Selvita S.A. [WSE: SLV] – wchodząca w skład indeksu mWIG40, jedna z największych firm typu CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie, opublikowała raport okresowy za 2022 r.* Grupa odnotowała w 2022 r. rekordowe wyniki, z nadwyżką realizując w zeszłym roku założenia ambitnej strategii rozwoju na lata 2022-2025. W 2023 r. Spółka wzmacnia bazę pod dalszy dynamiczny wzrost skali biznesu.

  • W 2022 r. Selvita (bez Ardigen) wygenerowała 353,7 mln zł przychodów z usług komercyjnych, co oznacza wzrost o 29% r/r. Zysk EBITDA sięgnął w tym okresie 106,2 mln zł i był o 41% wyższy niż rok wcześniej (marża EBITDA sięgnęła 30,0%, o 2,6 p.p. więcej r/r).
  • Pod koniec marca Selvita poinformowała o zakończeniu budowy nowej, własnej powierzchni laboratoryjnej w Krakowie, do której przenosi część swojej wysokomarżowej działalności usługowej związanej z odkrywaniem leków. Nowe centrum badawcze Selvity jest w stanie zapewnić miejsce pracy dla ok. 250 naukowców, stanowiąc istotny kamień milowy w rozwoju Spółki oraz tworząc podstawę dla dalszego wzrostu organicznego firmy.
  • Backlog Selvity na 2023 r. sięga 203 mln zł (na dzień 28.03.2023) i jest o 7% wyższy od wartości raportowanej rok wcześniej (na dzień 24.03.2022), pomimo wymagającego rynku i bardzo wysokiej bazy. Wiele wskazuje na to, że w 2023 r. dynamika kontraktowania między kwartałami będzie inna niż zwykle. Spółka obserwuje u swoich klientów zwiększoną ostrożność, skutkującą zawieraniem zleceń na krótsze okresy, co pozwala liczyć na ich przedłużanie w kolejnych kwartałach 2023 r.
  • W związku z inwestycjami w infrastrukturę i rozwój zespołu, Spółka weszła w 2023 r. z wyższą bazą kosztową, która w obliczu spowolnienia dynamiki wzrostu wywiera presję na marże. Selvita jest dziś fundamentalnie przygotowana do dalszego dynamicznego wzrostu, a priorytetem Zarządu jest powrót do wysokich dynamik przychodów i poziomów marż.
  • Selvita aktywnie reaguje na sytuację, identyfikując rynki oraz klientów, którzy mają największe budżety badawcze, istotnie intensyfikując działania sprzedażowe w wybranych obszarach – przede wszystkim na rynku amerykańskim oraz wobec big pharmy. Spółka obserwuje już pierwsze efekty tych działań i spodziewa się kolejnych pozytywnych wyników przyjętej taktyki w nadchodzących miesiącach.
  • Równolegle Spółka wykorzystuje bardziej wymagający okres do identyfikacji obszarów, w których możliwe są optymalizacje, a także usprawnia polityki oszczędnościowe, co powinno mieć pozytywny wpływ na marże zarówno w najbliższych kwartałach, jak i w dłuższej perspektywie.

Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Selvity powiedział:

Rok 2022 był dla nas rekordowy. Wykorzystaliśmy kilka lat doskonałej koniunktury, rosnąc ponad trzykrotnie szybciej niż otoczenie i zwiększając ponad czterokrotnie skalę biznesu w latach 2019-2022. Jednocześnie zbudowaliśmy solidną bazę pod dalszy dynamiczny rozwój i obecnie koncentrujemy się na zwiększeniu i dywersyfikacji bazy przychodowej. Wiele wskazuje na to, że w tym roku rozłożenie backlogu między kwartałami będzie inne niż zwykle. Tym samym, oczekujemy wzrostu dynamik i marż w drugiej połowie 2023 r. Powrót do poziomów, do których przyzwyczailiśmy inwestorów jest obecnie naszym kluczowym priorytetem.

– Zarówno spółki biotechnologiczne, jak i firmy farmaceutyczne, dysponują wysokimi zapasami gotówki i zwiększają wydatki na R&D, podzlecając coraz większą ich część. Jednocześnie dostęp do nowego kapitału od przełomu 2020 i 2021 r. jest stopniowo ograniczany, przez co nasi klienci ostrożniej dysponują swoimi budżetami. Sytuacja ta pozwala liczyć na to, że wraz z poprawą sentymentu na rynku, nasi klienci szybko wrócą do odważniejszych inwestycji w R&D. Długoterminowo działamy na atrakcyjnym rynku, który daje nam doskonałe perspektywy wzrostu.

Podczas gdy w latach pandemicznych – 2020-2021 – finansowanie globalnego sektora biofarmaceutycznego wzrosło ponad dwukrotnie, w roku 2022 spadło do poziomów z roku 2019. Najwięcej kapitału (ponad 70%) trafiło do spółek na rynku amerykańskim. W Europie pozytywnie wyróżnia się rynek brytyjski. Na obu tych rynkach Selvita bardzo aktywnie działa, w oparciu o lokalne biura sprzedażowe w największych ośrodkach biotechnologicznych.

