Kraków, Polska – 4 marca 2021 r. – Selvita S.A. – [ticker: WSE:SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, w wyniku rocznej rewizji indeksów warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, ogłoszonej 4 marca br., została zakwalifikowana do indeksu mWIG40. Akcje Selvity wejdą do nowego indeksu po sesji z dnia 19 marca 2021 r. Do tej pory Spółka wchodziła w skład indeksu sWIG80.

Awans do mWIG40 jest znaczącym osiągnięciem dla każdej spółki giełdowej. Cieszymy się, że możemy się znaleźć w gronie 60 wiodących spółek notowanych na GPW. Wejście Selvity w skład indeksu mWIG40 jest wynikiem wzrostu skali naszego biznesu, a tym samym umocnienia pozycji na rynku kapitałowym – komentuje Bogusław Sieczkowski, Prezes Zarządu i współzałożyciel Selvity.

W skład indeksu mWIG40 wchodzi 40 spółek o średniej kapitalizacji, notowanych na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W indeksie mWIG40 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i sWIG80 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 1 mld euro.

Selvita jest notowana na GPW od października 2019 roku, kiedy po podziale korporacyjnym została wydzielona działalność usługowa ze spółki Ryvu Therapeutics S.A.  W czerwcu 2020 r. Spółka z sukcesem przeprowadziła emisję akcji serii C pozyskując 90,6 mln zł na realizację założeń ogłoszonej strategii tj. dalszego rozwoju organicznego wspartego poprzez akwizycje.

W IV kwartale 2020 r. Selvita ogłosiła przejęcie chorwackiej spółki Fidelta, świadczącej usługi w obszarze zintegrowanego odkrywania leków. Transakcja o wartości ok. 140 mln zł została sfinalizowana w styczniu 2021 r.

Obecnie kapitalizacja rynkowa Selvity przekracza 1 mld zł.