• Wartość przychodów komercyjnych Selvity w segmencie usługowym wyniosła 26 mln zł w IV kwartale 2019 r. To wynik o 61 proc. lepszy niż w IV kwartale 2018 r.
  • Przychody komercyjne w segmencie usługowym wyniosły w całym roku 2019 r. 84,4 mln zł, czyli o 43 proc. więcej niż przed rokiem.
  • Backlog na rok 2020 wynosi obecnie blisko 79 mln zł i jest o 43 proc. wyższy niż rok wcześniej.


Selvita S.A. [ticker: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie zanotowała dynamiczny wzrost wyników w IV kwartale i w całym roku 2019 r. W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku Selvita wypracowała 26 mln zł przychodów komercyjnych w segmencie usługowym tj. o 61 proc. więcej r/r. Backlog* na rok 2020 wynosi obecnie blisko 79 mln zł i jest o 43 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Przychody spółki w całym roku wzrosły o 37 proc., osiągając rekordową wartość 105,2 mln zł. Przychody komercyjne w segmencie usługowym wyniosły w 2019 r. 84,4 mln zł, czyli o 43 proc. więcej niż przed rokiem. Z kolei w segmencie bioinformatycznym (spółka Ardigen, w której Selvita S.A. posiada 52 proc. głosów na WZA) przychody komercyjne zwiększyły się o 23 proc. i wyniosły 10,5 mln zł.
Grupa Selvita wygenerowała w 2019 r. 14 mln zł zysku operacyjnego, osiągając ponad 13% rentowność operacyjną. Zysk EBITDA Spółki w całym 2019 r. wyniósł 24,8 mln zł co daje rentowność 24% EBITDA. Selvita tym samym z nawiązką zrealizowała wszystkie zakładane cele finansowe, które sobie założyła w zeszłym roku.

Selvita systematycznie umacnia swoją pozycję na globalnym rynku przedklinicznych CRO (ang. Contract Reseach Organization). Nasza oferta dociera do blisko 600 klientów działających na 5 kontynentach. Rośnie zainteresowanie usługami Selvity w USA i Wielkiej Brytanii, czyli w krajach o strategicznym znaczeniu dla naszej branży. Pomocnym w budowaniu naszej pozycji jest fakt, że na przestrzeni ostatnich lat Polska stała się miejscem coraz częściej i chętniej wybieranym przez globalne firmy biotechnologiczne
i farmaceutyczne, szukające partnerów mogących zaoferować wysokospecjalistyczne usługi
. Te czynniki w połączeniu z wysokimi kompetencjami zespołu naukowego oraz wykorzystaniem najnowszych technologii badawczych wpływają na dynamiczny wzrost nowych zleceń i skokową poprawę wyników finansowych. Zrealizowane kontrakty, relacje zbudowane w ubiegłym roku dają nam solidne fundamenty do dalszego wzrostu w roku 2020, czego miernikiem jest pokaźny backlog  – wyjaśnia Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Selvity.

W segmencie usługowym w dwóch głównych obszarach – odkrywania leków oraz usług regulacyjnych całkowity backlog komercyjny wynosi obecnie 65,9 mln zł i jest o 58 proc. wyższy od portfela zamówień z marca ub.r.

Rekordowo duży portfel zleceń pozyskanych od początku roku pozwala nam w tych dniach skupić się na działaniach zabezpieczających i realizacji projektów spokojnie przygotowując się na dalszy rozwój sytuacji związanej z koronawirusem. Obecny stan epidemii nie zagraża ciągłości naszej pracy. Sytuacja, z którą mierzy się teraz cały świat dobitnie pokazuje jak strategicznie ważne są prace nad nowymi lekami i terapiami. Rosnące zapotrzebowanie na badania przedkliniczne nowych leków oraz gwałtowny wzrost znaczenia sektorów farmaceutycznych i biofarmaceutycznych będzie dodatkowym długoterminowym czynnikiem wpływającym na zwiększające się zapotrzebowanie na nasze usługi – tłumaczy Bogusław Sieczkowski.

Selvita po podziale

Ubiegły rok był dla Selvity bardzo intensywny. W październiku formalnie zakończył się zainicjowany w marcu 2019 r. proces podziału na dwie niezależne spółki. W odpowiedzi na oczekiwania inwestorów część usługowa została oddzielona od części innowacyjnej. Selvita „usługowa” – spółka, do której wydzielone zostały segmenty usługowy i bioinformatyczny, 16 października 2019 r. zadebiutowała na głównym rynku GPW.
Prezesem Selvity jest Bogusław Sieczkowski, jeden ze współzałożycieli Selvity w 2007 r., dotychczasowy Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Zarządzający. Poza nim, w zarządzie zasiadają jeszcze trzy osoby z dotychczasowego ścisłego kierownictwa spółki: dr Miłosz Gruca, Dyrektor Działu Biologii i Wiceprezes Zarządu, dr Mirosława Zydroń, dyrektor Działu Chemii oraz Edyta Jaworska odpowiedzialna za rozwój zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych. Ponadto do Zarządu Spółki powołani zostali również nowi członkowie, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za akwizycje oraz integrację spółek w ramach grupy: Dawid Radziszewski, dyrektor Działu Prawnego, oraz Dariusz Kurdas, pełniący funkcję dyrektora finansowego.

Rok 2020 zapowiada się równie intensywnie. Celem Selvity jest dalszy wzrost organiczny w tempie ok. 30% rocznie, dlatego też spółka konsekwentnie wzmacnia swój zespół zatrudniając światowej klasy specjalistów, rozbudowuje portfolio świadczonych usług, a także intensywnie inwestuje w technologię i nowoczesny sprzęt.
Grupa planuje jednocześnie rosnąć poprzez akwizycje. Pierwszej transakcji spodziewa się już w 2020 r. Spółka zainteresowana jest krajowymi i zagranicznymi firmami pozwalającymi na realizacje założonych celów biznesowych: zwiększania skali działalności oraz uzupełniania portfolio oferowanych usług. Jako wiodąca firma na rynku, spółka będzie w znakomitej pozycji do budowania trwałej wartości, dzięki strategii selektywnych i systematycznych przejęć.

*Backlog rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień 18.03.2020 r. kontraktów handlowych oraz umów o dotacje.