Dr Miłosz Gruca, wiceprezes Selvity powiedział:

Staramy się wykorzystać nasze liczne przewagi konkurencyjne, koncentrując się na najbardziej atrakcyjnych obecnie rynkach i klientach. Pierwsze działania w kierunku wzmocnienia sprzedaży podjęliśmy jeszcze w roku 2022, a od początku bieżącego roku istotnie intensyfikujemy te aktywności. Do końca 2023 r. planujemy dwukrotnie zwiększyć zespół wysokiej klasy specjalistów obecnych na rynku amerykańskim. Prowadzimy również zaawansowane procesy rekrutacyjne na stanowiska sprzedażowe w Europie, zwiększając ekspozycję m.in. bezpośrednio na rynek brytyjski. Widzimy już pierwsze efekty podjętych w 2022 r. działań zorientowanych na wzrost sprzedaży do big pharmy. Udział tej grupy klientów w marcowym backlogu jest o ok. 50% wyższy niż rok wcześniej. W kolejnych miesiącach spodziewamy się podpisać kolejne istotne kontrakty.

W roku 2022 Selvita zakończyła integrację Fidelty, chorwackiej spółki, przejętej na początku 2021 r. Spółka umocniła pozycję na rynku, istotnie zwiększając portfolio klientów i wprowadzając do oferty nowe, wysokomarżowe usługi. Kontynuowała jednocześnie inwestycje w rozwój zespołu oraz infrastruktury. W marcu 2023 r. Selvita zakończyła budowę nowej siedziby w Krakowie, w której dysponuje niemal 4000 m2 nowej powierzchni badawczej oraz może zapewnić miejsce pracy dla ok. 250 naukowców, koncentrujących się na wysokomarżowej działalności usługowej związanej z odkrywaniem leków.

WYNIKI FINANSOWE I RYNEK

W 2022 r., usługi z zakresu odkrywania leków realizowane przez Selvitę wygenerowały 298,7 mln zł (wzrost o 24% r/r) i odpowiadały za 84% przychodów z usług komercyjnych świadczonych przez Selvitę. Usługi realizowane w obszarze badań regulacyjnych odpowiadały za pozostałą część przychodów komercyjnych, i wyniosły 55,0 mln zł (o 61% więcej r/r).

Dr Miłosz Gruca, wiceprezes Selvity powiedział:

Kontynuujemy bardzo intensywne działania sprzedażowe. Podczas gdy w roku 2022 wzięliśmy udział w rekordowej liczbie ponad 80 wydarzeń, w tym roku planujemy uczestniczyć w ponad 110 targach branżowych i konferencjach naukowych. Mocno pracujemy nad wzmocnieniem naszej rozpoznawalności i reputacji naukowej.

Segment bioinformatyczny (Ardigen) wypracował w 2022 r. 47,7 mln zł przychodów zewnętrznych, co oznacza 51% wzrostu r/r. Zysk EBITDA w tej części biznesu wyniósł 6,2 mln zł. Spółka kontynuuje intensywne inwestycje rozwojowe. Od 2023 r. Ardigen nie będzie konsolidowany w wynikach Selvity.

W całym 2022 r. Grupa wypracowała 416,2 mln zł przychodów, o 31% więcej r/r. Zysk EBITDA wyniósł 112,4 mln zł (stabilna rentowność na poziomie 27,0%) i był o 32% wyższy niż rok wcześniej. Zysk netto sięgnął 63,4 mln zł (wzrost o 28% r/r, rentowność 15,2%).

W samym Q4 2022 Grupa wygenerowała 108,5 mln zł przychodów, o 16% więcej r/r. Zysk EBITDA wyniósł 26,5 mln zł i za sprawą intensywnych inwestycji Ardigen pozostał na podobnym poziomie co rok wcześniej.

Wiele wskazuje na to, że w 2023 r. dynamika kontraktowania między kwartałami będzie inna niż zwykle. Backlog Selvity na 2023 r. sięga 203 mln zł (na dzień 28.03.2023) i jest o 7% wyższy od wartości raportowanej rok wcześniej (na dzień 24.03.2022), pomimo wymagającego rynku i wysokiej bazy. Spółka spodziewa się przyśpieszenia kontraktowania w drugiej połowie roku.

Rynek, na którym działa Selvita jest w zaawansowanej fazie najdłuższego i najgłębszego cyklu ograniczania dostępu do nowego finansowania w ostatnich 15 latach. Zarówno spółki biotechnologiczne, jak i firmy farmaceutyczne dysponują wysokimi zapasami gotówki, jednak ze względu na podwyższoną niepewność, ostrożniej inwestują w badania i rozwój, przez co mniej odważnie podejmują decyzje o podzlecaniu usług badawczych. Selvita spodziewa się, że sytuacja powinna szybko ulec zmianie w momencie poprawy sentymentu na rynku.

Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Selvity powiedział:

Ostrożnie, ale optymistycznie patrzymy na 2023 r. Podjęliśmy wiele działań zorientowanych na wzrost sprzedaży, celując w najbardziej atrakcyjne obecnie sektory rynku. Jednocześnie realizujemy liczne działania optymalizacyjne, a także wprowadziliśmy nowe polityki oszczędnościowe, które będą miały wpływ na efektywność Selvity zarówno w kolejnych kwartałach, jak i dalszej przyszłości.

*Wyniki nie uwzględniają niegotówkowych kosztów nierozwadniającego programu motywacyjnego dla pracowników. Backlog wg stanu na 28.03.2023 r.