Kraków, Polska – 21 września 2021 r. – Selvita S.A. – [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, informuje o otrzymaniu 3,26 mln PLN dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację projektu, którego celem jest stworzenie technologii umożliwiającej opracowanie nowych leków przeciw chorobom powodowanym przez koronawirusy. Łączna wartość projektu wynosi 6,26 mln PLN. Platforma pozwoli Spółce na wdrożenie nowych usług dla firm z branży biotechnologicznej i farmaceutycznej.

Projekt dofinansowany w ramach programu POIR.01.01.01-00-2373/20 pt.: „Platforma technologiczna dla nowych generacji leków przeciw chorobom spowodowanym przez koronawirusy, w szczególności SARS-CoV-2” będzie realizowany przez naukowców Działu Chemii Selvity.

Przedmiotem projektu jest przyspieszenie identyfikacji inhibitorów kluczowych proteaz uczestniczących w replikacji koronawirusów, w tym wirusa SARS-CoV-2, poprzez wysokoprzepustowe badania przesiewowe celowanej biblioteki innowacyjnych związków o potencjalnych właściwościach antywirusowych. Struktury tych substancji nie są opisane w literaturze i zostały zaprojektowane w oparciu o mechanizm działania wirusów. Związki zostaną wyprodukowane z wykorzystaniem nowoczesnej metodologii syntetycznej opatentowanej ostatnio przez Selvitę, polegającej na fotokatalitycznej funkcjonalizacji pochodnych styrenu. Aby dodatkowo przyspieszyć proces powstania leku, związki przed włączeniem do biblioteki będą scharakteryzowane pod względem własności fizykochemicznych oraz potencjalnej selektywności.

Zaletą proponowanej platformy usługowej jest dodatkowo możliwość jej dostosowania do identyfikacji szerokiej gamy inhibitorów innych proteaz cysteinowych, serynowych oraz aspartylowych.

Choroby wirusowe stanowią duże obciążenie społecznoekonomiczne, co bardzo wyraźnie pokazała pandemia koronawirusa.

Celem naszego projektu jest umożliwienie szybkiego wprowadzenia na rynek nowych leków przeciwwirusowych, szczególnie przeciw SARS-CoV-2. Oczekujemy, że nasza innowacyjna platforma oparta o bibliotekę starannie wyselekcjonowanych związków powstałych przy zastosowaniu nowej, opatentowanej metodologii, dostarczy skutecznych i bezpiecznych substancji, które znajdą zastosowanie w leczeniu chorób powodowanych przez wirusy, w tym COVID-19. Wierzymy również, że nasza platforma pomoże skrócić proces odkrywania nowych leków przeciwwirusowych, co może być szczególnie istotne w przypadku pojawienia się epidemii analogicznych do obecnej pandemii koronawirusa.

Realizacja tego projektu pozwoli rozszerzyć ofertę Selvity w obszarze badań nad lekami przeciwwirusowymi, uzupełniając tym samym portfolio Spółki z zakresu badań farmakologicznych in vitro oraz in vivo, które oferowane są aktualnie przez naszą chorwacką Spółkę Fideltę – podsumowuje dr Mirosława Zydroń, Członek Zarządu i Dyrektor Działu Chemii w Selvita S.A.

Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023.