Kraków, Polska – 27 marca 2019 r. – Selvita S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju leków, podsumowuje postępy realizacji strategii rozwoju infrastruktury Segmentu Usługowego zapoczątkowanej w 2017 r., której celem jest rozszerzenie zakresu oferty usługowej. 

W ciągu ostatnich dwóch lat Selvita wprowadziła nowe technologie oraz rozszerzyła możliwości badawcze i kompetencje w obszarze odkrywania leków, dzięki czemu mogła rozbudować zakres świadczonych usług oraz bazę klientów. Rozwój oferty Segmentu Usługowego Selvity wynika z rosnącego zapotrzebowania na zintegrowane projekty badawczo-rozwojowe. W związku z tym firma zainwestowała w sprzęt, który pozwala na wykonywanie szerszego spektrum badań, prowadzenie projektów w jeszcze bardziej wydajny sposób i przyspieszenie cyklu odkrywania i rozwoju leków, aby zaoferować klientom nowe możliwości.

W 2018 r. w Segmencie Usługowym Selvita zwiększyła nakłady inwestycyjne do 14 mln zł, co oznacza wzrost o 71% w porównaniu do 2017 r. Inwestycje w dziale Biologii Kontraktowej wzrosły o 56%, a w Chemii Kontraktowej o 99%.

– Prowadzenie projektów zgodnie z wymaganiami klientów, a często wręcz przekraczanie ich oczekiwań zawsze odgrywało kluczową rolę w rozwoju Segmentu Usługowego Spółki. Kierując się potrzebami odbiorców naszych usług zainwestowaliśmy w technologie, które umożliwiły rozszerzenie prowadzonych współprac badawczo-rozwojowych oraz wejście w zupełnie nowe obszary – mówi Edyta Jaworska, Członek Zarządu Selvita.

W konsekwencji wdrożonej strategii, w 2018r. Segment Usługowy Selvity zwiększył ilość zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych, przeprowadził kompleksowe badania nad lekami biopodobnymi oraz znacznie rozszerzył ofertę z zakresu chemii analitycznej. Dzięki rozbudowie infrastruktury laboratoryjnej, a także zatrudnieniu doświadczonych naukowców z Polski i zagranicy Spółka podpisała nowe kontrakty usługowe.

W dziale Chemii Kontraktowej zainwestowano w najnowocześniejszy system umożliwiający zautomatyzowanie procesu oczyszczania związków chemicznych (platforma Agilent Purification, Interchim Flash i Waters UPLC), jak również rozwinięto zakres usług o badania z zakresu elektrochemii, fotochemii i chemii przepływów.

Dział Biologii Kontraktowej poczynił istotne kroki w celu wdrożenia nowych produktów i usług. Jednym z kluczowych kamieni milowych było wprowadzenie systemu ekspresji białek wykorzystującego komórki ssacze, które umożliwiają produkcję przeciwciał monoklonalnych i innych białe wymagających specyficznych modyfikacji niedostępnych w innych metodach. Ponadto, Dział Biologii rozszerzył infrastrukturę potrzebną do wykonywania badań non-GxP, takich jak rozwój i miniaturyzacja testów niezbędnych do identyfikacji celu molekularnego, screening i profilowanie związków w celu odkrywania leków (SAR), a także identyfikacja mechanizmu działania. Laboratorium Analityczne zostało zaopatrzone w dodatkowe chromatografy UHPLC i GC, aby sprostać szybko rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi analityczne Selvity oraz nadal rozwijać obszar GMP.

– W ciągu ostatnich lat Selvita konsekwentnie realizowała założenia strategii rozwoju Spółki w Segmencie Usługowym, powiększyła powierzchnię laboratoryjną oraz zainwestowała w specjalistyczny sprzęt, aby spełniać oczekiwania klientów. Dostęp do wysokiej jakości infrastruktury laboratoryjnej oraz najnowocześniejszego sprzętu jest jednym z kluczowych czynników dalszego, intensywnego rozwoju Selvity – dodaje Edyta Jaworska.


Selvita Segment Usługowy

W swojej działalności Segment Usługowy Selvity koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju cząsteczek o działaniu terapeutycznym na zlecenie firm farmaceutycznych i biotechnologicznych z całego świata. Dział ten specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych, oferując wsparcie na każdym etapie odkrywania leków, począwszy od identyfikacji celu molekularnego aż po wybór kandydata przedklinicznego. Spółka oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu chemii medycznej i obliczeniowej, syntezy kontraktowej związków chemicznych, farmakologii in vitro, biologii strukturalnej, chemii białek, ADME/DMPK, analizy fizykochemicznej substancji chemicznych, a także badań porównawczych dla leków biopodobnych. Laboratoria Selvity posiadają certyfikaty GLP i GMP.

O Selvicie

Selvita jest polską, jedną z największych w Europie, firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków. Poprzez spółkę zależną – Ardigen – dostarcza rozwiązania informacyjne w zakresie medycyny precyzyjnej z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Selvita została założona w 2007 roku. Obecnie zatrudnia ponad 560 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba i laboratoria Selvity mieszczą się w Krakowie, drugi oddział laboratoryjny w Poznaniu. Spółka posiada także biura w USA (Greater Boston, San Francisco Bay) oraz w Wielkiej Brytanii (Cambridge).

Od 2014 roku Selvita jest notowana na GPW w Warszawie, a w marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.

Więcej informacji: www.selvita.com

Kontakt:

Małgorzata Syjud
Selvita S.A.
[email protected]
+48 660 797 362