Kraków, 7 lutego 2022 r. – Selvita S.A. – [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie oraz Immagene, holenderska firma biotechnologiczna, której misją jest opracowanie terapii nowej generacji w obszarze immunoonkologii, ogłaszają współpracę w ramach zintegrowanego projektu odkrywania leków.

Na przestrzeni ostatniego roku, Immagene i Selvita ściśle współpracowały nad zintegrowanym projektem w obszarze odkrywania leków, którego celem jest opracowanie innowacyjnych, małocząsteczkowych związków o potencjale terapeutycznym pozwalających na zwiększenie korzyści klinicznych terapii immunoonkologicznych.

W ramach trwającej współpracy, Immagene wykorzystuje szerokie kompetencje Selvity w zakresie odkrywania leków, w tym w obszarze chemii medycznej, chemii obliczeniowej, farmakologii in vitro, DMPK, a także produkcji białek rekombinowanych. Współpraca między Spółkami została właśnie rozszerzona i przedłużona na kolejny okres.  

„Bardzo cieszymy się z możliwości kontynuowania naszej współpracy badawczej z Immagene. Dla zespołu Selvity jest to doskonała okazja, aby w pełni wykorzystać nasze możliwości w obszarze zintegrowanego odkrywania leków. Projekt ten jest wyjątkowo obiecujący pod względem potencjału terapeutycznego, a także unikatowy w kontekście zastosowanego podejścia chemicznego” – komentuje Edyta Jaworska, VP Sales Drug Discovery Europe and Asia w Selvita S.A.

„Jesteśmy przekonani, że współpraca z Selvitą pomoże nam w realizacji naszego celu, którym jest opracowanie pierwszych w swojej klasie, małocząsteczkowych związków o potencjale terapeutycznym w obszarze immunoonkologii. Szybka realizacja zadań i efektywna komunikacja w projekcie pozwalają na bardzo sprawny rozwój i postęp naszych programów. Mamy nadzieję, że nasza długoterminowa współpraca i wspólny wysiłek przyczynią się do opracowania innowacyjnych terapii dla pacjentów” – komentuje dr Maarten Ligtenberg, Prezes Zarządu w Immagene.

Do tej pory zespół chemików Selvity zsyntezował w ramach projektu wiele obiecujących związków, które poddane zostały badaniom przesiewowym z zakresu farmakologii in vitro i DMPK, a projekt wszedł w fazę optymalizacji cząsteczek wiodących. Głównym celem współpracy jest dostarczenie Immagene kandydata klinicznego, odpowiadającego na niezaspokojone obecnie potrzeby medyczne w obszarze immunoonkologii.

Współpraca z Selvitą pozwoli Immagene przyspieszyć działania mające na celu rozbudowę portfolio programów badawczych spółki poprzez wykorzystanie w pełni zintegrowanej platformy badawczo-rozwojowej Selvity oraz jej unikalnego doświadczenia w zakresie odkrywania i opracowywania terapii onkologicznych.