• Selvita S.A. osiągnęła w 2020 r. przychody z działalności operacyjnej w wysokości 142,5 mln zł, co oznacza 35 proc. wzrost r/r. Przychody komercyjne wzrosły o 39 proc. i wyniosły 131,9 mln zł.
  • Bardzo dynamiczny rozwój zanotował Ardigen S.A., którego przychody na rzecz klientów zwiększyły się o 69 proc. do 17,8 mln zł.
  • Dynamiczny wzrost EBITDA i zysku netto Selvity, które w 2020 r. wyniosły odpowiednio 33,1 mln zł oraz 19,9 mln zł, wobec 24,8 mln zł oraz 14,0 mln zł rok wcześniej.
  • Przełomowa akwizycja Fidelty przynosi znaczący wzrost skali działalności i uzupełnia portfolio usług Selvity.

Kraków, 30 marca 2021 r. – Selvita S.A. – [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, zaraportowała 142,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem lepszym o 35 proc. r/r. Wynik EBITDA Spółki sięgnął 33,1 mln zł, a zysk netto 19,9 mln zł, wobec odpowiednio 24,8 mln zł i 14,0 mln zł rok wcześniej. Na przełomie roku Selvita przejęła od Galapagos chorwacką spółkę Fidelta, umacniając swoją pozycję wśród wiodących spółek CRO w Europie.

Bardzo dobre wyniki finansowe

Przychody segmentu usługowego na rzecz klientów zewnętrznych wzrosły o 35 proc., osiągając wartość 114,1 mln zł, w porównaniu do 84,4 mln zł rok wcześniej. EBITDA usług wyniosła 28,0 mln zł, co oznacza 23 proc. rentowność.

Segment bioinformatyczny, w którym działa spółka zależna Selvity – Ardigen S.A., zanotował rekordowe wyniki w raportowanym okresie. Przychody komercyjne spółki wzrosły o 69 proc. r/r i wyniosły 17,8 mln zł, a EBITDA osiągnęła poziom 5,0 mln zł, co oznacza wzrost o 128 proc. r/r i marżę 23,6 proc.

W 2020 r. Selvita dynamicznie rozwijała sprzedaż zagraniczną. Przychody z usług z największego rynku, tj. Stanów Zjednoczonych, wzrosły o 133 proc. r/r i stanowią już prawie 30 proc. całego segmentu usługowego. W Wielkiej Brytanii, drugim największym rynku, przychody z usług wzrosły o 42 proc. r/r. Uznanie klientów dla wysokiej jakości kompetencji i doświadczenia zespołu Selvity wpływa na umocnienie pozycji Spółki na największych rynkach biotechnologicznych na świecie oraz owocuje kolejnymi umowami.

Rok 2020 – pierwszy rok działalności po podziale korporacyjnym jako niezależnej spółki CRO, był kluczowy dla rozwoju Selvity. Utrzymaliśmy wysokie tempo wzrostu osiągając bardzo dobre wyniki finansowe. Wiosną ogłosiliśmy nową strategię rozwoju oraz pozyskaliśmy kapitał od inwestorów, dzięki czemu kontynuujemy dynamiczny rozwój organiczny oraz rozpoczęliśmy rozwój poprzez akwizycje. Najważniejszy moment w naszej niemal czternastoletniej historii miał miejsce na przełomie roku, kiedy to Selvita przejęła chorwacką spółkę Fidelta. Dzięki tej transakcji zrobiliśmy milowy krok naprzód zarówno pod względem zakresu portfolio naszych usług, jak i skali działalności. Dotychczasowe osiągnięcia jeszcze bardziej mobilizują nas do pracy, dlatego nie zwalniamy tempa i z optymizmem patrzymy w przyszłość – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.

To dzięki pracy całego zespołu możemy systematycznie umacniać naszą pozycję wśród klientów. Zaangażowanie i odpowiedzialna postawa naszych pracowników sprawiają, że mimo wielu utrudnień spowodowanych pandemią COVID-19 możemy osiągać tak dobre wyniki. Każda z osób zatrudniona w Selvicie przyczynia się do sukcesu Spółki – dodaje Sieczkowski.

Na drodze do dalszego rozwoju

W 2020 r. Selvita konsekwentnie realizowała wyznaczone po podziale korporacyjnym cele strategiczne. W pierwszej połowie ubiegłego roku Spółka ogłosiła nową strategię rozwoju na lata 2020-2023, która zakłada dalszy intensywny rozwój organiczny wsparty akwizycjami. Selvita z sukcesem pozyskała 90,6 mln zł z emisji akcji serii C na realizację planowanych inwestycji oraz systematycznie zwiększała skalę prowadzonego biznesu, zatrudniając najwyższej klasy specjalistów, rozbudowując portfolio świadczonych usług, a także inwestując w technologię i nowoczesny sprzęt.

Jednym z elementów strategii Spółki jest zabezpieczenie własnej powierzchni badawczej. Selvita poczyniła już pierwsze działania zmierzające do realizacji tej inwestycji, nabywając w sierpniu 2020 r. działkę, na której powstanie Centrum Badawcze w Krakowie o powierzchni 4.000 m2 oraz pozyskując finasowanie na jego budowę – grant o wysokości 41,2 mln zł oraz kredyt bankowy.

Przełomowy krok w historii Selvity – międzynarodowa akwizycja

W IV kwartale 2020 r. Selvita ogłosiła przejęcie chorwackiej spółki Fidelta. Transakcja o wartości ok. 141,9 mln zł została sfinalizowana w styczniu 2021 r. Akwizycja Fidelty znacząco rozszerza ofertę usług Selvity w zakresie zintegrowanego procesu odkrywania leków, uzupełniając ją o badania z zakresu farmakologii i toksykologii in vivo, a także wpływa na rozszerzenie oferty w obszarach DMPK, chemii medycznej i farmakologii in vitro. Fidelta wnosi do Grupy Selvita szerokie kompetencje naukowe w obszarze chorób zapalnych, zwłóknieniowych i zakaźnych. W wyniku transakcji do zespołu Selvity dołączyło ponad 150 naukowców z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów badawczych na zlecenie największych firm biotechnologicznych i farmaceutycznych z całego świata. Ten historyczny krok w rozwoju Spółki wpływa na zwiększenie skali jej działalności oraz wzrost przychodów.


Miniony rok miał strategiczne znaczenie dla rozwoju Selvity, która dzięki wzrostowi organicznemu i akwizycji Fidelty zwiększyła prawie dwukrotnie skalę działalności. W tym okresie kurs akcji Spółki wzrósł o 110 proc., a jej kapitalizacja rynkowa przekroczyła 1 mld zł. Wzrost wartości Spółki był również kontynuowany w I kwartale 2021 r. Efektem umocnienia pozycji Selvity na rynku kapitałowym jest jej awans do indeksu mWIG40 – grona 40 wiodących spółek średniej kapitalizacji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W uznaniu dla osiągnięć Spółki profesjonaliści rynku kapitałowego wybrali Selvitę Giełdową Spółką Roku 2020 w rankingu organizowanym przez Puls Biznesu. Poza rankingiem głównym Spółka zwyciężyła w kategoriach „Kompetencje Zarządu” oraz „Perspektywy Rozwoju”.