• Grupa Selvita S.A. osiągnęła w trzech kwartałach 2021 r. skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w wysokości 223,5 mln zł, co oznacza wzrost o 113% r/r.  
  • EBITDA i zysk netto Grupy (bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego) wyniosły odpowiednio 57,9 mln zł oraz 28,8 mln zł, wobec 25,3 mln zł oraz 14,5 mln zł rok wcześniej.
  • Przychody na rzecz klientów z działalności usługowej w Polsce wyniosły 104,0 mln zł, co oznacza wzrost o 23%, EBITDA segmentu wyniosła 24,4 mln zł, przy marży 22,0% (bez wpływu programu motywacyjnego).
  • Fidelta, będąca częścią Grupy od stycznia 2021 r., w trzech kwartałach 2021 r. zaraportowała 91,3 mln zł przychodów operacyjnych (+19% r/r) oraz 27,9 mln zł EBITDA, co oznacza bardzo wysoką marżę 30,5%.
  • Dynamiczny rozwój kontynuował Ardigen, którego przychody na rzecz klientów zwiększyły się o 72%, do 21,7 mln zł, przy EBITDA 5,7 mln zł (marża 23,8%).

Kraków, 24 listopada 2021 r. – Selvita S.A. – [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, kontynuuje dynamiczny rozwój w Polsce i zagranicą. Grupa Selvita, po akwizycji chorwackiej Fidelty, osiągnęła w trzech kwartałach 2021 r. ponad dwukrotnie wyższe przychody ze sprzedaży niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.


Wzrost skali działalności przy wysokiej rentowności

Grupa Selvita kontynuowała dynamiczny rozwój w każdym segmencie działalności.

Przychody od klientów z usług realizowanych w Polsce osiągnęły wartość 104,0 mln zł i były wyższe o 23% w porównaniu do trzech kwartałów 2020 r., kiedy to wyniosły 84,9 mln zł. W samym trzecim kwartale przychody te wzrosły aż o 32% r/r do 38,9 mln zł. Ten dynamiczny wzrost jest efektem rozwoju obszaru odkrywania leków oraz stabilizacji na rynku badań regulacyjnych.

W trzech kwartałach 2021 r. Fidelta, reprezentująca segment usług realizowanych w Chorwacji, odnotowała 91,1 mln zł przychodów od klientów przy EBITDA 27,9 mln zł (marża 30,5%). W samym trzecim kwartale 2021 r. Spółka osiągnęła 32,0 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 34% r/r), a EBITDA wyniosła 10,0 mln zł (marża 31,4%).

Segment bioinformatyczny (spółka zależna Ardigen) zamknął trzy kwartały 2021 r. kwotą 21,7 mln zł przychodów od klientów, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. było to 12,6 mln zł, co daje wzrost o 72%. EBITDA ukształtowała się na poziomie 5,7 mln zł (marża 23,8%) i była wyższa o 53% niż w roku ubiegłym. Tylko w trzecim kwartale 2021 r. przychody od klientów wyniosły 8,6 mln zł (wzrost o 57% r/r), a EBITDA 2,9 mln zł (marża 31,4%).

Raportowany okres to kontynuacja wzrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych. Wraz z przejęciem Fidelty znacząco wzrosła sprzedaż w krajach UE i w Szwajcarii, gdzie chorwacka Spółka realizuje większość przychodów. Natomiast rozwój organiczny Selvity i Ardigenu odpowiadał za istotny wzrost sprzedaży w USA i Wielkiej Brytanii.

Po trzech kwartałach 2021 r. przychody z USA, najbardziej konkurencyjnego rynku na świecie, wzrosły o 89% r/r i wyniosły 61,5 mln zł. Grupa odnotowała również wyraźny wzrost przychodów ze sprzedaży w Wielkiej Brytanii, które to wzrosły o 128% r/r.

– Pierwsze dziewięć miesięcy 2021 r. to dla nas intensywny okres. Od początku roku pracujemy nad integracją oferty usługowej Selvity i Fidelty. Chcemy jak najlepiej wykorzystać doświadczenie i możliwości, jakie pozyskaliśmy w wyniku przejęcia chorwackiej Spółki, aby rozwijać portfolio usług Grupy Selvita.

Jesteśmy zadowoleni z wyników, które osiągamy we wszystkich segmentach działalności. Przychody z usług realizowanych w Polsce w trzecim kwartale bieżącego roku wzrosły o 32% r/r, Fidelta zachowuje wysoką rentowność, a Ardigen najwyższą dynamikę wzrostu w Grupie – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.

Aby w kolejnych latach zapewnić Spółce kontynuację dynamicznego rozwoju cały czas wzmacniamy nasz zespół i inwestujemy w infrastrukturę. W lipcu br. rozpoczęła się budowa Centrum Badawczego Selvity w Krakowie, na ukończeniu jest adaptacja dodatkowych ponad 2 tys. m2 powierzchni w Zagrzebiu, planujemy również zwiększyć powierzchnię w obecnych lokalizacjach w Krakowie i Poznaniu. Wciąż wzmacniamy nasze zespoły naukowe i sprzedażowe, ponieważ jesteśmy przekonani, że najlepsi naukowcy i specjaliści są decydującym czynnikiem wpływającym na rozwój Grupy.

Mocny wzrost zakontraktowania we wszystkich segmentach biznesowych pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Nie zamierzamy jednak zwalniać tempa i nadal chcemy rozwijać się organicznie i przez akwizycje – dodaje Sieczkowski.

Backlog zamówień Grupy Selvita na 2021 rok wynosi obecnie 296,8 mln zł, co oznacza wzrost o 22% r/r, w tym backlog organiczny (bez Fidelty) wzrósł o 29% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.