Kraków, 15 grudnia 2015 – Laboratorium Biologii Komórkowej Selvita S.A. – jako drugie w Polsce i 36. w Europie – zostało włączone do sieci laboratoriów EU NETVAL (ang. European Union Network of Laboratories for the Validation of Alternative Methods). Będzie prowadziło badania nad alternatywnymi metodami badań in vitro celem ograniczenia skali stosowania zwierząt laboratoryjnych w badaniach toksykologicznych.

Podstawowym zadaniem laboratoriów należących do sieci jest współpraca z grupą EURL ECVAM (ang. European Union Reference Laboratory for Alternatives, European Center for Validation of Alternative Methods), która odpowiada za walidację alternatywnych metod in vitro, mających w przyszłości zastąpić obecnie stosowane w badaniach toksykologicznych metody wykorzystujące zwierzęta laboratoryjne. EURL ECVAM jest organizacją ściśle współpracującą z Komisją Europejską.

„Włączenie Selvity do tej prestiżowej grupy laboratoriów europejskich świadczy o spełnianiu przez nas najwyższych standardów laboratoryjnych. Nasze laboratoria pracują zgodnie z międzynarodowymi normami jakościowymi, a uzyskiwane wyniki są rzetelne i wiarygodne – powiedział Igor Różański, Kierownik ds. Zapewnienia Jakości Selvita S.A.. Mamy nadzieję, że poprzez uczestnictwo w sieci EU NETVAL nasi naukowcy będą mogli wziąć udział w tworzeniu metod, które w przyszłości staną się ogólnoświatowymi standardami.”