• W pierwszym kwartale 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Selvita S.A. wzrosły o 35% r/r i wyniosły 95,3 mln zł
  • EBITDA i zysk netto Grupy (bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego) osiągnęły 27,7 mln zł oraz 16,9 mln zł przy marżach na poziomie 29,1% i 17,7%
  • Usługi realizowane w Polsce zanotowały przychody od klientów zewnętrznych w wysokości 45,6 mln zł, przy wysokiej, 28,1% marży EBITDA
  • Przychody z tytułu usług realizowanych w Chorwacji (dawniej Fidelta) wyniosły 36,4 mln zł, co daje wzrost o 22% r/r. Marża EBITDA utrzymała się na wysokim poziomie 31,1% (11,3 mln zł)
  • Przychody od klientów zewnętrznych Ardigenu, segmentu bioinformatycznego Grupy, wyniosły 10,4 mln zł i wzrosły o 60% r/r. EBITDA zwiększyła się z 1,9 mln zł w roku ubiegłym do 2,7 mln zł w 2022 r., co oznacza marżę w wysokości 24,3%

Kraków, 31 maja 2022 r. – Selvita S.A. – [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, kontynuuje rozwój we wszystkich segmentach biznesowych w pierwszym kwartale 2022 r.


Wzrost skali działalności w parze z wysoką marżowością

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Selvita S.A. zaraportowała przychody w wysokości 95,3 mln zł, co daje przyrost o 35% r/r. EBITDA i zysk netto (bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego) wyniosły odpowiednio 27,7 mln zł i 16,9 mln zł, co przekłada się na wzrost o 56% i 119%. W ślad za zwiększającą się skalą biznesu, rosły marże. Marża EBITDA wzrosła z 25,2% w roku ubiegłym do 29,1% w 2022 r., podczas gdy marża zysku netto zanotowała przyrost z 10,9% do 17,7%.

W pierwszym kwartale 2022 r. przychody z usług realizowanych w Polsce wyniosły 45,6 mln zł, co stanowi wzrost o 43% r/r. EBITDA w raportowanym okresie osiągnęła roczną dynamikę wzrostu na poziomie 110% i wyniosła 13,6 mln zł. Segment znacznie poprawił marżę EBITDA, która wzrosła z 19,0% do 28,1% w 2022 r. Do poprawy wyników segmentu usług realizowanych w Polsce przyczynił się wzrost przychodów w obszarze badań regulacyjnych z 6,8 mln zł, osiągniętych w pierwszym kwartale 2021 r., do 12,5 mln zł w 2022 r. (+83% r/r).

Segment usług realizowanych w Chorwacji zwiększył przychody komercyjne o 22% r/r, osiągając 36,4 mln zł. EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 11,3 mln zł, co stanowi wzrost o 21% r/r. Marżowość usług utrzymała się na zbliżonym poziomie, w 2021 r. wynosiła 31,3%, podczas gdy w 2022 r. 31,1%.

W raportowanym okresie Ardigen osiągnął 10,4 mln zł przychodów komercyjnych, podczas gdy w roku ubiegłym było to 6,5 mln zł, co przełożyło się na poprawę o 60% r/r. EBITDA wzrosła z poziomu 1,9 mln zł do 2,7 mln zł (+44% r/r), a marża EBITDA wyniosła 24,3%, co oznacza minimalny spadek względem 2021 r. (- 2 p.p.).

– Jestem bardzo zadowolony z osiągniętych wyników. Wysokie tempo wzrostów we wszystkich segmentach biznesowych, jak również poprawa rentowności EBITDA i zysku netto pokazują, że dynamiczny rozwój może iść w parze z marżowością. Jest to efekt pracy naszych naukowców, którzy codziennie starają się dostarczać naszym klientom wysoką jakość usług. W Selvicie wierzymy, że to ludzie są najważniejsi, a nasze wyniki finansowe to potwierdzają ­– komentuje Bogusław Sieczkowski, Prezes Zarządu Selvita S.A.

W omawianym okresie dynamicznie wzrósł również backlog Grupy Selvita, który obecnie wynosi 273 mln zł, co oznacza wzrost o 38% r/r. W obszarze odkrywania leków osiągnął on wartość 207 mln zł (+30% r/r). Jeszcze szybciej rozwija się dział badań regulacyjnych, którego backlog wyniósł 29 mln zł (+111% r/r). Ardigen zaraportował 30 mln zł, niemal 10 mln zł więcej niż w 2021 r.

– Wysoka wartość zamówień pozwala z optymizmem patrzeć na cały 2022 rok  – dodaje Sieczkowski.


Nowa strategia rozwoju na lata 2022 – 2025

– W pierwszym kwartale bieżącego roku intensywnie pracowaliśmy nad nową strategią. Szybki rozwój Grupy sprawił, że nasza poprzednia, czteroletnia strategia, została zrealizowana w dwa lata. W ramach założeń nowego planu rozwoju do 2025 r. planujemy trzykrotny wzrost przychodów na poziomie 900 mln zł, przy stabilnej, wysokiej marżowość. Jesteśmy przekonani, że realizacja tych celów pozwoli nam stać się globalnym, przedklinicznym CRO, oferującym klientom kompleksową ofertę usług – zapowiedział Sieczkowski. ­

W pierwszych miesiącach 2022 r. Selvita poczyniła wiele kroków operacyjnych wspierających dalszy rozwój Grupy. Integracja usług w obszarze odkrywania leków, zintegrowanie sprzedaży oraz utworzenie działu wspierającego zarządzanie operacjami i inwestycjami stanowią mocny fundament do realizacji założeń nowej strategii.