Oksford, Wielka Brytania i Kraków, Polska — 5 czerwca 2023 — Uniwersytet w Oksfordzie i Selvita (WSE:SLV), jedna z największych firm typu CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie, ogłosiły zawarcie zintegrowanej współpracy w zakresie opracowywania nowych terapii w leczeniu choroby Parkinsona.

Pomimo, że choroba Parkinsona jest drugą najczęściej występującą chorobą neurodegeneracyjną, dotykającą około 7 milionów ludzi na całym świecie, aktualnie dla pacjentów dostępne są wyłącznie terapie objawowe. Na poziomie molekularnym choroba Parkinsona spowodowana jest narastającą produkcją niewielkiego białka zwanego alfa-synukleiną, które podlega agregacji wewnątrz wrażliwych neuronów. Niewystarczająca zdolność komórek neuronowych do sprawnego usuwania agregatów może prowadzić do obumierania tych komórek i pojawienia się charakterystycznych objawów choroby. Profesor George Tofaris i jego zespół z Uniwersytetu w Oksfordzie zidentyfikowali kluczowe czynniki odpowiedzialne za usuwanie białek uczestniczących w procesie agregacji alfa-synukleiny, które to czynniki mogą być wykorzystane jako cele molekularne w trakcie prac nad odkryciem leków wpływających na przebieg choroby.

Wykorzystując doświadczenie Selvity w zakresie degradacji białek oraz w obszarze neurobiologii, Profesor Tofaris i jego zespół odkryli, we współpracy z badaczami z Selvity, obiecujące związki prototypowe, które skutecznie promują usuwanie agregatów alfa-synukleiny. Projekt jest aktualnie kontynuowany, a prowadzone  prace badawcze mają na celu poprawę właściwości farmakologicznych i skuteczności opracowywanych związków.

Istnieją obszerne dowody z zakresu genetyki i patologii, które wskazują na to, że agregaty alfa-synukleiny są przyczyną choroby Parkinsona. Z tego też powodu, wspomaganie zdolności komórek nerwowych do pozbywania się tych agregatów jest racjonalną strategią terapeutyczną w tej grupie chorób – komentuje George Tofaris, Professor of Neurology and Translational Neuroscience na Uniwersytecie w Oxfordzie.

Połączenie doświadczenia Selvity w obszarze odkrywania leków ze światowej klasy innowacyjnymi badaniami prowadzonymi na Uniwersytecie w Oxfordzie przez Profesora Tofaris’a, sprawiają, że ta współpraca ma ogromny potencjał, aby stać się odpowiedzią na istniejące, niezaspokojone potrzeby medyczne w obszarze leczenia choroby Parkinsona. Jesteśmy podekscytowani mogąc kontynuować współpracę z Profesorem i jego zespołem – dodaje Edyta Jaworska, Vice President Sales, Drug Discovery Europe and Asia w Selvicie.

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona jest drugą najczęstszą chorobą neurodegeneracyjną, która dotyka około 7 milionów ludzi na całym świecie. Obecnie na rynku są dostępne tylko częściowo skuteczne terapie objawowe, ale nie ma dostępnych terapii zatrzymujących lub spowalniających chorobę. Ze względu na śmierć komórek nerwowych produkujących dopaminę, choroba Parkinsona wpływa przede wszystkim na ruch i postawę. Słaby węch, zaburzenia snu lub nastroju oraz inne symptomy często zaczynają się dziesiątki lat przed pojawieniem się objawów związanych z zaburzeniami ruchowymi i nasilają się wraz z postępem choroby, co ma znaczący wpływ na jakość życia pacjentów i ich opiekunów.


Uniwersytet w Oksfordzie

Uniwersytet w Oksfordzie (Oxford University), po raz szósty z rzędu, zajął pierwsze miejsce w rankingu Times Higher Education World University Rankings oraz drugie miejsce w rankingu QS World Rankings 2022. Uniwersytet w Oksfordzie słynie na całym świecie z doskonałych badań i nauczania, a także jest miejscem dla jednych z najbardziej utalentowanych ludzi z całego świata. Działalność Uniwersytetu pomaga milionom ludzi, rozwiązując rzeczywiste problemy za pośrednictwem ogromnej sieci partnerstw i współprac. Szeroki i interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań wraz ze spersonalizowanym podejściem do nauczania wyzwala pomysłowe spostrzeżenia i rozwiązania. Dzięki swojemu oddziałowi zajmującemu się komercjalizacją badań, Oxford University Innovation, Uniwersytet w Oksfordzie jest uczelnią składającą największą ilość wniosków patentowych w Wielkiej Brytanii i zajmuje pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii pod względem „spinoutów” uniwersyteckich, tworząc ponad 200 nowych firm od 1988 r. Ponad jedna trzecia tych firm została utworzona w ciągu ostatnich trzech lat. Uniwersytet jest katalizatorem dobrobytu w Oxfordshire i Wielkiej Brytanii, wnosząc 15,7 miliarda funtów do brytyjskiej gospodarki w roku 2018/19 i utrzymuje ponad 28 000 pełnoetatowych miejsc pracy. Więcej informacji: www.ox.ac.uk.