Kraków, Polska – 1 października 2020 r. – Selvita S.A. [ticker: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, poinformowała o otrzymaniu rekomendacji dofinasowania projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Krakowie, w ramach konkursu grantowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A. było jednym z kluczowych założeń Strategii Rozwoju Spółki na lata 2020–2023 ogłoszonej w kwietniu br. Dodatkowa powierzchnia laboratoryjna wyposażona zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami pozwoli zwiększyć skalę działalności oraz wdrożyć nowe, innowacyjne usługi do oferty Spółki, których w tym momencie Selvita nie jest w stanie rozwinąć wobec braku dostępnej powierzchni laboratoryjnej. Wpłynie to pozytywnie na dalszy rozwój Spółki oraz podniesie jej konkurencyjność wśród globalnych przedklinicznych CRO.

Całkowita wartość projektu to ok. 145 mln zł, z czego kwota dofinansowania to 41,3 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na okres trzech lat.

Mamy jasny cel na najbliższe lata – zamierzamy stale umacniać swoją pozycję na globalnym rynku CRO, a rozbudowa infrastruktury laboratoryjnej oraz poszerzanie oferty Selvity jest jednym z kluczowych elementów realizacji naszego planu. Wyczerpaliśmy już dostępne zasoby powierzchni laboratoryjnej możliwe do wynajęcia w Krakowie, dlatego zdecydowaliśmy o inwestycji we własny obiekt badawczo-rozwojowy.

Wśród liczących się na świecie firm CRO standardem jest prowadzenie działalności nie tylko na powierzchni wynajmowanej, ale częściowo we własnych laboratoriach. Taki mieszany model zwiększa stabilność dostawcy, a to jest ważne dla naszych klientów  – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.

Realizacja tej inwestycji pozwoli nam nie tylko zwiększyć skalę działalności i poszerzyć ofertę, ale także podnieść konkurencyjność, dzięki wprowadzeniu do naszego portfolio nowych, innowacyjnych technologii i usług w obszarze odkrywania i rozwoju leków  – dodaje Sieczkowski.

Obecnie Selvita prowadzi działalność na ok. 5 000 m² przestrzeni badawczej w Krakowie i Poznaniu.

Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Usług Laboratoryjnych zapewni Selvicie dodatkowe 4 000 m2 powierzchni badawczej i powstanie na nabytej przez Spółkę w sierpniu br. działce zlokalizowanej przy ul. Podole w Krakowie w odległości niespełna 700 m od obecnej siedziby i laboratoriów Selvity. Powstaną w nim laboratoria chemiczne, biologiczne, biochemiczne oraz analityczne, w których pracować będzie ponad 250 osób. Prace badawczo-rozwojowe opisane w agendzie badawczej będą realizowane w latach 2023-2028.