Kraków, 9 listopada 2022 – Selvita S.A. [WSE: SLV] – wchodząca w skład indeksu mWIG40, jedna z największych firm typu CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie, opublikowała wyniki za Q3 2022*. Grupa kontynuuje bardzo dynamiczny wzrost, z nadwyżką realizując założenia zaprezentowanej w marcu, ambitnej strategii rozwoju na lata 2022-2025.

  • W Q3 2022 Grupa Selvita wygenerowała 108,6 mln zł przychodów, o 33% więcej r/r. Zysk EBITDA wyniósł 29,8 mln zł i był o 31% wyższy r/r. Zysk netto sięgnął 15,7 mln zł – o 50% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to utrzymanie rentowności EBITDA na poziomie powyżej 27% oraz wzrost rentowności netto z 12,8% do 14,5% r/r.
  • W całym okresie Q1-Q3 2022 Grupa wygenerowała 307,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 38% r/r. Zysk EBITDA sięgnął w tym okresie  86,0 mln zł i był o 48% wyższy niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 48,5 mln zł (wzrost o 68% r/r). Tym samym rentowność EBITDA wzrosła w omawianym okresie z 25,9% do 27,9%, a rentowność netto z 12,9% do 15,8% r/r.
  • Backlog Grupy na 2022 r. przekracza 389,8 mln zł (na dzień 6.11.2022) i jest o 31% wyższy od wartości raportowanej rok wcześniej (na dzień 18.11.2021).


Kontynuujemy dynamiczny wzrost, poziom przychodów po trzech kwartałach niemal zrównał się z przychodami wypracowanymi w całym 2021 r. Należy przy tym pamiętać, że druga połowa minionego roku stanowi dla nas dość wysoką bazę. Utrzymujemy wysoką rentowność na wszystkich poziomach. Backlog na 2022 r. zbliża się do 400 mln zł, co potwierdza, że pomimo wymagającego otoczenia, dość skutecznie opieramy się czynnikom makroekonomicznym – mówi Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Selvity.

W okresie Q1-Q3 2022, usługi badawczo-rozwojowe realizowane przez Selvitę wygenerowały 263,9 mln zł (wzrost o 35% r/r) i odpowiadały za 86% przychodów Grupy. W Q3 ta część działalności odpowiadała za 92,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o ponad 30% r/r. Po dziewięciu miesiącach 2022 r. EBITDA generowana przez usługi badawczo-rozwojowe przekracza 80,4 mln zł, o 54% więcej r/r.

Prowadzimy bardzo intensywne działania sprzedażowe. Tylko w okresie od września do grudnia tego roku mamy zaplanowany udział w ponad 40 wydarzeniach branżowych. Szczególnie cieszy mnie wzrost  sprzedaży w obszarze badań  regulacyjnych, które w trzech pierwszych kwartałach tego roku odpowiadały za 41,1 mln zł przychodów, a obecny backlog na 2022 r. wskazuje zakontraktowanie na poziomie ponad 49 mln zł – o 57% więcej niż rok wcześniej – zapowiada dr Miłosz Gruca, Wiceprezes Zarządu Selvity, jako Chief Commercial Officer odpowiedzialny m.in. za rozwój biznesu.

Segment bioinformatyczny (Ardigen) wypracował w okresie Q1-Q3 2022 34,8 mln zł przychodów zewnętrznych, co oznacza 60% wzrostu r/r (ponad 13,5 mln zł przychodów w samym Q3, o 58% więcej r/r). Zysk EBITDA w tej części biznesu wyniósł na koniec Q3 5,6 mln zł. Natomiast w związku z intensywnymi inwestycjami spółki był na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Backlog w bioinformatyce wynosi obecnie 45,8 mln zł, co oznacza wzrost o 53% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku .

Ardigen bardzo intensywnie inwestuje w prace badawczo-rozwojowe, co wiąże się z podwyższonymi wydatkami. Spółka jest jednak w pełni rentowna i finansuje się samodzielnie. W trzecim kwartale Ardigen zawarł umowę z BROAD Institute of MIT and Harvard, dołączając do „JUMP-Cell Painting Consortium”, obok takich firm, jak Amgen, Astra Zeneca, Bayer, Eisai, Merck, Pfizer, czy Takeda. Wspólnie tworzymy największy na świecie udostępniony publicznie zbiór danych obrazowych charakteryzujący zmiany fenotypowe komórek, spowodowane działaniem związków małocząsteczkowych. Dołączenie do konsorcjum będzie wspomagało nasze własne prace badawcze, a także wzmocni naszą wiarygodność i rozpoznawalność – mówi Janusz Homa, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Ardigen.

W najbliższych miesiącach Selvita planuje ukończyć budowę pierwszego własnego budynku laboratoryjnego w ramach Selvita Research Centre, w którym powstaną miejsca pracy dla 250 naukowców.

Wszystko wskazuje na to, że w pierwszym kwartale 2023 r. uda nam się zgodnie z planem uruchomić w Krakowie nasz pierwszy własny budynek laboratoryjny. W przyszłym roku planujemy również rozpoczęcie budowy drugiego, podobnego budynku. Dysponujemy powierzchnią działki pozwalającą na realizację łącznie czterech tego typu obiektów, w których powstanie łącznie ponad 1000 miejsc pracy. Niezmiennie szukamy rozwiązań, które pozwolą nam zwiększyć powierzchnię laboratoryjną również w Poznaniu i Zagrzebiu – tłumaczy dr Mirosława Zydroń, Chief Operating Officer i Członek Zarządu Selvity.

Realizacja strategii rozwoju 2022-2025

Pod koniec Q1 2022, po tym jak z dwuletnim wyprzedzeniem Selvita osiągnęła cele strategiczne określone wcześniej w horyzoncie do końca 2023 r., spółka ogłosiła strategię na lata 2022-2025. W tym okresie firma planuje trzykrotnie zwiększyć przychody ze sprzedaży (do 900 mln zł), utrzymując przy tym wysoką rentowność. Spółka będzie realizować założenia strategii poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje. Realizacja planowanych inwestycji pozwoli Selvicie stać się wiodącym globalnym przedklinicznym CRO.

Strategia Rozwoju Grupy Selvita na lata 2022-2025 opiera się na trzech kluczowych filarach:

  • Kompleksowej ofercie w zakresie odkrywania i rozwoju leków – uzupełnienie oferty drug discovery oraz budowa segmentu drug development
  • Koncentracji na usługach o wysokiej wartości dla klienta – specjalizacja w wybranych obszarach terapeutycznych oraz rozwijanie unikalnych kompetencji
  • Rozwoju działalności Grupy na największych rynkach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – zwiększenie zespołów oraz potencjalnie nowe lokalizacje laboratoriów

W obszarze akwizycji, w latach 2022-2025, Selvita zakłada przejęcie przynajmniej dwóch przedklinicznych CRO w Europie lub Ameryce Północnej, świadczących usługi komplementarne do oferty Spółki lub umożliwiające rozszerzenie skali jej działalności.

Dotychczasowe wyniki finansowe, osiągnięte w trzech kwartałach 2022 r., świadczą o tym, że na tym etapie Spółka organicznie rozwija się szybciej niż planowaliśmy. Jednocześnie prowadzimy liczne rozmowy z wyselekcjonowanymi potencjalnymi celami akwizycyjnymi. Wszystko wskazuje na to, że również w tym zakresie zmierzamy w dobrym kierunku – zapowiada Bogusław Sieczkowski.

*Wyniki nie uwzględniają księgowych (niegotówkowych) kosztów akcyjnego programu motywacyjnego dla pracowników. Backlog wg stanu na 6.11.2022 r.