Kraków, 16 marca 2015 – Selvita, innowacyjna spółka biotechnologiczna, dostawca kompleksowych rozwiązań R&D dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej z siedzibami w Regionie Bostonu i Krakowie, poszerza swoją ofertę z zakresu badań proteomicznych.

Analiza, produkcja oraz oczyszczanie białek rekombinowanych, pozostają główną działalnością Laboratorium Biochemii Białek Selvity. Tego typu projekty wymagają wysokiej wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania konstruktów genetycznych, szacowania i wyboru najlepszych warunków ekspresji, a następnie produkcji i oczyszczania białek rekombinowanych. Duże doświadczenie zespołu Selvity w wymienionych obszarach zapewnia najwyższą czystość i aktywność biologiczną produkowanych białek.

– Jesteśmy świadomi tego jak istotne są cele białkowe na każdym etapie badań przedklinicznych w procesie odkrywania leków. Z tego względu zwracamy ogromną uwagę na jakość produkowanych przez nas białek. Najwyższa czystość i aktywność biologiczna produktów białkowych, jakie dostarczamy naszym klientom, jest dla nas priorytetem – mówi dr Justyna Steć-Niemczyk, Kierownik Laboratorium Biochemii Białek.

W związku z dynamicznym rozwojem Laboratorium Biochemii Białek, i wciąż rosnącym portfolio klientów zainteresowanych usługami tego działu, Selvita zwiększa obecnie zakres swojej działalności w obszarze analiz proteomicznych. Analizy proteomiczne wykorzystywane są między innymi w badaniach porównawczych leków biopodobnych, czyli w obszarze jaki cieszy się ostatnio ogromnym zainteresowaniem ze strony firm farmaceutycznych i biotechnologicznych.

Poszerzenie oferty usługowej w tym obszarze możliwe jest dzięki dostępowi do najwyższej jakości sprzętu do badań proteomicznych, takiego jak: specjalistyczne spektrometry masowe (MALDI-TOF MS microflex LT, LC/MS ESI/Apci Q-TOF plus, LC/MS/TSQ, LC/RAPID/MS/DAD/ESI/IT), systemy HPLC wyposażone w szereg specjalistycznych detektorów (m.in. UV-VIS, RI, DAD, ELSD, Corona CAD, MALS, DLS, FLD) oraz aparaty do pomiaru termoforezy mikroskalowej (MST, Nanotemper Monolith NT).

Oferta proteomiczna Selvity, która dotychczas obejmowała usługi takie jak: elektroforeza żelowa, usługi z obszaru chromatografii cieczowej, sekwencjonowanie N-terminalne białek i analiza aminokwasowa, analiza widm CD, oraz badania krystalograficzne, zostanie poszerzona o usługi z zakresu:

  • Wyznaczanie masy molekularnej białek w tym białek o dużych masach,
  • Analiza modyfikacji post-translacyjnych,
  • Wyznaczanie stanu oligomerycznego (struktura czwartorzędowa) oraz agregacji białka,
  • Ustalanie stabilności struktury białek,
  • Metody biofizyczne pozwalające ustalić różnorodne parametry oddziaływań białko-białko oraz białko-ligand.

 Klienci korzystający z usług Selvity w zakresie analiz proteomicznych, to liczne firmy biotechnologiczne z Europy, USA, Brazylii oraz Izraela. Selvita posiada również duże grono klientów z Polski, pochodzących z branży farmaceutycznej jak i ze środowiska naukowego. 

Kontakt dla mediów:

Z ramienia agencji InnerValue
Piotr Książek
+48 501 988 693
[email protected]

Z ramienia Selvita S.A.
Natalia Baranowska
+48 784 069 418
[email protected]