• Akwizycja znacząco rozszerza ofertę usług Selvity w zakresie zintegrowanego procesu odkrywania leków
  • Transakcja istotnie zwiększy skalę działalności Grupy Selvita, nieomal podwajając jej przychody
  • Łączna wartość transakcji wyniesie 31,2 mln EUR i zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz poprzez finansowanie dłużne
  • Fidelta będzie świadczyć przez kolejne pięć lat usługi dla Galapagos w zakresie odkrywania leków

Kraków, Polska – 23 listopada 2020 r. – Selvita S.A. [ticker: SLV] zawarła ze spółką Galapagos NV (notowaną na giełdach Euronext i NASDAQ) umowę, na mocy której nabędzie 100% udziałów w spółce Fidelta d o.o. za łączną cenę 31,2 mln EUR (ok. 140 mln PLN), która to kwota zostanie odpowiednio skorygowana w oparciu o określone w umowie, zwyczajowo stosowane w tego typu transakcjach, korekty dotyczące środków pieniężnych netto i kapitału obrotowego.

Fidelta jest spółką CRO (ang. Contract Research Organization) należącą do grupy Galapagos, z kompetencjami naukowymi w obszarze chorób zapalnych, zwłóknieniowych i zakaźnych. Obecnie zatrudnia 181 pracowników, w tym 150 doświadczonych naukowców. Spółka świadczy usługi w obszarze zintegrowanego odkrywania leków na zlecenie firm biotechnologicznych i farmaceutycznych z całego świata i posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Laboratoria Fidelty o powierzchni blisko 6 000 m2, zlokalizowane są w nowoczesnych ośrodkach badawczo-rozwojowych w Zagrzebiu, w Chorwacji.

Zamknięcie transakcji przewidziane jest na 4 stycznia 2021 r. i jest uzależnione od spełnienia zwyczajowych warunków. Po zakończeniu procesu akwizycji Fidelta będzie w pełni konsolidowana w ramach Grupy Kapitałowej Selvita. Fidelta będzie kontynuować działalność pod dotychczasową nazwą.

Przejęcie Fidelty pozwoli Selvicie przyspieszyć realizację długoterminowej strategii mającej na celu dostarczenie klientom kompleksowej oferty usług, w tym zintegrowanych badań in vitro i in vivo, począwszy od identyfikacji celu do pełnego rozwoju przedklinicznego.

Galapagos jest w pełni zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną z bogatym portfolio projektów badawczych skupiających się na rozwoju potencjalnych leków o nowatorskich mechanizmach działania i ich późniejszej komercjalizacji w Europie. Działalność CRO, świadczona przez Fideltę, przestała wpisywać się w strategię Galapagos.

Bardziej kompleksowa oferta i nowe możliwości rozwoju

Zakres usług oferowanych przez Fideltę jest komplementarny z ofertą Selvity i umożliwi jej zbudowanie przewagi konkurencyjnej w takich obszarach biznesowych jak toksykologia in vivo, DMPK, farmakologia, a także pozwoli zwiększyć skalę działalności w obszarze chemii medycznej i farmakologii in vitro, co wpłynie na umocnienie pozycji rynkowej Selvity.

Doświadczenie Fidelty w dziedzinie chorób zakaźnych, zwłóknieniowych i zapalnych doskonale wpisuje się w aktualne trendy rynkowe, odpowiadając na znaczące i niezaspokojone potrzeby medyczne w tych obszarach. 

Z największą przyjemnością ogłaszamy akwizycję Fidelty, która idealnie pasuje do Grupy Kapitałowej Selvita. Fidelta jest organizacją z bogatym doświadczeniem, szerokim spektrum możliwości z zakresu odkrywania leków „in-house” oraz z licznymi sukcesami  w wyłanianiu kandydatów klinicznych – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity. Dzięki tej akwizycji nie tylko realizujemy ogłoszoną w tym roku strategię, ale również robimy krok naprzód, zarówno pod względem portfolio naszych usług, jak i skali działalności. To przełomowy moment w historii Selvity – dodaje Sieczkowski.

– Poziom kompetencji naukowych, znajomości biznesu i zaangażowanie zespołu Fidelty nie mają sobie równych. Chciałbym podziękować całemu zespołowi za wieloletnią, nieocenioną współpracę. Jestem przekonany, że Fidelta będzie się znakomicie rozwijać pod parasolem Selvity. A kontynuując naszą współpracę badawczą z Fideltą, będziemy odnosić z tego korzyści – komentuje Onno van de Stolpe, Prezes Zarządu Galapagos NV.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że robimy tak duży i logiczny krok w dalszym rozwoju Fidelty, oraz, że wspólnie z Selvitą umocnimy naszą pozycję na rynku. Połączenie obu firm pozwoli nam zachować wysoką jakość i zaoferować jeszcze bardziej zintegrowane podejście w usługach, które świadczymy naszym klientom – mówi Adrijana Vinter, Dyrektor Zarządzająca Fidelty.

Struktura, wartość i potencjał transakcji

W ostatnich latach Fidelta przekształciła się z wewnętrznego działu badań i rozwoju w dochodową firmę CRO, odnotowującą znaczące wzrosty. W 2019 r. Spółka miała 17,4 mln EUR przychodów, w czasie gdy wynik EBITDA wyniósł 2,6 mln EUR. Fidelta jest na dobrej drodze, aby rok 2020 stał się rokiem rekordowym w historii firmy. Przychody Fidelty w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. wyniosły  17,2 mln EUR, a zysk operacyjny 4,4 mln EUR.

Fidelta ma zdywersyfikowaną bazę przychodową, która obejmuje m.in. współprace z liczną grupą klientów spośród największych globalnych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Akwizycja przyczyni się do wzrostu przychodów Selvity i będzie istotnie wpływała na wynik EBITDA Spółki.

###

Zastrzeżenie prawne:

Niniejsza informacja została przygotowana przez Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Niniejsza informacja może zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej informacji w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów, czy rozwoju Spółki, zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami, jak również tego, że przyszłe wyniki Spółki nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. W związku z powyższym Spółka wyraźnie zastrzega, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji co do przyszłych wyników, a jej faktyczna sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące przyszłej działalności mogą istotnie różnić się od przedstawionych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach zawartych w niniejszej informacji. Informacje przedstawione w dokumencie nie stanowią publikacji jakichkolwiek prognoz przez Spółkę.
Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie są aktualne wyłącznie na dzień ich publikacji i mogą ulec zmianom. Informacje przedstawione w dokumencie nie będą podlegać zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po tym dniu, o ile nie jest to wymagane przez właściwe przepisy prawa.
Selvita S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze niniejszej informacji. Jedynym wiarygodnym źródłem dotyczącym Spółki i Grupy Kapitałowej Selvita S.A. są raporty bieżące i okresowe, przekazywane przez Selvita S.A. w ramach wykonywania przez nią obowiązków informacyjnych, wynikających z przepisów prawa.