientów zwiększoną ostrożność, skutkującą zawieraniem zleceń na krótsze okresy, co ma istotny wpływ na prezentowany backlog w pierwszej połowie roku.
  • Spółka kontynuuje wdrażanie licznych optymalizacji i polityk oszczędnościowych, co powinno mieć pozytywny wpływ na marże zarówno w 2023 r., jak i w dłuższej perspektywie.

Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Selvity powiedział:

Pierwszy kwartał okazał się lepszy od szacunków. Kontynuujemy działania zorientowane na zwiększenie bazy przychodowej, zwracając przy tym dużą uwagę na wydatki. Naszym priorytetem pozostaje powrót do dynamik przychodów i poziomów marż, do których przyzwyczailiśmy inwestorów. Chcemy jednocześnie wykorzystać obecną sytuację na rynku do umocnienia naszej pozycji w dłuższym terminie. Dysponujemy bardzo mocnym zespołem naukowym i infrastrukturą pod dalszy rozwój.

Dr Miłosz Gruca, Wiceprezes Zarządu i Chief Commercial Officer Selvity powiedział:

– Rynek pozostaje wymagający, jednak zgodnie z zapowiedziami spodziewamy się wzrostu dynamik kontraktowania w drugiej połowie roku. Raporty branżowe wskazują, że zarówno firmy farmaceutyczne, jak i firmy biotechnologiczne dysponują wysokimi zapasami gotówki i statystycznie, coraz więcej prac badawczych zlecają podwykonawcom. Wiele wskazuje jednak na to, że ze względu na spowolnienie finansowania sektora, ostrożniej dysponują swoimi budżetami.

Podczas gdy w latach pandemicznych – 2020-2021 – finansowanie globalnego sektora biofarmaceutycznego wzrosło ponad dwukrotnie, w roku 2022 powróciło ono do poziomów z roku 2019. Najwięcej kapitału przeznaczonego na odkrywanie i rozwój leków (ponad 70%) trafiło do spółek na rynku amerykańskim. W Europie pozytywnie wyróżnia się rynek brytyjski. Na obu tych rynkach Selvita bardzo aktywnie działa, w oparciu o lokalne biura sprzedażowe w największych ośrodkach biotechnologicznych.

Dr Miłosz Gruca dodaje:

Zintensyfikowaliśmy działania sprzedażowe i wzmocniliśmy zespół, pozyskując kilku doświadczonych specjalistów działających na najbardziej perspektywicznych rynkach – w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Dużo uwagi poświęcamy spółkom typu Big Pharma. Jednocześnie oczekujemy w kolejnych kwartałach przedłużenia licznych zleceń, które część klientów zakontraktowało wyjątkowo na krótszy okres.

WYNIKI FINANSOWE I RYNEK

Dariusz Kurdas, Członek Zarządu i Chief Financial Officer powiedział:

W 2023 r. baza kosztowa będzie wyższa niż rok wcześniej, przede wszystkim ze względu na wzrost zatrudnienia w roku 2022 oraz koszty związane z uruchomieniem nowego budynku. Mimo presji na marże utrzymujemy bardzo dobrą sytuację finansową oraz niskie wskaźniki zadłużenia. Koncentrujemy się na zwiększeniu przychodów oraz optymalizacjach, które będą miały pozytywny wpływ na finanse Selvity zarówno w krótkiej, jak i dłuższej perspektywie.

W Q1 2023 Selvita wypracowała 89,0 mln zł przychodów z usług komercyjnych, o 9% więcej r/r i więcej niż szacowany w marcu zakres 4-7%.

Usługi z obszaru odkrywania leków realizowane przez Selvitę wygenerowały 72,9 mln zł (wzrost o 5% r/r) i odpowiadały za 82% przychodów z usług komercyjnych świadczonych przez Spółkę. Usługi realizowane w obszarze badań regulacyjnych odpowiadały za pozostałą część przychodów komercyjnych, i wyniosły 16,1 mln zł (o 29% więcej r/r).

Zysk EBITDA wyniósł w Q1 2023 19,1 mln zł wobec 25,0 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA sięgnęła 20,8%, a więc w górnych widełkach szacowanych w marcu przez Spółkę na zakres 19-21%.

Backlog Selvity na 2023 r. sięga 243,1 mln zł (na dzień 28.05.2023) i jest o 2% wyższy od wartości raportowanej rok wcześniej (na dzień 24.05.2022). Spółka spodziewa się przyspieszenia kontraktowania w drugiej połowie roku.

*Wyniki nie uwzględniają niegotówkowych kosztów nierozwadniającego programu motywacyjnego dla pracowników. Backlog wg stanu na 28.05.2023 r.