Kraków, Polska – 5 maja 2021 r. – Selvita S.A. – [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, ogłosiła konkurs na wybór generalnego wykonawcy budowy nowej siedziby Spółki – „Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.” w Krakowie.  

Postępowanie konkursowe jest prowadzone w ramach działania 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Termin składania ofert upływa w dniu 31 maja 2021 roku. 

Pełna treść zapytania ofertowego została umieszczona na stronie: https://bit.ly/3egxFTk 

Utworzenie własnego kompleksu laboratoryjno-biurowego jest jednym z kluczowych założeń Strategii Rozwoju Spółki na lata 2020–2023, ogłoszonej w kwietniu ubiegłego roku. Dodatkowa powierzchnia laboratoryjna wyposażona zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami pozwoli zwiększyć skalę działalności oraz wdrożyć nowe, innowacyjne usługi do oferty Spółki.  

Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe zapewni Selvicie dodatkowe 4 000 m2 powierzchni badawczej i powstanie na nabytej przez Spółkę w sierpniu 2020 r. działce zlokalizowanej przy ul. Podole w Krakowie, w odległości niespełna 700 m od obecnej siedziby i laboratoriów Selvity.  

Spółka konsekwentnie realizuje kolejne etapy związane z realizacją inwestycji, która zaplanowana jest na lata 2021-2023.