Kraków, 22 kwietnia 2015 – Biotechnologiczna spółka Selvita zakłada drugie biuro zagraniczne. Jego siedziba zlokalizowana będzie w Cambridge, najważniejszym ośrodku biotechnologicznym Wielkiej Brytanii, która jest trzecim największym rynkiem badań nad nowymi lekami na świecie. Selvita Ltd będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie partnerów do projektów badawczo-rozwojowych oraz sprzedaż usług.

Rocznie w Wielkiej Brytanii wydaje się ponad 5,5 mld EUR na badania i rozwój nowych leków. Więcej środków angażuje się wyłącznie w Stanach Zjednoczonych (ok. 41 mld EUR) oraz Japonii (ok. 12 mld EUR). Selvita posiada obecnie w Wielkiej Brytanii 11 klientów. Przychody Spółki na rynku brytyjskim wyniosły w 2014 r. ok. 0,55 mln PLN, co stanowiło 2 proc. całego obrotu.

– Wielka Brytania to ogromny rynek, którego potencjału na ten moment Selvita nie wykorzystuje w stopniu, w jakim powinna. Liczymy, że obecność bezpośrednio na miejscu pozwoli nam istotnie zwiększyć ekspozycję zarówno na małe i średnie firmy biotechnologiczne, jak i posiadających brytyjskie korzenie gigantów, takich jak AstraZeneca, GlaxoSmithKline, czy Pfizer. Koszty prowadzenia biura w odniesieniu do oczekiwanego wzrostu skali biznesu będą niewielkie – tłumaczy dr Miłosz Gruca, Członek Zarządu Selvita S.A. oraz Prezes Zarządu spółki Selvita Ltd, powołanej na potrzeby otwarcia brytyjskiego biura.

W skład Zarządu nowej spółki, poza dr Miłoszem Grucą, wchodzą Bogusław Sieczkowski – Dyrektor Finansowy, oraz Alicja Małysiak – Wiceprezes i Dyrektor ds. Sprzedaży. Kapitał zakładowy spółki wynosi 20 tys. GPB.

Na początku marca br. Selvita poinformowała o rejestracji spółki Selvita Inc. z siedzibą w Regionie Bostonu w Stanach Zjednoczonych, największym ośrodku koncentracji firm biotechnologicznych na świecie. Selvita posiada obecnie w USA 20 klientów, w tym kilka spośród największych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych na świecie. Przychody spółki z amerykańskiego rynku przekroczyły w ub.r. 10 mln PLN, czyli ok. jedną czwartą przychodów ogółem.

Selvita wypracowała w 2014 r. rekordowe wyniki i osiągnęła trwałą rentowność. Zysk netto sięgnął 5,9 mln PLN, podczas gdy rok wcześniej Spółka zanotowała stratę na poziomie 2,4 mln PLN. Wynik EBITDA przekroczył 7,6 mln PLN w porównaniu do 0,1 mln PLN straty w 2013 r. Przychody wyniosły 41,3 mln PLN, co oznacza 90 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Poziom zakontraktowania na 2015 r. wynosił według stanu na 19 marca br. 31,8 mln PLN.

O Selvicie

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych przede wszystkim w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Selvita została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia ponad 230 pracowników, w tym ok. 80 z tytułem doktorskim. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie. Selvita posiada spółki zależne w Regionie Bostonu w Stanach Zjednoczonych oraz Cambridge w Wielkiej Brytanii. W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck Serono oraz Felicitex Therapeutics. Selvita od 19 grudnia 2014 r. notowana jest na głównym rynku GPW. Wcześniej od 2011 r. akcje Spółki były notowane na rynku NewConnect.

Kontakt dla mediów:

Z ramienia agencji InnerValue
Piotr Książek
+48 501 988 693
[email protected]

Z ramienia Selvita SA
Natalia Baranowska
+48 784 069 418
[email protected]