Selvita [ticker: SLV] – jedna z największych w Europie usługowych firm biotechnologicznych – formalnie zakończyła zainicjowany w marcu br. podział na dwie spółki: usługową i innowacyjną. Spółka, do której wydzielone zostały segmenty usługowy i bioinformatyczny, zadebiutowała na głównym rynku GPW.

Selvita świadczy kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe, głównie na rzecz klientów z branż farmaceutycznej i biotechnologicznej. Dotychczasowy segment innowacyjny spółki zyskał nową markę – Ryvu Therapeutics. Spółka zajmująca się opracowywaniem innowacyjnych terapii onkologicznych również jest notowana na GPW [ticker: RVU].

Usługi Selvity rosły w ostatnich latach w tempie 30-40 proc. rocznie i były trwale rentowne. Spółka zakłada utrzymanie tego poziomu dynamiki wzrostu. Jednocześnie grupa planuje rosnąć poprzez akwizycje. Pierwszej transakcji spodziewa się w 2020 r. Średnioterminowym celem firmy jest wejście do dziesiątki największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) na świecie.

Po podziale Selvita planuje kontynuować dynamiczny rozwój organiczny. Nowym elementem modelu biznesowego będą akwizycje. Spółka zainteresowana jest krajowymi i zagranicznymi firmami pozwalającymi na realizacje założonych celów biznesowych: zwiększania skali działalności oraz uzupełniania portfolio oferowanych usług. Jako wiodąca firma na rynku, spółka będzie w znakomitej pozycji do budowania trwałej wartości, dzięki strategii selektywnych i systematycznych przejęć, która będzie możliwa m.in. poprzez finansowanie dłużne, do którego dostęp przed podziałem był utrudniony.

Po dwunastu latach działalności wchodzimy w zupełnie nowy etap rozwoju. W ciągu niewiele ponad dekady udało nam się od zera zbudować międzynarodową firmę, która zrealizowała tysiące projektów dla setek klientów z całego świata. Posiadamy biura w największych na świecie ośrodkach biotechnologicznych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Zatrudniamy ponad 450 osób i planujemy dalej rosnąć, od tej pory nie tylko organicznie, ale również w poprzez akwizycje – do pierwszej transakcji planujemy doprowadzić w 2020 r. Naszym średnioterminowym celem jest pozycja w pierwszej dziesiątce największych przedklinicznych CRO na świecie – mówi Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Selvita S.A.

W ostatnich latach segment usługowy Selvity rósł w tempie 30-40 proc. rocznie. Skumulowany wzrost przychodów w latach 2014-2018 wyniósł niemal 270 proc. W 2018 r. segment usługowy wypracował 65,3 mln zł przychodów (34 proc. wzrostu r/r), 8,8 mln zł zysku operacyjnego (67 proc. więcej r/r) oraz 13,7 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 63 proc. r/r). Segment bioinformatyczny natomiast (uzupełniająca portfolio usług, konsolidowana w grupie Selvita spółka-córka Ardigen) wypracował 11,5 mln zł przychodów (wzrost o 53 proc. r/r), 2,2 mln zł zysku operacyjnego (o 42 proc. więcej r/r) oraz 2,3 mln zł zysku EBITDA (46 proc. wzrostu r/r). Oba segmenty w 2018 r. zaczęły wykorzystywać zdecydowanie więcej środków grantowych. Łączna wartość dotacji segmentów usługowego i bioinformatycznego wyniosła w ub.r. 5,8 mln zł, co oznacza wzrost o 234 proc. r/r. Komercyjny backlog obu segmentów na 2019 r. wg stanu na początek września 2019 r. wynosi 81,2 mln zł – to o 36 proc. więcej niż stan portfela zamówień z analogicznego momentu rok wcześniej* oraz o 20 proc. więcej niż komercyjne przychody osiągnięte przez usługi i bioinformatykę w całym 2018 r.

Oba segmenty bardzo dynamicznie zwiększają skalę biznesu i osiągają coraz lepszą efektywność. Naszym celem jest utrzymanie tempa organicznego wzrostu przychodów na poziomie co najmniej 30 proc. rocznie, przy zachowaniu dwucyfrowej rentowności operacyjnej – zapowiada Bogusław Sieczkowski.

Prezesem Selvity jest Bogusław Sieczkowski, jeden ze współzałożycieli Selvity w 2007 r., dotychczasowy Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Zarządzający. Poza nim, w zarządzie zasiadać będą jeszcze trzy osoby z dotychczasowego ścisłego kierownictwa spółki: dr Miłosz Gruca, Dyrektor Działu Biologii i Wiceprezes Zarządu, dr Mirosława Zydroń, dyrektor Działu Chemii oraz Edyta Jaworska odpowiedzialna za rozwój zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych. Ponadto do Zarządu spółki powołani zostali również nowi członkowie, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za akwizycje oraz integrację spółek w ramach grupy: Dawid Radziszewski, dyrektor Działu Prawnego, oraz Dariusz Kurdas, pełniący funkcję dyrektora finansowego.


O Selvicie

Selvita jest jedną z największych w Europie usługowych firm biotechnologicznych. Świadczy laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. Poprzez spółkę zależną – Ardigen – dostarcza rozwiązania informatyczne w zakresie medycyny precyzyjnej z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
Spółka powstała w 2007 r. Zatrudnia obecnie ok. 450 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie; drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Spółka notowana jest na głównym rynku GPW.
Więcej informacji: www.selvita.com


* Backlog na 2019 r. wg stanu na 2.09.2019 r. Backlog na 2018 r. wg stanu na 27.08.2018 r. Backlog rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów handlowych oraz umów o dotacje