facebook twitter linkedin
Projekty badawczo-rozwojowe

Platforma metabolizmu nowotworów

Platforma metabolizmu komórek nowotworowych to nowy program badawczo-rozwojowy, którego celem jest specyficzna modulacja komórek nowotworowych.  Duże potrzeby energetyczne związane z wysokim poziomem proliferacji komórek nowotworowych opisano już ponad 90 lat temu w pionierskich badaniach laureata nagrody Nobla – profesora Otto Warburga.

Unikalny zestaw metod badawczych opracowany w ramach platformy metabolicznej umożliwia intensywne badania podstawowe, mające na celu identyfikacje nowych celów molekularnych i walidację kluczowych enzymów metabolicznych komórek nowotworowych. Strategie rozwoju chemicznego zakładają równoczesny rozwój w obrębie kilku serii chemicznych do etapu cząsteczek wiodących o potwierdzonym mechanizmie działania, a następnie selekcję w celu dalszego rozwoju przedklinicznego.

Projekt jest realizowany we współpracy z firmą Merck Serono, a jego szczegóły i postęp prac objęte są tajemnicą handlową.

Copyright © Selvita S.A., 07.2014.