Kraków, Polska – 30 listopada 2017 –  Od 1 grudnia br. do Zarządu Selvita S.A., jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, dołączy Edyta Jaworska, która od 2012 r. odpowiada w Spółce za obszary związane z rozwojem biznesu. Jako Członek Zarządu będzie bezpośrednio odpowiedzialna za rozwój oferty usługowej Grupy, w szczególności w obszarze zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych.

Edyta Jaworska pracuje w Selvicie od 2012 r. Pracę rozpoczęła na stanowisku Business Development Manager. W 2014 r. objęła stanowisko Business Development Director przejmując zarządzanie zespołem sprzedażowym i będąc odpowiedzialną za część rynków Europy Zachodniej, Japonię oraz Izrael.

– Stawiając sobie za cel dalszy dynamiczny rozwój Selvity postanowiliśmy wzmocnić skład Zarządu o osobę wyróżniającą się bogatym doświadczeniem w kierowaniu rozwojem biznesu. Edyta Jaworska doskonale sprawdziła się w swoich dotychczasowych rolach. Była więc naturalnym wyborem – tłumaczy Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu Selvity.

Edyta Jaworska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Handel Zagraniczny (Magister) oraz Stockholm University/Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Master of Business Administration). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw prowadzone w ramach Krakowskiej Szkoły Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Przed dołączeniem do zespołu Selvity zdobywała doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w spółkach z branży ochrony zdrowia.

– Od kilku lat mam przyjemność rozwijać ofertę usługową Selvity. Dzięki intensywnej pracy naszego zespołu skala biznesu firmy z roku na rok dynamicznie rośnie. Dołączenie do Zarządu jest nie tylko ukoronowaniem kilku lat mojej pracy w Selvicie, ale również stawia przede mną kolejne ambitne cele, a wśród nich rozwój kompleksowej oferty Spółki w kontekście zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych świadczonych firmom z branży biotechnologicznej oraz farmaceutycznej na całym świecie – zapowiada Edyta Jaworska.

W trzech pierwszych kwartałach br. Selvita istotnie zwiększyła skalę biznesu oraz podniosła rentowność na wszystkich najważniejszych poziomach rachunku wyników. Firma wypracowała 9,73 mln zł zysku netto*, ponad 2,5-krotnie więcej r/r. Zysk EBITDA sięgnął 15,46 mln zł, co oznacza wzrost o 146 proc. r/r. Przychody Spółki sięgnęły 80,14 mln zł**, o 65 proc. więcej niż rok wcześniej. Backlog na 2017 r. wynosi obecnie 100,41 mln zł i jest o 59 proc. wyższy od wartości portfela zamówień w analogicznym okresie roku 2016 oraz o 52 proc. wyższy od przychodów wypracowanych w całym ubiegłym roku***.

* Wynik nie uwzględnia księgowych kosztów zakończonego w Q1 2017 programu motywacyjnego
** Biorąc pod uwagę wyłącznie przychody zewnętrzne i granty
*** Backlog na 2017 r. wg stanu na 15.11.2017 r. Backlog na 2016 r. wg stanu na 9.11.2016 r. Backlog rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów handlowych oraz umów o dotacje