• Grupa Selvita S.A. osiągnęła w I kwartale 2021 r. skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w wysokości 70,7 mln zł, co oznacza wzrost o 128 proc. r/r.
  • Fidelta w I kwartale 2021 r. zaraportowała 30,0 mln zł przychodów operacyjnych oraz 9,4 mln zł EBITDA, co oznacza bardzo wysoką marżę 31,3 proc.
  • Bardzo dynamiczny rozwój kontynuował Ardigen S.A., którego przychody na rzecz klientów zwiększyły się o 117 proc. do 6,5 mln zł.
  • EBITDA i zysk netto Grupy Selvita S.A. wyniosły odpowiednio 17,8 mln zł oraz 10,1 mln zł, wobec 7,3 mln zł oraz 3,7 mln zł rok wcześniej.
  • Przełomowa akwizycja Fidelty przyczyniła się do znaczącego wzrostu skali działalności i uzupełniła portfolio usług Grupy.

Kraków, 26 maja 2021 r. – Selvita S.A. – [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, zaraportowała w I kwartale 2021 r. 70,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co jest wynikiem lepszym o 128 proc. r/r. Wynik EBITDA Grupy Selvita sięgnął 17,8 mln zł, a zysk netto 10,1 mln zł, wobec odpowiednio 7,3 mln zł i 3,7 mln zł rok wcześniej. Był to pierwszy okres sprawozdawczy, w którym raportowane wyniki uwzględniają przejętą od Galapagos chorwacką spółkę Fidelta.

Skokowy wzrost wyników efektem konsolidacji Fidelty i rozwoju organicznego

Przychody na rzecz klientów zewnętrznych (‘komercyjne’), pochodzące z segmentu usługowego działającego w Polsce oraz Chorwacji, wzrosły o 144 proc., osiągając wartość 61,7 mln zł. Przychody komercyjne z Usług realizowanych w Polsce wyniosły 31,9 mln zł i wzrosły o 26 proc. w porównaniu do 25,3 mln zł, osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r.

Segment bioinformatyczny, w którym działa spółka zależna Selvity – Ardigen S.A., po rekordowym 2020 r. kontynuuje dynamiczny wzrost. Przychody komercyjne Spółki wzrosły o 117 proc. r/r i wyniosły 6,5 mln zł. EBITDA osiągnęła poziom 1,9 mln zł, co oznacza wzrost o 226 proc. r/r i marżę 26,3 proc.

W I kwartale 2021 r. Selvita dynamicznie rozwijała sprzedaż zagraniczną. Przychody z usług z największego rynku, tj. Stanów Zjednoczonych, wzrosły o 58 proc. r/r i stanowią już 33 proc. całego segmentu Usług realizowanych w Polsce. Uznanie klientów dla wysokiej jakości kompetencji i doświadczenia zespołu Selvity wpływa na umocnienie pozycji Spółki na największych rynkach biotechnologicznych na świecie oraz owocuje kolejnymi umowami.

Po pełnym przełomowych wydarzeń 2020 roku, rok 2021 również rozpoczął się bardzo obiecująco. Od początku pracujemy wspólnie z Fideltą w ramach Grupy Kapitałowej nad umocnieniem naszej pozycji wśród globalnych firm CRO. Bardzo cieszą mnie dobre wyniki osiągnięte przez naszą chorwacką Spółkę. Również działalność prowadzona w Polsce zanotowała dynamiczny wzrost, zarówno w obszarze usługowym, jak i  bioinformatycznym, realizowanym przez Ardigen. Z optymizmem patrzymy na kolejne kwartały 2021 roku – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.

Backlog zamówień Grupy Selvita na 2021 rok wynosi obecnie 198,7 mln zł wobec 95,7 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o 108 proc.

Na drodze do dalszego rozwoju

Grupa Selvita konsekwentnie realizuje założenia strategii rozwoju na lata 2020-2023, która zakłada dalszy intensywny rozwój organiczny wsparty akwizycjami.

Po przejęciu Fidelty skala przychodów Grupy w I kwartale 2021 r. jest ponad dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej. Wpływ na to mają zarówno bardzo dobre wyniki finansowe chorwackiej Spółki, jak i wzrost skali działalności Spółek z siedzibą w Polsce. To pokazuje, że Grupa może kontynuować dynamiczny rozwój dzięki akwizycjom, przy stałym wzroście organicznym.

Selvita zyskuje coraz większe uznanie oraz umacnia swoją pozycję nie tylko wśród klientów, ale także na rynku kapitałowym. Spółka od 19 marca 2021 r. wchodzi w skład indeksu mWIG40, grona 40 wiodących spółek średniej kapitalizacji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Awans ten przyczynił się do rozszerzenia bazy inwestorów, dla których Selvita może być ciekawym aktywem inwestycyjnym.

16 marca 2021 r. Selvita została wybrana Giełdową Spółką Roku 2020 w rankingu organizowanym przez Puls Biznesu, jeden z największych dzienników biznesowych w Polsce. Poza rankingiem głównym profesjonaliści rynku kapitałowego wyróżnili Spółkę w kategoriach „Kompetencje Zarządu” oraz „Perspektywy Rozwoju”.

Istotne zdarzenia do momentu publikacji raportu

Jednym z elementów strategii Spółki jest zabezpieczenie własnej powierzchni badawczej. W kwietniu br. Selvita uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę Centrum Badawczego w Krakowie o powierzchni 4.000 m2, ma również zabezpieczone finasowanie na realizację inwestycji – grant o wysokości 41,2 mln zł oraz kredyt bankowy.

W maju 2021 r. NWZ Spółki, na mocy uchwały, przyjęło nierozwadniający program motywacyjny oparty na istniejących akcjach jej głównego akcjonariusza, Pawła Przewięźlikowskiego. Program obejmie wszystkich pracowników Selvity, co wyróżnia go wśród dotychczasowych programów motywacyjnych ogłaszanych przez spółki notowane na GPW w Warszawie. W ocenie Selvity program stanowi bardzo mocny fundament dalszego długoterminowego rozwoju Spółki i wzrostu wartości dla akcjonariuszy.