facebook twitter linkedin
Projekty badawczo-rozwojowe

Platforma metabolizmu komórek nowotworowych

Platforma metabolizmu komórek nowotworowych to nowy program badawczo-rozwojowy, którego celem jest specyficzna modulacja komórek nowotworowych.  Duże potrzeby energetyczne związane z wysokim poziomem proliferacji komórek nowotworowych opisano już ponad 90 lat temu w pionierskich badaniach laureata nagrody Nobla – profesora Otto Warburga. Unikalny zestaw metod badawczych opracowany w ramach platformy metabolicznej umożliwia intensywne badania podstawowe, mające na celu identyfikacje nowych celów molekularnych i walidację kluczowych enzymów metabolicznych komórek nowotworowych. Strategie rozwoju chemicznego zakładają równoczesny rozwój w obrębie kilku serii chemicznych do etapu cząsteczek wiodących o potwierdzonym mechanizmie działania, a następnie selekcję w celu dalszego rozwoju przedklinicznego.