Kraków, Polska – 09 sierpień 2016 – Selvita Inc. z siedzibą w Cambridge, Massachusetts zawarła umowę na usługi badawczo-rozwojowe z obszaru chemii medycznej z University of California w San Francisco (UCSF). Jest to pierwsze znaczące zlecenie pozyskane przez oddział Selvita Inc. w San Bruno, w regionie San Francisco na zachodnim wybrzeżu USA i największy kontrakt na usługi Grupy Kapitałowej Selvita zdobyty na rynku amerykańskim.

Projekt będący przedmiotem umowy realizowany będzie dla Instytutu Chorób Neurodegeneracyjnych na University of California w San Francisco, a jego zakres obejmować będzie syntezę chemiczną, oczyszczanie, określenie struktury oraz czystości związków o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.

Etap syntezy chemicznej będzie obejmował syntezę nowych pochodnych jako potencjalnych leków, zaprojektowanych w celu polepszenia ich właściwości farmakologicznych. Projekt będzie obejmował syntezę oraz oczyszczanie w skali miligramowej, a dla najbardziej obiecujących związków resyntezę w skali gramowej lub kilkudziesięciu gramowej.

Podpisanie kontraktu i rozpoczęcie niniejszego projektu poprzedzone zostało ewaluacją, podczas której Selvita już z powodzeniem zrealizowała na zlecenie UCSF kilka projektów chemicznych oraz z zakresu badań ADME.

„Jesteśmy zaszczyceni faktem, iż tak znana i respektowana instytucja badawcza jak UCSF zdecydowała się na podjęcie współpracy z Selvitą w ramach tak obszernego projektu. Jest to ogromna szansa by wykazać potencjał naszych naukowców oraz doświadczenie, ekspertyzę i możliwości jakie mamy jako firma” – mówi Andrzej Nieradka, Kierownik ds. Rozwoju Biznesu Selvita Inc., odpowiedziany za zarządzanie projektem z UCSF.

„Współpraca z UCSF stanowi nie tylko istotny kamień milowy w rozwoju działalności oddziału sprzedażowego Selvita Inc. na Zachodnim Wybrzeżu, ale również pokazuje, że wszystkie dotychczasowe wysiłki włożone w budowanie marki i pozycji Selvity na Zachodnim Wybrzeżu USA zaczynają przynosić wymierne efekty. Mamy ogromną nadzieję, że ten projekt stanowi początek owocnej współpracy z UCSF, jak również jest pierwszym z wielu projektów jakie będziemy realizować we współpracy z naszymi partnerami z USA” – powiedział Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvita S.A.

Oddział sprzedażowy Selvity na Zachodnim Wybrzeżu USA rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2015 r. Jego siedziba znajduje się w San Bruno, w Kalifornii.

O UCSF

The University of California, San Francisco (UCSF), jest wiodącym ośrodkiem badań w obszarze ochrony zdrowia, opieki medycznej oraz edukacji zlokalizowanym w San Francisco w Kalifornii. UCSF jest również wiodącą uczelnią zajmującą się promowaniem zdrowia na całym świecie za pośrednictwem zaawansowanych badań biomedycznych, edukacji podyplomowej w dziedzinie nauk przyrodniczych i służby zdrowia oraz doskonałej opieki nad pacjentem. Założony w 1999 r. Instytut Chorób Neurodegeneracyjnych jest zaangażowany w tworzenie nowych opcji terapeutycznych, które zatrzymają rozwój takich chorób jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Creutzfeldta-Jakoba i otępienie wynikające z urazów mózgu.

Więcej informacji: https://ind.ucsf.edu/