• Selvita S.A. opublikowała wstępne wybrane szacunkowe wyniki finansowe za trzy kwartały 2020 r.
  • Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 105,2 mln zł, co oznacza 44 proc. wzrost rdr.
  • Segment usługowy w raportowanym okresie ponownie osiągnął wysoką rentowność przy rosnącej skali działalności. Przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych wzrosły o 45 proc. do 84,9 mln zł a EBITDA segmentu wyniosła 21,6 mln zł.
  • Dynamiczny wzrost EBITDA i zysku netto Selvity, które wyniosły odpowiednio 25,3 mln zł oraz 14,5 mln zł, wobec 16,5 mln zł oraz 8,0 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.
  • Backlog* na rok 2020 wynosi obecnie 134,7 mln zł i jest 38 proc. wyższy niż rok wcześniej. 

Kraków, Polska – 13 listopada 2020 r. – Selvita S.A. [ticker: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie publikuje wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2020 r. W raportowanym okresie br. Selvita wypracowała 105,2 mln zł skonsolidowanych przychodów, co jest wynikiem lepszym aż o 44 proc. rdr. Zysk netto Spółki za okres trzech kwartałów wyniósł 14,5 mln zł, wobec 8,0 mln zł przed rokiem, a wynik EBITDA sięgnął 25,3 mln zł, wobec 16,5 mln zł rok wcześniej. Selvita konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku, szczególnie wśród klientów ze Stanów Zjednoczonych, największego rynku biotechnologicznego na świecie.

W okresie trzech kwartałów br. przychody Spółki z usług na rzecz klientów zewnętrznych wzrosły o 45 proc. do poziomu 84,9 mln zł, w porównaniu do 58,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBITDA segmentu usług wyniosła 21,6 mln zł, co oznacza rentowność na poziomie 24 proc.

Ostatnie kwartały były bardzo pracowitym okresem dla Selvity. Ogłosiliśmy nową strategię rozwoju na lata 2020-2023, z sukcesem pozyskaliśmy 90,6 mln zł z emisji akcji serii C na planowane inwestycje. Mimo pandemii systematycznie umacniamy naszą pozycję na rynku. Nie tylko zwiększyliśmy zatrudnienie, ale również zrealizowaliśmy szereg inwestycji w wyposażenie. W efekcie, zbudowaliśmy solidne fundamenty do dalszego rozwoju – komentuje Dariusz Kurdas, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Selvita S.A.

W najbliższych latach Selvita zamierza kontynuować dynamiczny rozwój. Jednym z elementów realizacji tej strategii będzie zabezpieczenie własnej powierzchni badawczej poprzez utworzenie Centrum Usług Laboratoryjnych. Selvita poczyniła już pierwsze działania zmierzające do realizacji tej inwestycji, nabywając w sierpniu br. działkę, na której będzie realizowany projekt. Spółka otrzymała również rekomendację dofinasowania projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Krakowie, w ramach konkursu grantowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Całkowita wartość projektu to ok. 145 mln zł (z uwzględnieniem podatku VAT) z czego kwota dofinansowania to 41,3 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na okres trzech lat.

Przedstawione dane są szacunkowe, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Zarząd Selvita zdecydował o przesunięciu terminu publikacji ostatecznych wyników finansowych za okres trzech kwartałów 2020 r. Nowy termin publikacji to 24 listopada 2020 r.

###

*Backlog rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień 10.11.2020 r. kontraktów handlowych oraz umów o dotacje.